آمار کل " صادرات به" کشور (اسپانيا) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 بندر امام خميني اسپانيا 27132000 قيرنفت 13,800,000 71,649,600,000 Rls. 2,208,000 $
مجموع کل
71,649,600,000 ريال
مجموع کل
2,208,000 دلار
[1]