آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 بندر امام خميني ترکيه 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 19,903,942 183,000,000,000 Rls. 5,573,104 $
2 9 1396 بندر امام خميني ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 48,000 626,057,760 Rls. 17,760 $
مجموع کل
183,626,057,760 ريال
مجموع کل
5,590,864 دلار
[1]