آمار کل " صادرات به" کشور (فرانسه) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1396 شهيد باهنر فرانسه 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 10,324,100 137,000,000,000 Rls. 4,201,909 $
مجموع کل
137,000,000,000 ريال
مجموع کل
4,201,909 دلار
[1]