آمار کل " صادرات به" کشور (اردن) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 شهيد باهنر اردن 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 20,000,000 185,000,000,000 Rls. 5,600,000 $
مجموع کل
185,000,000,000 ريال
مجموع کل
5,600,000 دلار
[1]