آمار کل " صادرات به" کشور (استراليا) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 غرب تهران استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 14,470 77,799,063,508 Rls. 2,306,722 $
2 8 1396 غرب تهران استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 13,935 45,632,862,897 Rls. 1,318,696 $
3 3 1396 غرب تهران استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 18,180 42,707,779,632 Rls. 1,316,119 $
4 6 1396 غرب تهران استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 12,250 39,110,396,174 Rls. 1,177,102 $
5 12 1396 غرب تهران استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 12,200 20,828,197,265 Rls. 557,671 $
6 11 1396 غرب تهران استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 8,700 11,924,306,805 Rls. 322,671 $
7 7 1396 غرب تهران استراليا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 5,400 9,378,360,901 Rls. 273,637 $
8 2 1396 غرب تهران استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 8,820 8,967,638,089 Rls. 276,361 $
9 8 1396 غرب تهران استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 14,730 7,916,153,877 Rls. 228,828 $
10 10 1396 غرب تهران استراليا 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 3,000 4,826,233,320 Rls. 136,705 $
11 10 1396 غرب تهران استراليا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,800 2,926,366,800 Rls. 81,200 $
12 7 1396 غرب تهران استراليا 22029990 --- ساير 20,210 1,876,112,789 Rls. 55,577 $
13 3 1396 غرب تهران استراليا 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 32,100 1,874,790,720 Rls. 57,780 $
14 11 1396 غرب تهران استراليا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 18,520 1,823,677,380 Rls. 49,590 $
15 9 1396 غرب تهران استراليا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 18,714 1,811,455,077 Rls. 51,278 $
16 9 1396 غرب تهران استراليا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 15,130 1,748,094,630 Rls. 49,585 $
17 2 1396 غرب تهران استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 3,250 1,602,656,110 Rls. 49,390 $
18 4 1396 غرب تهران استراليا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 11 1,503,579,000 Rls. 46,200 $
19 4 1396 غرب تهران استراليا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 9,700 1,420,589,250 Rls. 43,650 $
20 10 1396 غرب تهران استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 4,000 1,398,493,395 Rls. 38,805 $
21 10 1396 غرب تهران استراليا 44111291 پروفيل روكش شده 13,200 1,364,207,100 Rls. 38,149 $
22 11 1396 غرب تهران استراليا 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 8,900 1,319,122,400 Rls. 35,600 $
23 4 1396 غرب تهران استراليا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 24,550 1,168,987,080 Rls. 35,864 $
24 5 1396 غرب تهران استراليا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 9,920 1,096,457,288 Rls. 33,409 $
25 8 1396 غرب تهران استراليا 22029990 --- ساير 11,470 1,081,038,966 Rls. 31,542 $
26 4 1396 غرب تهران استراليا 44129900 تخته چند لا ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده غير مذكور بالايه هاي به ضخامت بيش از 6ميلي متر. 8,200 1,078,210,922 Rls. 33,130 $
27 12 1396 غرب تهران استراليا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 27,804 1,040,286,660 Rls. 27,804 $
28 5 1396 غرب تهران استراليا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 15,600 1,018,960,800 Rls. 31,200 $
29 9 1396 غرب تهران استراليا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 14,200 1,002,633,600 Rls. 28,400 $
30 11 1396 غرب تهران استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 2,420 1,001,425,068 Rls. 27,098 $
31 11 1396 غرب تهران استراليا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 13,100 968,142,400 Rls. 26,200 $
32 4 1396 غرب تهران استراليا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 6,200 912,737,550 Rls. 28,002 $
33 5 1396 غرب تهران استراليا 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 18,191 877,857,212 Rls. 26,746 $
34 7 1396 غرب تهران استراليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 20,000 850,068,774 Rls. 25,182 $
35 9 1396 غرب تهران استراليا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 10,355 828,374,904 Rls. 23,508 $
36 12 1396 غرب تهران استراليا 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 11,720 789,306,840 Rls. 21,096 $
37 10 1396 غرب تهران استراليا 22029990 --- ساير 7,768 769,865,118 Rls. 21,362 $
38 9 1396 غرب تهران استراليا 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 12,120 768,752,208 Rls. 21,816 $
39 5 1396 غرب تهران استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 2,300 755,899,848 Rls. 22,968 $
40 7 1396 غرب تهران استراليا 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 3,700 753,512,400 Rls. 22,200 $
41 6 1396 غرب تهران استراليا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 5,450 733,569,000 Rls. 21,950 $
42 7 1396 غرب تهران استراليا 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 12,000 733,147,200 Rls. 21,600 $
43 8 1396 غرب تهران استراليا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 6,345 724,913,685 Rls. 20,733 $
44 5 1396 غرب تهران استراليا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 4,777 705,574,534 Rls. 21,497 $
45 9 1396 غرب تهران استراليا 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 6,140 680,506,740 Rls. 19,281 $
46 9 1396 غرب تهران استراليا 63080000 مجموعهکها متشكل هستند از پارچهکهاي تار و پودباف و نخ،ک حتي داراي متفرعات، براي آمادهکكردن کآنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابکدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بستهکبندي شده براي خرده فروشي. 1,060 604,657,110 Rls. 16,990 $
47 12 1396 غرب تهران استراليا 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 2,000 598,640,000 Rls. 16,000 $
48 2 1396 غرب تهران استراليا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 7,900 571,926,074 Rls. 17,626 $
49 9 1396 غرب تهران استراليا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 7,000 563,808,000 Rls. 16,000 $
50 2 1396 غرب تهران استراليا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,590 558,447,290 Rls. 17,210 $
51 3 1396 غرب تهران استراليا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 4,950 555,902,640 Rls. 17,130 $
52 3 1396 غرب تهران استراليا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 10,494 548,722,240 Rls. 16,909 $
53 6 1396 غرب تهران استراليا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,800 541,404,000 Rls. 16,200 $
54 3 1396 غرب تهران استراليا 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 8,327 524,456,364 Rls. 16,158 $
55 2 1396 غرب تهران استراليا 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 6,120 507,177,870 Rls. 15,630 $
56 4 1396 غرب تهران استراليا 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 8,620 504,114,840 Rls. 15,516 $
57 9 1396 غرب تهران استراليا 09102090 زعفران به صورت فله 98 499,991,982 Rls. 14,189 $
58 10 1396 غرب تهران استراليا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 7,010 474,468,600 Rls. 13,135 $
59 7 1396 غرب تهران استراليا 20029010 رب گوجه فرنگي 6,800 461,611,200 Rls. 13,600 $
60 5 1396 غرب تهران استراليا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 6,300 455,588,328 Rls. 13,884 $
61 10 1396 غرب تهران استراليا 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 4,100 443,488,800 Rls. 12,300 $
62 6 1396 غرب تهران استراليا 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 7,625 435,674,815 Rls. 13,135 $
63 8 1396 غرب تهران استراليا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,210 435,091,950 Rls. 12,630 $
64 5 1396 غرب تهران استراليا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 9,567 419,714,964 Rls. 12,816 $
65 6 1396 غرب تهران استراليا 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 7,030 418,088,160 Rls. 12,654 $
66 8 1396 غرب تهران استراليا 39241010 ظروف ملامين 2,420 416,506,200 Rls. 12,100 $
67 3 1396 غرب تهران استراليا 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 1,820 413,425,740 Rls. 12,740 $
68 4 1396 غرب تهران استراليا 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 7,667 409,796,310 Rls. 12,578 $
69 7 1396 غرب تهران استراليا 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 4,000 407,304,000 Rls. 12,000 $
70 3 1396 غرب تهران استراليا 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,550 405,550,000 Rls. 12,500 $
71 9 1396 غرب تهران استراليا 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 6,000 397,173,240 Rls. 11,160 $
72 10 1396 غرب تهران استراليا 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 2,000 394,592,808 Rls. 11,177 $
73 10 1396 غرب تهران استراليا 33019012 ساير عرقيات سنتي 3,040 380,486,400 Rls. 10,640 $
74 10 1396 غرب تهران استراليا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 7,850 359,924,400 Rls. 10,065 $
75 6 1396 غرب تهران استراليا 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 4,380 354,452,520 Rls. 10,606 $
76 8 1396 غرب تهران استراليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 5,500 324,824,850 Rls. 9,290 $
77 2 1396 غرب تهران استراليا 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 12,325 314,339,301 Rls. 9,689 $
78 3 1396 غرب تهران استراليا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 7,100 299,425,050 Rls. 9,225 $
79 2 1396 غرب تهران استراليا 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 9,100 295,240,400 Rls. 9,100 $
80 7 1396 غرب تهران استراليا 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 1,770 266,608,725 Rls. 7,815 $
81 6 1396 غرب تهران استراليا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 3,840 266,434,560 Rls. 8,064 $
82 4 1396 غرب تهران استراليا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,710 264,143,700 Rls. 8,130 $
83 2 1396 غرب تهران استراليا 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 3,993 239,399,820 Rls. 7,380 $
84 11 1396 غرب تهران استراليا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,530 231,947,704 Rls. 6,277 $
85 10 1396 غرب تهران استراليا 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 4,900 229,676,720 Rls. 6,370 $
86 7 1396 غرب تهران استراليا 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 1,313 226,171,900 Rls. 6,700 $
87 12 1396 غرب تهران استراليا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 2,634 226,061,175 Rls. 6,081 $
88 3 1396 غرب تهران استراليا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 2,320 224,570,160 Rls. 6,920 $
89 12 1396 غرب تهران استراليا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 3,000 224,490,000 Rls. 6,000 $
90 12 1396 غرب تهران استراليا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,216 223,555,625 Rls. 5,983 $
91 11 1396 غرب تهران استراليا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,000 222,324,000 Rls. 6,000 $
92 5 1396 غرب تهران استراليا 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 4,008 222,089,292 Rls. 6,814 $
93 4 1396 غرب تهران استراليا 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 8,000 221,306,000 Rls. 6,800 $
94 4 1396 غرب تهران استراليا 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 3,350 217,683,000 Rls. 6,700 $
95 4 1396 غرب تهران استراليا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 5,956 212,941,935 Rls. 6,543 $
96 12 1396 غرب تهران استراليا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 2,830 211,768,900 Rls. 5,660 $
97 12 1396 غرب تهران استراليا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,900 211,020,600 Rls. 5,640 $
98 10 1396 غرب تهران استراليا 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 3,250 206,375,543 Rls. 5,687 $
99 4 1396 غرب تهران استراليا 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 2,000 194,940,000 Rls. 6,000 $
100 11 1396 غرب تهران استراليا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,300 192,680,800 Rls. 5,200 $
مجموع کل
330,132,572,521 ريال
مجموع کل
9,693,250 دلار