آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 كرمان ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 88,000 46,055,940,000 Rls. 1,320,000 $
2 11 1396 كرمان ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 65,480 35,549,716,800 Rls. 964,200 $
3 9 1396 كرمان ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 44,450 23,608,094,250 Rls. 666,750 $
4 12 1396 كرمان ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 75,000 21,326,550,000 Rls. 570,000 $
5 8 1396 كرمان ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 65,000 21,208,842,500 Rls. 608,750 $
6 11 1396 كرمان ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 63,500 17,855,964,000 Rls. 486,000 $
7 2 1396 كرمان ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 34,000 16,543,710,000 Rls. 510,000 $
8 9 1396 كرمان ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 61,500 16,322,773,500 Rls. 462,250 $
9 7 1396 كرمان ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 20,000 11,257,950,000 Rls. 330,000 $
10 3 1396 كرمان ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 19,800 9,637,650,000 Rls. 297,000 $
11 11 1396 كرمان ايتاليا 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 10,125 9,363,993,750 Rls. 253,125 $
12 2 1396 كرمان ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 32,000 9,145,499,100 Rls. 281,900 $
13 10 1396 كرمان ايتاليا 72027000 فروموليبدن. 24,000 7,280,449,920 Rls. 203,592 $
14 6 1396 كرمان ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,000 5,848,500,000 Rls. 175,000 $
15 3 1396 كرمان ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,000 5,677,700,000 Rls. 175,000 $
16 12 1396 كرمان ايتاليا 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 4,925 4,606,721,875 Rls. 123,125 $
17 5 1396 كرمان ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 9,000 4,442,985,000 Rls. 135,000 $
18 2 1396 كرمان ايتاليا 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 5,000 4,054,875,000 Rls. 125,000 $
19 10 1396 كرمان ايتاليا 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 3,825 3,470,135,625 Rls. 95,625 $
20 5 1396 كرمان ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 15,600 3,316,287,000 Rls. 101,400 $
21 12 1396 كرمان ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,000 2,806,125,000 Rls. 75,000 $
22 9 1396 كرمان ايتاليا 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 2,838 2,509,067,812 Rls. 70,938 $
23 10 1396 كرمان ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 3,490 1,899,729,150 Rls. 52,350 $
24 11 1396 كرمان ايتاليا 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 12,000 975,612,000 Rls. 26,400 $
25 3 1396 كرمان ايتاليا 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 12,000 856,706,400 Rls. 26,400 $
26 5 1396 كرمان ايتاليا 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 1,000 822,775,000 Rls. 25,000 $
27 6 1396 كرمان ايتاليا 44151000 صندوق, صندوقچه, قفسه, ...وظروف بسته بندي همانند,ا زچوب, قرقره برا ي کابل ا زچوب 522 660,800 Rls. 20 $
مجموع کل
286,445,014,482 ريال
مجموع کل
8,159,825 دلار
[1]