آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (خارك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1396 خارك ترکيه 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 12,350,344 131,322,465,216 Rls. 4,050,912 $
مجموع کل
131,322,465,216 ريال
مجموع کل
4,050,912 دلار
[1]