آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 8,070 21,636,363,187 Rls. 633,987 $
2 12 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 141,550 15,888,279,750 Rls. 424,650 $
3 9 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 54,350 15,394,734,800 Rls. 434,800 $
4 6 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 16,700 13,936,932,800 Rls. 421,820 $
5 7 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 36,700 9,946,664,000 Rls. 293,600 $
6 5 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 73,270 7,200,755,790 Rls. 219,810 $
7 12 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 6,100 5,732,147,619 Rls. 153,681 $
8 3 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 19,601 5,724,648,459 Rls. 176,409 $
9 11 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 28,904 4,786,969,206 Rls. 129,189 $
10 3 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 16,350 3,674,477,664 Rls. 113,256 $
11 11 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 4,300 3,454,353,000 Rls. 94,500 $
12 8 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 39079920 رزينهاي پلي ا ستربه شکل گرا نول وفلس ( flake )وپودر درزجوش (گريد غذا يي ) 50,000 3,347,897,500 Rls. 95,500 $
13 8 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 11,950 3,318,241,345 Rls. 94,405 $
14 2 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,500 3,243,700,000 Rls. 100,000 $
15 10 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 15161000 چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها جزا يا كلا هيدروژنه شده ، اينتراستريفيه يا ري استريفيه الائيدينيزه تصفيه شده يا تصفيه نشده ،ک اما به نحو ديگري آماده نشده 67,740 3,167,394,360 Rls. 88,062 $
16 11 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس. 7,738 3,140,174,628 Rls. 84,973 $
17 12 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 27,890 3,110,432,250 Rls. 83,670 $
18 11 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,000 3,048,540,000 Rls. 82,500 $
19 10 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 5,000 2,973,217,500 Rls. 82,500 $
20 11 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 7,300 2,967,245,600 Rls. 80,300 $
21 7 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 27,000 2,763,315,000 Rls. 81,000 $
22 5 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 59032000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده ، پوشانده يا منطبق شده باپلي ا ورتان. 11,500 2,632,752,500 Rls. 80,500 $
23 2 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 25,240 2,456,148,540 Rls. 75,720 $
24 2 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 15161000 چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها جزا يا كلا هيدروژنه شده ، اينتراستريفيه يا ري استريفيه الائيدينيزه تصفيه شده يا تصفيه نشده ،ک اما به نحو ديگري آماده نشده 19,640 2,229,581,900 Rls. 68,740 $
25 10 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 68,005 2,141,389,800 Rls. 59,400 $
26 12 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس. 5,616 2,108,418,560 Rls. 55,934 $
27 4 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 14,925 1,977,580,710 Rls. 60,858 $
28 8 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 18,000 1,858,788,000 Rls. 54,000 $
29 9 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 12,255 1,766,104,125 Rls. 49,625 $
30 9 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 16,258 1,714,357,326 Rls. 48,774 $
31 6 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 16,620 1,666,321,200 Rls. 49,860 $
32 7 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84774000 ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شکل دا دن باحرا رت برا ي کائوچويامواد پلاستيكي . 8,000 1,637,520,000 Rls. 48,000 $
33 7 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 8,000 1,637,520,000 Rls. 48,000 $
34 6 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 39079920 رزينهاي پلي ا ستربه شکل گرا نول وفلس ( flake )وپودر درزجوش (گريد غذا يي ) 25,000 1,597,968,000 Rls. 48,000 $
35 10 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 3,750 1,590,790,720 Rls. 44,120 $
36 2 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 25,000 1,540,238,508 Rls. 47,484 $
37 12 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 13,600 1,521,799,200 Rls. 40,800 $
38 6 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 23,043 1,454,122,144 Rls. 43,782 $
39 3 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 11,606 1,404,338,540 Rls. 43,285 $
40 2 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 9,172 1,365,486,369 Rls. 42,081 $
41 6 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 3,950 1,318,485,840 Rls. 39,452 $
42 3 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 4,100 1,298,040,000 Rls. 40,000 $
43 4 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 5,450 1,266,739,485 Rls. 38,863 $
44 11 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 11,080 1,231,674,960 Rls. 33,240 $
45 2 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 9,724 1,228,151,275 Rls. 37,865 $
46 12 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 15161000 چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها جزا يا كلا هيدروژنه شده ، اينتراستريفيه يا ري استريفيه الائيدينيزه تصفيه شده يا تصفيه نشده ،ک اما به نحو ديگري آماده نشده 25,145 1,219,229,712 Rls. 32,688 $
47 2 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 7,875 1,216,837,500 Rls. 37,500 $
48 2 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 10,600 1,086,414,549 Rls. 33,491 $
49 1 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 4,120 1,029,063,112 Rls. 31,724 $
50 11 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 39079920 رزينهاي پلي ا ستربه شکل گرا نول وفلس ( flake )وپودر درزجوش (گريد غذا يي ) 14,000 977,749,920 Rls. 26,460 $
51 2 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 15,356 946,586,144 Rls. 29,176 $
52 11 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 8,500 936,385,500 Rls. 25,500 $
53 4 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 14,900 919,791,900 Rls. 28,310 $
54 12 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 13,690 919,121,958 Rls. 24,642 $
55 10 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 5,700 822,802,464 Rls. 22,908 $
56 11 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 12,350 812,595,420 Rls. 22,230 $
57 3 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,870 776,709,360 Rls. 23,940 $
58 5 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 39079920 رزينهاي پلي ا ستربه شکل گرا نول وفلس ( flake )وپودر درزجوش (گريد غذا يي ) 14,000 764,220,600 Rls. 23,400 $
59 12 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 6,500 733,857,810 Rls. 19,614 $
60 2 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 7,000 681,135,000 Rls. 21,000 $
61 7 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 10,498 647,656,881 Rls. 18,897 $
62 3 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 48,960 615,138,240 Rls. 18,960 $
63 2 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 6,100 593,597,100 Rls. 18,300 $
64 12 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84269900 ارابه هاي كارگاهي مجهز به جرثقيل غيرازرديف 84269100 3,040 580,119,575 Rls. 15,505 $
65 4 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 5,000 562,077,000 Rls. 17,300 $
66 9 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 15161000 چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها جزا يا كلا هيدروژنه شده ، اينتراستريفيه يا ري استريفيه الائيدينيزه تصفيه شده يا تصفيه نشده ،ک اما به نحو ديگري آماده نشده 41,240 552,005,145 Rls. 15,670 $
67 8 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 34021130 الكيل بنزن سولفونه 17,600 548,367,315 Rls. 16,000 $
68 2 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 19,650 478,217,138 Rls. 14,738 $
69 3 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 14,000 454,314,000 Rls. 14,000 $
70 9 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 3,600 448,421,400 Rls. 12,600 $
71 12 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 6,158 437,792,915 Rls. 11,701 $
72 11 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 1,361 422,476,951 Rls. 11,432 $
73 3 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 3,600 408,794,400 Rls. 12,600 $
74 7 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 36,484 407,561,000 Rls. 12,000 $
75 2 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 3,686 346,836,645 Rls. 10,691 $
76 8 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 74199990 مصنوعات ديگرازمس كه درجاي ديگر گفته نشده است 3,200 337,430,400 Rls. 9,600 $
77 10 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 3,000 324,504,000 Rls. 9,000 $
78 11 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 2,465 315,506,832 Rls. 8,592 $
79 2 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 1,800 312,465,621 Rls. 9,633 $
80 4 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 5,150 301,182,300 Rls. 9,270 $
81 10 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 70072120 شيشه ا يمني چندلايه درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسايل نقليه موتوري به جزهواپيما 3,502 299,311,200 Rls. 8,370 $
82 8 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 15161000 چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها جزا يا كلا هيدروژنه شده ، اينتراستريفيه يا ري استريفيه الائيدينيزه تصفيه شده يا تصفيه نشده ،ک اما به نحو ديگري آماده نشده 20,500 272,377,350 Rls. 7,790 $
83 12 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 1,426 243,234,915 Rls. 6,501 $
84 4 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 15161000 چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها جزا يا كلا هيدروژنه شده ، اينتراستريفيه يا ري استريفيه الائيدينيزه تصفيه شده يا تصفيه نشده ،ک اما به نحو ديگري آماده نشده 19,120 236,439,425 Rls. 7,265 $
85 5 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 21,241 229,754,000 Rls. 7,000 $
86 6 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,730 228,636,800 Rls. 6,920 $
87 11 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 2,687 214,401,096 Rls. 5,802 $
88 4 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 2,628 204,750,995 Rls. 6,301 $
89 3 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 3,450 201,520,710 Rls. 6,210 $
90 8 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 1,400 196,834,400 Rls. 5,600 $
91 7 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 2,693 192,477,168 Rls. 5,616 $
92 8 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 1,896 189,252,156 Rls. 5,498 $
93 2 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84221900 ماشين هاي ظرفشوئي غيراز نوع خانگي 1,900 184,890,900 Rls. 5,700 $
94 11 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 15,640 183,605,000 Rls. 5,000 $
95 8 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,990 183,297,150 Rls. 5,325 $
96 5 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 14,500 175,915,830 Rls. 5,370 $
97 6 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 1,900 164,186,550 Rls. 4,950 $
98 1 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 14,720 162,190,000 Rls. 5,000 $
99 2 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84659200 ماشين هاي رنده کردن, فرزکردن ياقالب سازي (بابرش )برا ي کارروي چوب, ا ستخوا ن, كائوچو ،موادپلاستيكي سخت وغيره 1,250 162,175,000 Rls. 5,000 $
100 2 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 16,340 162,175,000 Rls. 5,000 $
مجموع کل
206,125,193,612 ريال
مجموع کل
5,956,285 دلار