آمار کل " صادرات به" کشور (كانادا) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 غرب تهران كانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 15,000 59,426,980,005 Rls. 1,817,061 $
2 4 1396 غرب تهران كانادا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 18,000 52,201,623,056 Rls. 1,598,384 $
3 7 1396 غرب تهران كانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 7,887 33,643,940,080 Rls. 986,192 $
4 11 1396 غرب تهران كانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 15,000 30,608,089,615 Rls. 828,253 $
5 12 1396 غرب تهران كانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 16,950 14,793,529,380 Rls. 396,620 $
6 4 1396 غرب تهران كانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,300 6,499,162,475 Rls. 200,005 $
7 2 1396 غرب تهران كانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,500 6,080,683,008 Rls. 187,392 $
8 11 1396 غرب تهران كانادا 32041290 موا درنگي ا سيدي حتي متاليزه وفرآورده هابراساس اين مواد ،فرآورده هاي موادرنگي دندانه ،غير مذكور درجاي ديگر 39,000 4,283,047,545 Rls. 115,899 $
9 12 1396 غرب تهران كانادا 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 7,200 3,232,656,000 Rls. 86,400 $
10 10 1396 غرب تهران كانادا 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 8,000 2,288,640,000 Rls. 64,000 $
11 10 1396 غرب تهران كانادا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 31,000 2,241,064,000 Rls. 62,000 $
12 12 1396 غرب تهران كانادا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 26,140 1,749,158,100 Rls. 47,052 $
13 11 1396 غرب تهران كانادا 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 15,680 1,738,222,080 Rls. 47,040 $
14 5 1396 غرب تهران كانادا 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 7,220 1,404,337,000 Rls. 43,000 $
15 8 1396 غرب تهران كانادا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 16,700 1,149,694,800 Rls. 33,400 $
16 10 1396 غرب تهران كانادا 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 16,800 1,100,305,734 Rls. 30,506 $
17 10 1396 غرب تهران كانادا 20049000 سايرسبزيجات ومخلوط هاي ان محفوظ شده بجز در سرکه , غيره, يخ زده باستثناي محصولات 2006 غيرمذکوردرجاي ديگر 15,920 1,062,675,168 Rls. 29,717 $
18 8 1396 غرب تهران كانادا 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 17,100 1,058,104,560 Rls. 30,980 $
19 9 1396 غرب تهران كانادا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 14,988 1,056,683,976 Rls. 29,976 $
20 11 1396 غرب تهران كانادا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 6,524 1,023,956,866 Rls. 28,008 $
21 7 1396 غرب تهران كانادا 84221900 ماشين هاي ظرفشوئي غيراز نوع خانگي 7,500 1,012,710,000 Rls. 30,000 $
22 2 1396 غرب تهران كانادا 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 10,150 905,437,368 Rls. 27,912 $
23 7 1396 غرب تهران كانادا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 6,425 765,892,260 Rls. 22,842 $
24 10 1396 غرب تهران كانادا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 4,494 723,174,480 Rls. 20,223 $
25 7 1396 غرب تهران كانادا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 147 638,121,075 Rls. 18,705 $
26 3 1396 غرب تهران كانادا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,940 596,028,724 Rls. 18,371 $
27 10 1396 غرب تهران كانادا 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 9,090 593,760,618 Rls. 16,362 $
28 10 1396 غرب تهران كانادا 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 5,192 574,284,480 Rls. 15,960 $
29 12 1396 غرب تهران كانادا 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 8,500 572,449,500 Rls. 15,300 $
30 12 1396 غرب تهران كانادا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 7,000 531,293,000 Rls. 14,200 $
31 10 1396 غرب تهران كانادا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 5,867 528,614,067 Rls. 14,697 $
32 12 1396 غرب تهران كانادا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 4,800 526,054,900 Rls. 14,060 $
33 4 1396 غرب تهران كانادا 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 8,030 469,610,460 Rls. 14,454 $
34 7 1396 غرب تهران كانادا 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 3,336 457,338,912 Rls. 13,344 $
35 1 1396 غرب تهران كانادا 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 4,939 440,572,916 Rls. 13,582 $
36 3 1396 غرب تهران كانادا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 3,970 437,991,147 Rls. 13,497 $
37 3 1396 غرب تهران كانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 195 432,997,624 Rls. 13,346 $
38 2 1396 غرب تهران كانادا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 7,972 429,244,790 Rls. 13,234 $
39 3 1396 غرب تهران كانادا 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 2,900 423,485,550 Rls. 13,050 $
40 11 1396 غرب تهران كانادا 22029990 --- ساير 4,100 412,146,350 Rls. 11,275 $
41 4 1396 غرب تهران كانادا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 5,010 374,382,270 Rls. 11,523 $
42 3 1396 غرب تهران كانادا 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 6,015 351,346,977 Rls. 10,827 $
43 11 1396 غرب تهران كانادا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,798 338,665,080 Rls. 9,165 $
44 3 1396 غرب تهران كانادا 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 11,256 335,802,948 Rls. 10,348 $
45 5 1396 غرب تهران كانادا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 5,835 327,694,848 Rls. 9,984 $
46 11 1396 غرب تهران كانادا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 6,587 317,402,190 Rls. 8,628 $
47 7 1396 غرب تهران كانادا 33019012 ساير عرقيات سنتي 2,000 308,457,000 Rls. 9,000 $
48 9 1396 غرب تهران كانادا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 3,220 304,885,899 Rls. 8,649 $
49 4 1396 غرب تهران كانادا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 4,407 286,366,860 Rls. 8,814 $
50 6 1396 غرب تهران كانادا 33019012 ساير عرقيات سنتي 1,700 273,975,940 Rls. 8,260 $
51 11 1396 غرب تهران كانادا 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 4,100 269,768,520 Rls. 7,380 $
52 6 1396 غرب تهران كانادا 22029990 --- ساير 14,740 259,727,440 Rls. 7,861 $
53 7 1396 غرب تهران كانادا 07129090 سا?ر سبز?جات خشک شده ، مخلوط سبز?جات حت? بر?ده شده ، کوب?ده ?ا سا??ده شده اما آماده نشده به نحو? د?گر 4,200 253,486,800 Rls. 7,560 $
54 10 1396 غرب تهران كانادا 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 7,155 239,665,732 Rls. 6,648 $
55 10 1396 غرب تهران كانادا 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 2,820 228,765,856 Rls. 6,304 $
56 9 1396 غرب تهران كانادا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,600 228,003,468 Rls. 6,468 $
57 7 1396 غرب تهران كانادا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 3,315 227,229,990 Rls. 6,630 $
58 11 1396 غرب تهران كانادا 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 2,205 221,564,192 Rls. 5,996 $
59 4 1396 غرب تهران كانادا 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 3,645 213,166,890 Rls. 6,561 $
60 11 1396 غرب تهران كانادا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 2,826 202,792,576 Rls. 5,488 $
61 7 1396 غرب تهران كانادا 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 2,950 181,989,630 Rls. 5,310 $
62 7 1396 غرب تهران كانادا 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 3,555 160,843,189 Rls. 4,693 $
63 11 1396 غرب تهران كانادا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,190 157,312,764 Rls. 4,284 $
64 11 1396 غرب تهران كانادا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 2,088 154,311,552 Rls. 4,176 $
65 12 1396 غرب تهران كانادا 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 2,050 152,417,500 Rls. 4,100 $
66 10 1396 غرب تهران كانادا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,100 151,363,800 Rls. 4,200 $
67 8 1396 غرب تهران كانادا 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 4,050 149,219,010 Rls. 4,374 $
68 10 1396 غرب تهران كانادا 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 1,892 145,042,560 Rls. 4,056 $
69 8 1396 غرب تهران كانادا 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 5,000 144,988,750 Rls. 4,250 $
70 11 1396 غرب تهران كانادا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,000 133,394,400 Rls. 3,600 $
71 11 1396 غرب تهران كانادا 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 1,228 131,475,216 Rls. 3,558 $
72 10 1396 غرب تهران كانادا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,684 119,793,636 Rls. 3,324 $
73 7 1396 غرب تهران كانادا 09102090 زعفران به صورت فله 1 109,673,600 Rls. 3,200 $
74 7 1396 غرب تهران كانادا 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 1,655 102,099,267 Rls. 2,979 $
75 11 1396 غرب تهران كانادا 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 1,380 100,889,040 Rls. 2,760 $
76 10 1396 غرب تهران كانادا 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 1,000 100,883,420 Rls. 2,780 $
77 1 1396 غرب تهران كانادا 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 786 96,697,678 Rls. 2,981 $
78 6 1396 غرب تهران كانادا 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 880 96,322,776 Rls. 2,904 $
79 6 1396 غرب تهران كانادا 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 1,200 83,550,000 Rls. 2,500 $
80 6 1396 غرب تهران كانادا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 922 83,154,683 Rls. 2,507 $
81 8 1396 غرب تهران كانادا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,700 80,788,434 Rls. 2,347 $
82 3 1396 غرب تهران كانادا 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 1,345 78,563,871 Rls. 2,421 $
83 8 1396 غرب تهران كانادا 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 3,860 68,844,000 Rls. 2,000 $
84 12 1396 غرب تهران كانادا 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 1,700 63,605,500 Rls. 1,700 $
85 6 1396 غرب تهران كانادا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,220 62,158,706 Rls. 1,874 $
86 7 1396 غرب تهران كانادا 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 2,095 61,005,940 Rls. 1,780 $
87 11 1396 غرب تهران كانادا 07133900 ساير سبزيجات غلافدار خشك باستثناي انوع لوبيا ، نخودفرنگي ها ، خشك ، غلاف كنده ، پوست كنده، لپه شده 670 60,716,194 Rls. 1,661 $
88 1 1396 غرب تهران كانادا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,260 60,334,680 Rls. 1,860 $
89 10 1396 غرب تهران كانادا 07129090 سا?ر سبز?جات خشک شده ، مخلوط سبز?جات حت? بر?ده شده ، کوب?ده ?ا سا??ده شده اما آماده نشده به نحو? د?گر 930 60,329,286 Rls. 1,674 $
90 7 1396 غرب تهران كانادا 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 1,750 58,677,500 Rls. 1,750 $
91 11 1396 غرب تهران كانادا 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 714 58,014,640 Rls. 1,570 $
92 11 1396 غرب تهران كانادا 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,000 57,024,240 Rls. 1,560 $
93 10 1396 غرب تهران كانادا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 450 54,985,400 Rls. 1,525 $
94 8 1396 غرب تهران كانادا 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 700 53,219,400 Rls. 1,560 $
95 6 1396 غرب تهران كانادا 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 1,418 50,814,908 Rls. 1,532 $
96 7 1396 غرب تهران كانادا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 262 50,697,360 Rls. 1,512 $
97 3 1396 غرب تهران كانادا 20029010 رب گوجه فرنگي 780 49,714,932 Rls. 1,532 $
98 10 1396 غرب تهران كانادا 20029010 رب گوجه فرنگي 600 47,774,200 Rls. 1,325 $
99 10 1396 غرب تهران كانادا 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 600 45,430,560 Rls. 1,260 $
100 1 1396 غرب تهران كانادا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 720 42,039,648 Rls. 1,296 $
مجموع کل
247,397,075,015 ريال
مجموع کل
7,264,668 دلار