آمار کل " صادرات به" کشور (فرانسه) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 بندر امام خميني فرانسه 17031000 ملاس ها? ن?شکر 30,300,000 98,290,170,000 Rls. 3,030,000 $
2 3 1396 بندر امام خميني فرانسه 17031000 ملاس ها? ن?شکر 24,100,000 78,190,040,000 Rls. 2,410,000 $
مجموع کل
176,480,210,000 ريال
مجموع کل
5,440,000 دلار
[1]