آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 اصفهان گرجستان 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,617,190 12,224,238,152 Rls. 326,370 $
2 1 1396 اصفهان گرجستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 178,500 11,497,498,950 Rls. 354,525 $
3 5 1396 اصفهان گرجستان 69074090 ک ک ک سا?ر 1,566,865 9,513,071,920 Rls. 290,344 $
4 2 1396 اصفهان گرجستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 134,500 8,797,749,000 Rls. 271,125 $
5 8 1396 اصفهان گرجستان 69074090 ک ک ک سا?ر 1,126,526 7,587,279,241 Rls. 216,335 $
6 6 1396 اصفهان گرجستان 69074090 ک ک ک سا?ر 1,133,229 6,744,029,725 Rls. 203,012 $
7 4 1396 اصفهان گرجستان 69074090 ک ک ک سا?ر 1,059,736 6,534,528,790 Rls. 200,950 $
8 7 1396 اصفهان گرجستان 27132000 قيرنفت 1,108,160 5,957,913,678 Rls. 177,307 $
9 9 1396 اصفهان گرجستان 69074090 ک ک ک سا?ر 768,193 5,507,808,902 Rls. 156,076 $
10 2 1396 اصفهان گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 974,891 5,279,909,107 Rls. 162,729 $
11 3 1396 اصفهان گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 985,780 4,907,165,065 Rls. 151,220 $
12 3 1396 اصفهان گرجستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 70,000 4,619,784,560 Rls. 142,360 $
13 10 1396 اصفهان گرجستان 69074090 ک ک ک سا?ر 520,335 3,810,914,658 Rls. 105,511 $
14 1 1396 اصفهان گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 488,680 2,889,245,730 Rls. 89,115 $
15 12 1396 اصفهان گرجستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 12,883 2,410,087,225 Rls. 64,415 $
16 8 1396 اصفهان گرجستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 22,000 2,307,690,000 Rls. 66,000 $
17 6 1396 اصفهان گرجستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 24,000 2,022,048,000 Rls. 61,200 $
18 11 1396 اصفهان گرجستان 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 276,100 2,003,716,607 Rls. 54,429 $
19 5 1396 اصفهان گرجستان 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 23,770 1,950,447,350 Rls. 59,425 $
20 11 1396 اصفهان گرجستان 94061010 ک ک ک گلخانه با تجه?زات کامل 26,740 1,812,791,216 Rls. 49,058 $
21 5 1396 اصفهان گرجستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 24,000 1,800,434,640 Rls. 54,960 $
22 4 1396 اصفهان گرجستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 24,000 1,655,889,600 Rls. 50,880 $
23 5 1396 اصفهان گرجستان 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 19,700 1,296,693,400 Rls. 39,400 $
24 6 1396 اصفهان گرجستان 27132000 قيرنفت 212,620 1,131,052,296 Rls. 34,018 $
25 12 1396 اصفهان گرجستان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 14,000 953,464,400 Rls. 25,648 $
26 7 1396 اصفهان گرجستان 69074090 ک ک ک سا?ر 161,464 935,619,040 Rls. 27,625 $
27 12 1396 اصفهان گرجستان 44199090 ک ک ک ساير 1,300 899,651,880 Rls. 24,120 $
28 9 1396 اصفهان گرجستان 68029210 رخام ازسنگهاي اهكي پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 45,802 770,356,820 Rls. 21,722 $
29 2 1396 اصفهان گرجستان 20029010 رب گوجه فرنگي 21,384 697,653,500 Rls. 21,500 $
30 5 1396 اصفهان گرجستان 27132000 قيرنفت 121,300 634,738,640 Rls. 19,408 $
31 12 1396 اصفهان گرجستان 69073000 ک ک مکعب­ها? موزائ?ک­کار? و همانند، به استثنا? آنها?? که مشمول شماره فرع? 40 6907 م?­شوند. 71,080 559,924,400 Rls. 14,928 $
32 8 1396 اصفهان گرجستان 27132000 قيرنفت 93,080 510,427,789 Rls. 14,893 $
33 4 1396 اصفهان گرجستان 27132000 قيرنفت 97,480 507,611,715 Rls. 15,597 $
34 12 1396 اصفهان گرجستان 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 1,700 488,243,910 Rls. 13,090 $
35 10 1396 اصفهان گرجستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 7,980 482,760,000 Rls. 13,500 $
36 11 1396 اصفهان گرجستان 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 4,840 447,155,500 Rls. 12,100 $
37 9 1396 اصفهان گرجستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 63,612 433,991,208 Rls. 12,316 $
38 5 1396 اصفهان گرجستان 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 23,845 426,183,627 Rls. 12,950 $
39 9 1396 اصفهان گرجستان 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 16,020 421,872,006 Rls. 11,854 $
40 8 1396 اصفهان گرجستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 23,490 402,536,385 Rls. 11,745 $
41 9 1396 اصفهان گرجستان 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 4,820 368,856,192 Rls. 10,448 $
42 5 1396 اصفهان گرجستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 6,500 344,487,132 Rls. 10,548 $
43 8 1396 اصفهان گرجستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 8,950 343,766,200 Rls. 9,755 $
44 12 1396 اصفهان گرجستان 39051900 پلي ا ستات وينيل که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد,به ا شکال ا بتدا ئي 8,100 331,229,250 Rls. 8,910 $
45 2 1396 اصفهان گرجستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 23,720 330,536,598 Rls. 10,190 $
46 6 1396 اصفهان گرجستان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 417 313,560,180 Rls. 9,382 $
47 11 1396 اصفهان گرجستان 27101950 روغن صنعتي 20,710 306,135,220 Rls. 8,284 $
48 4 1396 اصفهان گرجستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 22,386 298,600,375 Rls. 9,175 $
49 1 1396 اصفهان گرجستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 23,500 296,902,360 Rls. 9,158 $
50 9 1396 اصفهان گرجستان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 120 292,442,296 Rls. 8,296 $
51 11 1396 اصفهان گرجستان 68029210 رخام ازسنگهاي اهكي پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 21,359 278,671,277 Rls. 7,521 $
52 12 1396 اصفهان گرجستان 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 2,000 245,352,822 Rls. 6,578 $
53 8 1396 اصفهان گرجستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 22,000 229,217,824 Rls. 6,688 $
54 6 1396 اصفهان گرجستان 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 20,430 223,339,970 Rls. 6,786 $
55 4 1396 اصفهان گرجستان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 12,600 200,624,130 Rls. 6,174 $
56 12 1396 اصفهان گرجستان 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 68,653 187,898,130 Rls. 5,022 $
57 11 1396 اصفهان گرجستان 28275900 برمورها واکسي برومورها غير از برومور سديم يا پتاسيم 13,410 186,418,674 Rls. 5,031 $
58 5 1396 اصفهان گرجستان 25151110 ک کک ک مرمر 13,480 176,097,328 Rls. 5,392 $
59 8 1396 اصفهان گرجستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23,380 164,145,830 Rls. 4,670 $
60 3 1396 اصفهان گرجستان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 4 156,543,624 Rls. 4,824 $
61 10 1396 اصفهان گرجستان 28289010 هيپوکلريت سديم 20,900 151,688,020 Rls. 4,180 $
62 9 1396 اصفهان گرجستان 28289010 هيپوکلريت سديم 20,000 149,473,800 Rls. 4,200 $
63 9 1396 اصفهان گرجستان 28275900 برمورها واکسي برومورها غير از برومور سديم يا پتاسيم 20,800 144,348,984 Rls. 4,056 $
64 10 1396 اصفهان گرجستان 28275900 برمورها واکسي برومورها غير از برومور سديم يا پتاسيم 20,700 142,724,637 Rls. 3,933 $
65 7 1396 اصفهان گرجستان 84323900 ک ک ساير 755 127,414,000 Rls. 3,800 $
66 5 1396 اصفهان گرجستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 9,840 120,511,710 Rls. 3,690 $
67 12 1396 اصفهان گرجستان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 255 119,989,905 Rls. 3,207 $
68 4 1396 اصفهان گرجستان 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 355 114,571,425 Rls. 3,515 $
69 7 1396 اصفهان گرجستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23,780 112,891,092 Rls. 3,326 $
70 11 1396 اصفهان گرجستان 28289010 هيپوکلريت سديم 25,800 97,526,128 Rls. 2,632 $
71 12 1396 اصفهان گرجستان 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 990 97,163,895 Rls. 2,605 $
72 11 1396 اصفهان گرجستان 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 66,280 83,259,615 Rls. 2,253 $
73 4 1396 اصفهان گرجستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 295 58,671,000 Rls. 1,800 $
74 7 1396 اصفهان گرجستان 84321090 ساير گاوآهن ها(خيش )غير مذكور درجاي ديگر 888 57,001,000 Rls. 1,700 $
75 12 1396 اصفهان گرجستان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 1,100 35,098,359 Rls. 941 $
76 11 1396 اصفهان گرجستان 27101910 روغن موتور 1,075 24,648,985 Rls. 667 $
77 12 1396 اصفهان گرجستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 300 20,141,460 Rls. 540 $
78 4 1396 اصفهان گرجستان 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 174 18,970,290 Rls. 582 $
79 12 1396 اصفهان گرجستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 150 17,530,530 Rls. 470 $
80 12 1396 اصفهان گرجستان 28365000 کربنات کلسيم 1,250 17,190,375 Rls. 462 $
81 12 1396 اصفهان گرجستان 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 470 15,143,394 Rls. 406 $
82 7 1396 اصفهان گرجستان 84334000 منگنه کاه ياعلوفه (همچنين ماشين جمع آوري ومنگنه کردن ) 149 15,088,500 Rls. 450 $
83 7 1396 اصفهان گرجستان 84324200 ک ک توز?ع­کننده­ها? کود (Fertiliser distributors) 118 13,680,240 Rls. 408 $
84 12 1396 اصفهان گرجستان 29173910 دي بوتيل فتالات 240 8,922,000 Rls. 240 $
85 9 1396 اصفهان گرجستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,110 8,633,800 Rls. 245 $
86 11 1396 اصفهان گرجستان 22019000 ساير آبهاي شيرين نشده , يخ و برف 964 5,247,610 Rls. 142 $
87 12 1396 اصفهان گرجستان 29031900 مشتقات کلردار اشباع شده هيدروکربورهاي غيرحلقوي غير از کلرومتان ، کلرواتان ، دي کلرومتان، کلروفرم ، تتراکلروکربن ، دي کلرايد اتيلن 210 4,813,305 Rls. 129 $
88 5 1396 اصفهان گرجستان 48236900 سيني ها ،ديس ها ،بشقاب ها ،فنجان ها وغيره ازكاغذ يامقوا . 45 4,180,352 Rls. 128 $
89 4 1396 اصفهان گرجستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 78 4,009,185 Rls. 123 $
90 4 1396 اصفهان گرجستان 09109120 سايرا دويه جات مخلوط ياددا شت 1-ب فصل به صورت کوبيده دربسته هاي غيرخرده فروشي 90 3,813,615 Rls. 117 $
91 12 1396 اصفهان گرجستان 68029290 ساير سنگهاي آهکي غيراز رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اماکنده کاري وحکاکي نشده 635 2,619,050 Rls. 70 $
92 9 1396 اصفهان گرجستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 50 211,440 Rls. 6 $
مجموع کل
130,906,181,745 ريال
مجموع کل
3,857,615 دلار
[1]