آمار کل " صادرات به" کشور (جماهيرعربي ليبي) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 بندر امام خميني جماهيرعربي ليبي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 29,978,540 272,275,886,067 Rls. 8,393,991 $
مجموع کل
272,275,886,067 ريال
مجموع کل
8,393,991 دلار
[1]