آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 غرب تهران عمان 04090000 عسل طبيعي 192,705 18,945,311,000 Rls. 539,000 $
2 9 1396 غرب تهران عمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 4,200 4,334,740,200 Rls. 121,800 $
3 1 1396 غرب تهران عمان 44189000 مصنوعات نجاري و قطعات چوب بست برا ي ساختمان ا زچوب غيرمذکوردرجاي ديگر 23,150 3,527,243,244 Rls. 108,738 $
4 2 1396 غرب تهران عمان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 48,000 3,115,104,000 Rls. 96,000 $
5 10 1396 غرب تهران عمان 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 14,000 3,041,691,600 Rls. 84,400 $
6 4 1396 غرب تهران عمان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 22,440 2,194,295,400 Rls. 67,320 $
7 9 1396 غرب تهران عمان 22029990 --- ساير 22,176 2,149,746,984 Rls. 60,984 $
8 12 1396 غرب تهران عمان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 14,390 2,146,930,440 Rls. 57,560 $
9 5 1396 غرب تهران عمان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 21,022 2,059,672,494 Rls. 63,066 $
10 12 1396 غرب تهران عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 5,271 1,972,178,324 Rls. 52,711 $
11 8 1396 غرب تهران عمان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 3,633 1,740,720,540 Rls. 50,570 $
12 3 1396 غرب تهران عمان 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 22,080 1,735,202,452 Rls. 53,483 $
13 12 1396 غرب تهران عمان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 38,420 1,573,261,338 Rls. 42,262 $
14 4 1396 غرب تهران عمان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 24,000 1,559,760,000 Rls. 48,000 $
15 4 1396 غرب تهران عمان 84633000 ماشين هاي کارکردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 11,640 1,517,623,200 Rls. 46,560 $
16 5 1396 غرب تهران عمان 04015010 ک ک ک خامه شير 17,010 1,354,070,334 Rls. 41,334 $
17 5 1396 غرب تهران عمان 39169090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ... از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 10,500 1,309,597,800 Rls. 39,900 $
18 7 1396 غرب تهران عمان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 7,019 1,236,941,670 Rls. 36,258 $
19 11 1396 غرب تهران عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 2,970 1,129,270,890 Rls. 30,558 $
20 12 1396 غرب تهران عمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 6,500 1,115,250,000 Rls. 30,000 $
21 5 1396 غرب تهران عمان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 6,213 1,113,092,486 Rls. 33,913 $
22 2 1396 غرب تهران عمان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 12,498 1,098,074,160 Rls. 33,840 $
23 2 1396 غرب تهران عمان 04014000 ش?ر وخامه بدون افزودن قند ?ا مواد ش?ر?ن کننده غل?ظ نشده که م?زان مواد چرب آن از لحاظ وزن? از 6% ب?شتر ول? از 10% ب?شتر نباشد 28,000 1,089,950,400 Rls. 33,600 $
24 5 1396 غرب تهران عمان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 2,222 1,044,892,045 Rls. 31,949 $
25 8 1396 غرب تهران عمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 4,860 1,003,745,520 Rls. 29,160 $
26 12 1396 غرب تهران عمان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 20,000 997,730,839 Rls. 26,667 $
27 9 1396 غرب تهران عمان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 25,500 990,277,200 Rls. 28,050 $
28 3 1396 غرب تهران عمان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 5,750 891,982,892 Rls. 27,493 $
29 11 1396 غرب تهران عمان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 4,400 871,510,080 Rls. 23,520 $
30 7 1396 غرب تهران عمان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 22,600 833,555,800 Rls. 24,860 $
31 7 1396 غرب تهران عمان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 5,759 826,112,140 Rls. 24,638 $
32 5 1396 غرب تهران عمان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 5,100 817,625,000 Rls. 25,000 $
33 8 1396 غرب تهران عمان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 5,115 795,148,200 Rls. 23,100 $
34 11 1396 غرب تهران عمان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 5,749 756,667,800 Rls. 20,700 $
35 10 1396 غرب تهران عمان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 6,555 713,078,850 Rls. 19,650 $
36 12 1396 غرب تهران عمان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 5,600 708,681,000 Rls. 19,000 $
37 11 1396 غرب تهران عمان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,656 699,197,601 Rls. 19,128 $
38 9 1396 غرب تهران عمان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 5,600 687,394,500 Rls. 19,500 $
39 10 1396 غرب تهران عمان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 20,000 664,328,207 Rls. 18,307 $
40 12 1396 غرب تهران عمان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 2,200 595,915,250 Rls. 16,030 $
41 11 1396 غرب تهران عمان 84146010 ---هود آشپزخانه 6,286 525,477,510 Rls. 14,310 $
42 12 1396 غرب تهران عمان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 4,332 485,579,850 Rls. 13,062 $
43 12 1396 غرب تهران عمان 44181090 پنجره ،آغشته (frenchwindow) وچهارچوب ودوره آنها، ازچوب به جز صنايع دستي غير مذكور 2,754 459,456,200 Rls. 12,280 $
44 3 1396 غرب تهران عمان 82060000 ا بزا رهاي مشمول دوياچندشماره 8202 لغايت 8205آماده شده بصورت مجموعه برا ي خرده فروشي. 13,530 439,062,030 Rls. 13,530 $
45 2 1396 غرب تهران عمان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 4,190 407,707,950 Rls. 12,570 $
46 9 1396 غرب تهران عمان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 280 390,797,628 Rls. 11,070 $
47 6 1396 غرب تهران عمان 69074090 ک ک ک سا?ر 50,506 384,400,548 Rls. 11,548 $
48 11 1396 غرب تهران عمان 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 6,250 319,472,700 Rls. 8,700 $
49 11 1396 غرب تهران عمان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 4,171 256,547,669 Rls. 7,018 $
50 10 1396 غرب تهران عمان 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 11,000 244,669,920 Rls. 6,842 $
51 3 1396 غرب تهران عمان 94013000 نشيمنهاي گردا ن دا را ي وسيله تنظيم ا رتفاع 1,160 227,108,000 Rls. 7,000 $
52 5 1396 غرب تهران عمان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 6,500 212,582,500 Rls. 6,500 $
53 11 1396 غرب تهران عمان 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 1,230 158,242,266 Rls. 4,329 $
54 6 1396 غرب تهران عمان 82060000 ا بزا رهاي مشمول دوياچندشماره 8202 لغايت 8205آماده شده بصورت مجموعه برا ي خرده فروشي. 18,714 132,676,000 Rls. 4,000 $
55 11 1396 غرب تهران عمان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 1,091 132,430,996 Rls. 3,574 $
56 11 1396 غرب تهران عمان 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 576 126,907,776 Rls. 3,456 $
57 5 1396 غرب تهران عمان 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيکي 1,475 115,121,600 Rls. 3,520 $
58 5 1396 غرب تهران عمان 76071110 ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت حداكثر 7 ميكرون 778 114,339,159 Rls. 3,501 $
59 3 1396 غرب تهران عمان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 852 82,944,756 Rls. 2,556 $
60 3 1396 غرب تهران عمان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 6,560 61,643,600 Rls. 1,900 $
61 11 1396 غرب تهران عمان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 280 36,554,000 Rls. 1,000 $
62 4 1396 غرب تهران عمان 76071110 ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت حداكثر 7 ميكرون 70 10,267,425 Rls. 315 $
63 11 1396 غرب تهران عمان 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 60 4,406,520 Rls. 120 $
مجموع کل
80,285,968,483 ريال
مجموع کل
2,321,310 دلار
[1]