آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 جلفا ارمنستان 27132000 قيرنفت 2,694,990 15,385,422,639 Rls. 463,632 $
2 5 1396 جلفا ارمنستان 27132000 قيرنفت 2,709,400 14,209,666,455 Rls. 433,508 $
3 9 1396 جلفا ارمنستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 81,023 12,861,655,719 Rls. 363,469 $
4 7 1396 جلفا ارمنستان 27132000 قيرنفت 2,241,600 12,147,953,558 Rls. 358,655 $
5 4 1396 جلفا ارمنستان 27132000 قيرنفت 2,055,660 10,699,342,932 Rls. 328,904 $
6 8 1396 جلفا ارمنستان 27132000 قيرنفت 1,450,790 8,073,044,969 Rls. 232,128 $
7 3 1396 جلفا ارمنستان 27132000 قيرنفت 1,412,470 7,333,282,950 Rls. 225,995 $
8 2 1396 جلفا ارمنستان 27132000 قيرنفت 1,132,570 5,878,719,225 Rls. 181,211 $
9 1 1396 جلفا ارمنستان 27132000 قيرنفت 993,330 5,153,975,023 Rls. 158,934 $
10 12 1396 جلفا ارمنستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 41,950 5,045,412,750 Rls. 134,850 $
11 12 1396 جلفا ارمنستان 39011020 ک ک ک گريد لوله 111,000 5,045,126,710 Rls. 134,634 $
12 12 1396 جلفا ارمنستان 27132000 قيرنفت 682,310 4,084,138,416 Rls. 109,172 $
13 9 1396 جلفا ارمنستان 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 70,420 3,889,427,812 Rls. 109,855 $
14 7 1396 جلفا ارمنستان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 629,080 3,546,954,176 Rls. 104,501 $
15 8 1396 جلفا ارمنستان 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 64,767 3,524,962,274 Rls. 101,037 $
16 11 1396 جلفا ارمنستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 30,000 3,322,920,000 Rls. 90,000 $
17 6 1396 جلفا ارمنستان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 603,015 3,217,567,759 Rls. 96,483 $
18 6 1396 جلفا ارمنستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 18,779 3,126,360,900 Rls. 93,895 $
19 3 1396 جلفا ارمنستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 18,655 3,026,773,750 Rls. 93,275 $
20 4 1396 جلفا ارمنستان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 58,600 2,930,122,950 Rls. 90,010 $
21 11 1396 جلفا ارمنستان 27132000 قيرنفت 424,630 2,493,373,157 Rls. 67,941 $
22 8 1396 جلفا ارمنستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 39,610 2,149,039,341 Rls. 61,791 $
23 9 1396 جلفا ارمنستان 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 22,000 2,093,137,200 Rls. 59,400 $
24 10 1396 جلفا ارمنستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 19,300 2,070,504,000 Rls. 57,900 $
25 10 1396 جلفا ارمنستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 19,000 2,068,473,000 Rls. 57,000 $
26 9 1396 جلفا ارمنستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 84,455 1,970,579,530 Rls. 55,741 $
27 3 1396 جلفا ارمنستان 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 22,000 1,927,530,000 Rls. 59,400 $
28 2 1396 جلفا ارمنستان 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 41,425 1,814,257,812 Rls. 55,923 $
29 12 1396 جلفا ارمنستان 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 6,393 1,810,399,605 Rls. 48,387 $
30 8 1396 جلفا ارمنستان 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 19,925 1,717,276,545 Rls. 49,813 $
31 8 1396 جلفا ارمنستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,713,285,000 Rls. 49,000 $
32 1 1396 جلفا ارمنستان 28301000 سولفور سديم 176,000 1,712,158,800 Rls. 52,802 $
33 12 1396 جلفا ارمنستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 68,270 1,710,561,527 Rls. 45,765 $
34 3 1396 جلفا ارمنستان 72159000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,که درجاي ديگرذکرنشده 63,610 1,651,722,704 Rls. 50,888 $
35 2 1396 جلفا ارمنستان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,160 1,632,829,200 Rls. 50,320 $
36 8 1396 جلفا ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 46,000 1,615,080,240 Rls. 46,920 $
37 7 1396 جلفا ارمنستان 27101940 روغن پايه معدني 94,240 1,585,281,720 Rls. 47,120 $
38 10 1396 جلفا ارمنستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 65,710 1,581,555,376 Rls. 43,369 $
39 11 1396 جلفا ارمنستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 63,175 1,535,016,712 Rls. 41,696 $
40 4 1396 جلفا ارمنستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 18,400 1,497,070,000 Rls. 46,000 $
41 3 1396 جلفا ارمنستان 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 34,000 1,489,692,600 Rls. 45,900 $
42 6 1396 جلفا ارمنستان 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 3,330 1,446,751,800 Rls. 43,290 $
43 2 1396 جلفا ارمنستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 8,750 1,419,243,750 Rls. 43,750 $
44 12 1396 جلفا ارمنستان 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 6,330 1,397,501,850 Rls. 37,590 $
45 11 1396 جلفا ارمنستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 24,800 1,368,433,800 Rls. 37,200 $
46 12 1396 جلفا ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 23,000 1,351,055,650 Rls. 36,110 $
47 2 1396 جلفا ارمنستان 28301000 سولفور سديم 132,000 1,284,571,200 Rls. 39,602 $
48 9 1396 جلفا ارمنستان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 226,170 1,277,552,909 Rls. 36,187 $
49 8 1396 جلفا ارمنستان 28391920 سيليکات سديم مايع 21,120 1,255,383,360 Rls. 35,904 $
50 10 1396 جلفا ارمنستان 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 3,370 1,251,600,000 Rls. 35,000 $
51 3 1396 جلفا ارمنستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 24,000 1,246,387,200 Rls. 38,400 $
52 11 1396 جلفا ارمنستان 39059990 سايرپليمرهاي وينيل باشکال ا بتدا يي غيرمذکور درجاي ديگر 21,000 1,241,217,600 Rls. 33,600 $
53 6 1396 جلفا ارمنستان 39059990 سايرپليمرهاي وينيل باشکال ا بتدا يي غيرمذکور درجاي ديگر 23,000 1,219,587,200 Rls. 36,800 $
54 8 1396 جلفا ارمنستان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 22,000 1,211,654,400 Rls. 35,200 $
55 12 1396 جلفا ارمنستان 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 2,500 1,208,187,500 Rls. 32,500 $
56 9 1396 جلفا ارمنستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 21,500 1,193,655,060 Rls. 33,540 $
57 3 1396 جلفا ارمنستان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 15,000 1,192,574,250 Rls. 36,750 $
58 6 1396 جلفا ارمنستان 27139000 سايرتفاله هاي نفت يا روغن حاصل ا ز موا د معدني قيري 229,529 1,146,209,130 Rls. 34,430 $
59 12 1396 جلفا ارمنستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 10,000 1,122,450,000 Rls. 30,000 $
60 10 1396 جلفا ارمنستان 39011020 ک ک ک گريد لوله 22,500 1,086,210,000 Rls. 30,375 $
61 4 1396 جلفا ارمنستان 28301000 سولفور سديم 111,000 1,084,060,500 Rls. 33,300 $
62 10 1396 جلفا ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 23,000 1,078,074,400 Rls. 29,900 $
63 7 1396 جلفا ارمنستان 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 20,150 1,077,337,482 Rls. 31,434 $
64 9 1396 جلفا ارمنستان 27132000 قيرنفت 189,680 1,069,808,159 Rls. 30,350 $
65 6 1396 جلفا ارمنستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 20,680 1,065,870,400 Rls. 32,260 $
66 3 1396 جلفا ارمنستان 39059990 سايرپليمرهاي وينيل باشکال ا بتدا يي غيرمذکور درجاي ديگر 20,000 1,038,208,000 Rls. 32,000 $
67 1 1396 جلفا ارمنستان 39059990 سايرپليمرهاي وينيل باشکال ا بتدا يي غيرمذکور درجاي ديگر 20,000 1,037,696,000 Rls. 32,000 $
68 12 1396 جلفا ارمنستان 39059990 سايرپليمرهاي وينيل باشکال ا بتدا يي غيرمذکور درجاي ديگر 17,000 1,025,304,000 Rls. 27,200 $
69 11 1396 جلفا ارمنستان 39011020 ک ک ک گريد لوله 22,500 1,017,966,015 Rls. 27,472 $
70 11 1396 جلفا ارمنستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 13,620 1,009,350,960 Rls. 27,240 $
71 4 1396 جلفا ارمنستان 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 4,050 995,971,750 Rls. 30,650 $
72 8 1396 جلفا ارمنستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 6,276 993,728,718 Rls. 28,869 $
73 8 1396 جلفا ارمنستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 43,150 988,248,555 Rls. 28,479 $
74 6 1396 جلفا ارمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 10,197 983,948,870 Rls. 29,591 $
75 1 1396 جلفا ارمنستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 6,000 973,140,000 Rls. 30,000 $
76 4 1396 جلفا ارمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 9,876 964,912,860 Rls. 29,628 $
77 1 1396 جلفا ارمنستان 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 18,800 951,048,384 Rls. 29,328 $
78 12 1396 جلفا ارمنستان 39011090 ک ک ک ساير: 22,000 949,892,020 Rls. 25,388 $
79 7 1396 جلفا ارمنستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 18,400 925,428,000 Rls. 27,600 $
80 12 1396 جلفا ارمنستان 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 8,048 903,347,760 Rls. 24,144 $
81 4 1396 جلفا ارمنستان 25151110 ک کک ک مرمر 213,450 901,221,904 Rls. 27,752 $
82 5 1396 جلفا ارمنستان 28301000 سولفور سديم 88,375 866,520,208 Rls. 26,512 $
83 4 1396 جلفا ارمنستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 17,500 852,993,750 Rls. 26,250 $
84 3 1396 جلفا ارمنستان 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 10,200 827,472,000 Rls. 25,500 $
85 8 1396 جلفا ارمنستان 08109010 انار تازه 23,000 808,427,000 Rls. 23,000 $
86 7 1396 جلفا ارمنستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 16,000 804,720,000 Rls. 24,000 $
87 12 1396 جلفا ارمنستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 20,224 801,766,035 Rls. 21,429 $
88 3 1396 جلفا ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 24,000 794,229,120 Rls. 24,480 $
89 11 1396 جلفا ارمنستان 27101940 روغن پايه معدني 42,960 788,767,080 Rls. 21,480 $
90 9 1396 جلفا ارمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 110,000 777,651,600 Rls. 22,000 $
91 12 1396 جلفا ارمنستان 44089000 سايرورقهاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا, به درا زا ا ره شده, که ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غيرمذكور 20,920 775,169,680 Rls. 20,920 $
92 5 1396 جلفا ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 23,000 772,092,060 Rls. 23,460 $
93 8 1396 جلفا ارمنستان 27101940 روغن پايه معدني 44,680 768,987,480 Rls. 22,340 $
94 4 1396 جلفا ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 23,000 764,678,700 Rls. 23,460 $
95 10 1396 جلفا ارمنستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 14,000 762,516,440 Rls. 20,860 $
96 10 1396 جلفا ارمنستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 20,590 739,220,112 Rls. 20,502 $
97 11 1396 جلفا ارمنستان 28301000 سولفور سديم 66,000 730,125,000 Rls. 19,800 $
98 12 1396 جلفا ارمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 6,500 729,592,500 Rls. 19,500 $
99 1 1396 جلفا ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 22,000 727,684,320 Rls. 22,440 $
100 3 1396 جلفا ارمنستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 14,340 725,772,280 Rls. 22,370 $
مجموع کل
230,114,831,797 ريال
مجموع کل
6,728,340 دلار