آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 ساوه تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 107,365 12,616,108,464 Rls. 349,392 $
2 6 1396 ساوه تركمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 1,248,708 10,150,721,416 Rls. 304,916 $
3 9 1396 ساوه تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 80,520 9,135,090,048 Rls. 257,664 $
4 7 1396 ساوه تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 83,775 9,013,165,344 Rls. 268,080 $
5 6 1396 ساوه تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 81,860 8,694,781,248 Rls. 261,952 $
6 3 1396 ساوه تركمنستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 604,230 7,413,774,538 Rls. 228,494 $
7 2 1396 ساوه تركمنستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 633,190 7,333,897,782 Rls. 226,060 $
8 4 1396 ساوه تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 69,800 7,256,966,400 Rls. 223,360 $
9 12 1396 ساوه تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 55,800 6,670,016,768 Rls. 178,560 $
10 3 1396 ساوه تركمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 777,930 6,503,228,618 Rls. 200,415 $
11 8 1396 ساوه تركمنستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 208,810 5,797,146,456 Rls. 167,048 $
12 10 1396 ساوه تركمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 588,644 5,445,769,020 Rls. 151,784 $
13 1 1396 ساوه تركمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 589,450 5,445,194,002 Rls. 167,914 $
14 1 1396 ساوه تركمنستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 199,370 5,172,518,976 Rls. 159,496 $
15 2 1396 ساوه تركمنستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 779,760 5,096,110,098 Rls. 157,086 $
16 1 1396 ساوه تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 48,210 5,004,275,136 Rls. 154,272 $
17 4 1396 ساوه تركمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 624,494 4,574,966,280 Rls. 140,656 $
18 1 1396 ساوه تركمنستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 364,720 4,450,253,392 Rls. 137,204 $
19 2 1396 ساوه تركمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 519,360 4,280,808,238 Rls. 131,960 $
20 5 1396 ساوه تركمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 514,937 4,095,791,012 Rls. 124,620 $
21 3 1396 ساوه تركمنستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 153,710 3,990,033,056 Rls. 122,968 $
22 2 1396 ساوه تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 622,607 3,830,630,648 Rls. 118,072 $
23 9 1396 ساوه تركمنستان 73061110 لوله خطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن يافولاد باقطر خارجي تا8اينچ . 131,550 3,780,387,624 Rls. 107,081 $
24 5 1396 ساوه تركمنستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 143,800 3,763,847,872 Rls. 115,040 $
25 3 1396 ساوه تركمنستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 545,730 3,597,593,204 Rls. 110,860 $
26 8 1396 ساوه تركمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 437,620 3,536,312,137 Rls. 101,380 $
27 4 1396 ساوه تركمنستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 527,960 3,508,634,920 Rls. 107,884 $
28 8 1396 ساوه تركمنستان 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 13,404 3,491,249,402 Rls. 101,682 $
29 8 1396 ساوه تركمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 427,184 3,404,936,672 Rls. 98,336 $
30 5 1396 ساوه تركمنستان 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 13,586 3,382,509,284 Rls. 103,056 $
31 12 1396 ساوه تركمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 390,448 3,347,336,796 Rls. 89,476 $
32 9 1396 ساوه تركمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 435,410 3,297,970,781 Rls. 93,281 $
33 11 1396 ساوه تركمنستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 110,480 3,249,417,296 Rls. 88,384 $
34 4 1396 ساوه تركمنستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 291,010 3,157,157,225 Rls. 96,996 $
35 11 1396 ساوه تركمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 347,452 3,070,303,400 Rls. 83,168 $
36 9 1396 ساوه تركمنستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 106,230 3,004,860,656 Rls. 84,984 $
37 4 1396 ساوه تركمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 317,060 2,943,922,005 Rls. 90,574 $
38 9 1396 ساوه تركمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 378,781 2,922,603,168 Rls. 82,756 $
39 12 1396 ساوه تركمنستان 27101910 روغن موتور 178,108 2,655,365,809 Rls. 71,243 $
40 2 1396 ساوه تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 25,075 2,602,753,168 Rls. 80,240 $
41 2 1396 ساوه تركمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 99,310 2,577,456,832 Rls. 79,448 $
42 7 1396 ساوه تركمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 291,570 2,567,162,438 Rls. 75,576 $
43 12 1396 ساوه تركمنستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 79,840 2,376,175,792 Rls. 63,872 $
44 1 1396 ساوه تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 403,114 2,357,625,408 Rls. 72,696 $
45 5 1396 ساوه تركمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 318,110 2,354,120,593 Rls. 71,865 $
46 5 1396 ساوه تركمنستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 203,280 2,310,375,900 Rls. 70,568 $
47 3 1396 ساوه تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 312,480 2,278,735,692 Rls. 70,224 $
48 5 1396 ساوه تركمنستان 73061110 لوله خطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن يافولاد باقطر خارجي تا8اينچ . 75,155 2,274,195,298 Rls. 69,422 $
49 9 1396 ساوه تركمنستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 318,370 2,251,190,296 Rls. 63,674 $
50 3 1396 ساوه تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 21,430 2,224,879,744 Rls. 68,576 $
51 10 1396 ساوه تركمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 236,970 2,202,336,353 Rls. 61,540 $
52 5 1396 ساوه تركمنستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 317,130 2,193,926,927 Rls. 67,011 $
53 2 1396 ساوه تركمنستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 74,700 1,999,590,752 Rls. 61,640 $
54 6 1396 ساوه تركمنستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 72,550 1,932,209,640 Rls. 58,040 $
55 4 1396 ساوه تركمنستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 71,570 1,864,308,120 Rls. 57,256 $
56 9 1396 ساوه تركمنستان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 12,725 1,801,021,788 Rls. 50,900 $
57 12 1396 ساوه تركمنستان 27101950 روغن صنعتي 119,887 1,787,849,685 Rls. 47,955 $
58 1 1396 ساوه تركمنستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 240,140 1,773,716,954 Rls. 54,690 $
59 11 1396 ساوه تركمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 41,657 1,770,329,275 Rls. 47,905 $
60 7 1396 ساوه تركمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 238,980 1,762,662,412 Rls. 51,880 $
61 11 1396 ساوه تركمنستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 235,620 1,758,571,730 Rls. 47,579 $
62 10 1396 ساوه تركمنستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 59,410 1,727,878,632 Rls. 47,528 $
63 6 1396 ساوه تركمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 177,900 1,720,535,448 Rls. 51,802 $
64 11 1396 ساوه تركمنستان 27101910 روغن موتور 116,478 1,716,734,914 Rls. 46,591 $
65 10 1396 ساوه تركمنستان 27101910 روغن موتور 117,154 1,691,062,478 Rls. 46,861 $
66 8 1396 ساوه تركمنستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 236,330 1,675,348,381 Rls. 48,251 $
67 6 1396 ساوه تركمنستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 244,270 1,649,266,818 Rls. 49,686 $
68 2 1396 ساوه تركمنستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 14,116 1,648,577,878 Rls. 50,822 $
69 9 1396 ساوه تركمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 30,697 1,617,692,400 Rls. 45,650 $
70 8 1396 ساوه تركمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 39,359 1,553,960,220 Rls. 44,278 $
71 12 1396 ساوه تركمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 50,730 1,529,813,880 Rls. 40,584 $
72 9 1396 ساوه تركمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 50,500 1,515,424,200 Rls. 42,925 $
73 7 1396 ساوه تركمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 39,076 1,492,090,320 Rls. 43,960 $
74 3 1396 ساوه تركمنستان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 43,618 1,447,839,390 Rls. 44,621 $
75 8 1396 ساوه تركمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 48,710 1,427,369,345 Rls. 41,647 $
76 9 1396 ساوه تركمنستان 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 5,317 1,421,383,225 Rls. 40,337 $
77 12 1396 ساوه تركمنستان 27101940 روغن پايه معدني 89,000 1,418,056,580 Rls. 38,270 $
78 7 1396 ساوه تركمنستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 51,380 1,402,262,960 Rls. 41,104 $
79 5 1396 ساوه تركمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 50,235 1,380,492,376 Rls. 41,946 $
80 5 1396 ساوه تركمنستان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 40,580 1,362,539,686 Rls. 41,513 $
81 4 1396 ساوه تركمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 49,770 1,354,581,380 Rls. 41,558 $
82 5 1396 ساوه تركمنستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 20,475 1,335,803,020 Rls. 40,844 $
83 3 1396 ساوه تركمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 36,070 1,331,469,316 Rls. 41,039 $
84 3 1396 ساوه تركمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 49,590 1,293,126,720 Rls. 39,840 $
85 1 1396 ساوه تركمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 49,190 1,276,500,176 Rls. 39,352 $
86 6 1396 ساوه تركمنستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 10,165 1,220,641,482 Rls. 36,594 $
87 8 1396 ساوه تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 10,490 1,155,477,696 Rls. 33,568 $
88 3 1396 ساوه تركمنستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 9,729 1,136,595,386 Rls. 35,025 $
89 7 1396 ساوه تركمنستان 27101910 روغن موتور 84,100 1,130,003,096 Rls. 33,640 $
90 7 1396 ساوه تركمنستان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 8,027 1,089,809,736 Rls. 32,108 $
91 8 1396 ساوه تركمنستان 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 4,033 1,085,468,511 Rls. 31,534 $
92 5 1396 ساوه تركمنستان 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 4,088 1,048,996,043 Rls. 31,960 $
93 2 1396 ساوه تركمنستان 70031990 سايرورقهاي شيشه ريختگي يانخت شده (غير ازاپيتكي )مسلح نشده باسيم غيرمذکور 140,260 1,001,101,780 Rls. 30,856 $
94 7 1396 ساوه تركمنستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 142,930 985,894,510 Rls. 29,090 $
95 9 1396 ساوه تركمنستان 27101910 روغن موتور 68,514 975,352,134 Rls. 27,406 $
96 10 1396 ساوه تركمنستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 129,220 937,604,775 Rls. 26,011 $
97 8 1396 ساوه تركمنستان 76151010 --- رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 6,000 925,371,000 Rls. 27,000 $
98 8 1396 ساوه تركمنستان 27101910 روغن موتور 62,820 878,600,520 Rls. 25,128 $
99 10 1396 ساوه تركمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 20,815 868,649,793 Rls. 23,937 $
100 5 1396 ساوه تركمنستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 21,440 842,823,552 Rls. 25,728 $
مجموع کل
296,379,049,745 ريال
مجموع کل
8,751,305 دلار