آمار کل " صادرات به" کشور (استراليا) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 مشهد استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 15,696 6,018,087,843 Rls. 161,875 $
2 8 1396 مشهد استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 12,812 3,842,997,454 Rls. 109,389 $
3 9 1396 مشهد استراليا 09102090 زعفران به صورت فله 62 3,381,544,920 Rls. 95,940 $
4 5 1396 مشهد استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 10,509 3,281,506,672 Rls. 99,720 $
5 12 1396 مشهد استراليا 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 10,560 3,034,642,688 Rls. 81,312 $
6 5 1396 مشهد استراليا 09102090 زعفران به صورت فله 51 2,606,543,160 Rls. 79,560 $
7 12 1396 مشهد استراليا 09102090 زعفران به صورت فله 42 2,441,291,085 Rls. 65,259 $
8 1 1396 مشهد استراليا 09102090 زعفران به صورت فله 46 2,324,985,972 Rls. 71,694 $
9 3 1396 مشهد استراليا 09102090 زعفران به صورت فله 42 2,135,941,844 Rls. 65,821 $
10 3 1396 مشهد استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 7,143 2,029,625,180 Rls. 62,557 $
11 3 1396 مشهد استراليا 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 8,000 1,999,412,800 Rls. 61,600 $
12 8 1396 مشهد استراليا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 29 1,780,523,048 Rls. 51,849 $
13 12 1396 مشهد استراليا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 29,689 1,662,149,795 Rls. 44,533 $
14 2 1396 مشهد استراليا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 24 1,659,632,670 Rls. 51,162 $
15 12 1396 مشهد استراليا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 21 1,539,918,392 Rls. 41,167 $
16 2 1396 مشهد استراليا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 28,989 1,448,264,427 Rls. 44,632 $
17 12 1396 مشهد استراليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 4,752 1,423,696,707 Rls. 38,129 $
18 9 1396 مشهد استراليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 3,006 1,107,244,968 Rls. 31,112 $
19 1 1396 مشهد استراليا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 21,560 1,076,674,456 Rls. 33,202 $
20 11 1396 مشهد استراليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 3,540 1,046,565,600 Rls. 28,320 $
21 11 1396 مشهد استراليا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 12,080 975,897,296 Rls. 26,576 $
22 8 1396 مشهد استراليا 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 6,009 880,153,459 Rls. 25,238 $
23 2 1396 مشهد استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 170 859,657,240 Rls. 26,504 $
24 7 1396 مشهد استراليا 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 3,200 826,179,200 Rls. 24,640 $
25 7 1396 مشهد استراليا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 11 777,653,308 Rls. 22,986 $
26 5 1396 مشهد استراليا 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 5,040 693,579,998 Rls. 21,166 $
27 4 1396 مشهد استراليا 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 7,000 685,839,000 Rls. 21,000 $
28 8 1396 مشهد استراليا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 9,042 667,691,640 Rls. 19,096 $
29 11 1396 مشهد استراليا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 11,264 624,391,680 Rls. 16,896 $
30 12 1396 مشهد استراليا 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 5,400 604,965,000 Rls. 16,200 $
31 9 1396 مشهد استراليا 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 1,020 598,962,870 Rls. 16,830 $
32 11 1396 مشهد استراليا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 2,000 570,631,600 Rls. 15,400 $
33 10 1396 مشهد استراليا 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 5,000 544,335,000 Rls. 15,000 $
34 8 1396 مشهد استراليا 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 4,750 490,513,500 Rls. 14,250 $
35 8 1396 مشهد استراليا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 7,097 488,585,868 Rls. 14,194 $
36 8 1396 مشهد استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,225 480,922,678 Rls. 13,682 $
37 11 1396 مشهد استراليا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 6 472,872,659 Rls. 12,863 $
38 9 1396 مشهد استراليا 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 13,478 461,635,104 Rls. 13,076 $
39 8 1396 مشهد استراليا 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 5,528 449,069,412 Rls. 13,046 $
40 6 1396 مشهد استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 880 448,948,563 Rls. 13,503 $
41 10 1396 مشهد استراليا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 7,800 424,581,300 Rls. 11,700 $
42 9 1396 مشهد استراليا 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 3,800 405,714,600 Rls. 11,400 $
43 9 1396 مشهد استراليا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 7,440 397,173,240 Rls. 11,160 $
44 12 1396 مشهد استراليا 08109020 زرشك تازه 2,473 368,903,548 Rls. 9,892 $
45 5 1396 مشهد استراليا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 6 352,002,711 Rls. 10,721 $
46 11 1396 مشهد استراليا 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 3,000 332,595,000 Rls. 9,000 $
47 11 1396 مشهد استراليا 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 2,066 317,179,058 Rls. 8,677 $
48 3 1396 مشهد استراليا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 4,320 306,760,558 Rls. 9,451 $
49 10 1396 مشهد استراليا 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 506 302,976,861 Rls. 8,349 $
50 7 1396 مشهد استراليا 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 5 301,319,643 Rls. 8,839 $
51 2 1396 مشهد استراليا 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 3,000 292,041,000 Rls. 9,000 $
52 5 1396 مشهد استراليا 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 1,850 287,806,695 Rls. 8,745 $
53 4 1396 مشهد استراليا 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 2,064 281,666,660 Rls. 8,668 $
54 2 1396 مشهد استراليا 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 2,064 281,213,691 Rls. 8,669 $
55 4 1396 مشهد استراليا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 4 274,093,311 Rls. 8,409 $
56 10 1396 مشهد استراليا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 4 272,664,587 Rls. 7,566 $
57 1 1396 مشهد استراليا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 4 272,175,662 Rls. 8,393 $
58 9 1396 مشهد استراليا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 4 271,340,695 Rls. 7,697 $
59 2 1396 مشهد استراليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 500 267,605,250 Rls. 8,247 $
60 3 1396 مشهد استراليا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 4 267,240,671 Rls. 8,233 $
61 4 1396 مشهد استراليا 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 5,020 265,582,988 Rls. 8,132 $
62 9 1396 مشهد استراليا 08109020 زرشك تازه 1,850 263,358,600 Rls. 7,400 $
63 4 1396 مشهد استراليا 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 11,902 259,960,000 Rls. 8,000 $
64 12 1396 مشهد استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 40 253,898,190 Rls. 6,786 $
65 11 1396 مشهد استراليا 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 4 250,284,971 Rls. 6,775 $
66 5 1396 مشهد استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 128 239,694,945 Rls. 7,329 $
67 8 1396 مشهد استراليا 09102090 زعفران به صورت فله 5 231,618,320 Rls. 6,722 $
68 12 1396 مشهد استراليا 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 1,443 226,031,940 Rls. 6,060 $
69 12 1396 مشهد استراليا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,150 211,621,050 Rls. 5,670 $
70 6 1396 مشهد استراليا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 3,160 211,214,400 Rls. 6,320 $
71 2 1396 مشهد استراليا 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 4,000 210,269,520 Rls. 6,480 $
72 9 1396 مشهد استراليا 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 2,400 201,576,096 Rls. 5,664 $
73 3 1396 مشهد استراليا 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 4 189,587,720 Rls. 5,842 $
74 3 1396 مشهد استراليا 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 2,650 166,379,708 Rls. 5,126 $
75 10 1396 مشهد استراليا 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 2,000 164,026,280 Rls. 4,520 $
76 10 1396 مشهد استراليا 09102090 زعفران به صورت فله 3 163,221,617 Rls. 4,507 $
77 4 1396 مشهد استراليا 08109020 زرشك تازه 1,243 162,380,548 Rls. 4,972 $
78 12 1396 مشهد استراليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 850 159,013,750 Rls. 4,250 $
79 7 1396 مشهد استراليا 09102040 ک ک ک پودر زعفران در بسته­بندي 10-30 گرم 3 158,737,095 Rls. 4,653 $
80 3 1396 مشهد استراليا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 2,438 158,265,208 Rls. 4,876 $
81 4 1396 مشهد استراليا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 3,117 156,763,200 Rls. 4,800 $
82 10 1396 مشهد استراليا 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 2,029 147,260,762 Rls. 4,058 $
83 12 1396 مشهد استراليا 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 69 136,255,328 Rls. 3,641 $
84 12 1396 مشهد استراليا 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 1,535 134,689,383 Rls. 3,609 $
85 12 1396 مشهد استراليا 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 5,000 130,286,100 Rls. 3,500 $
86 11 1396 مشهد استراليا 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 5,000 129,342,500 Rls. 3,500 $
87 11 1396 مشهد استراليا 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 2,050 128,788,175 Rls. 3,485 $
88 10 1396 مشهد استراليا 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 4,981 126,539,743 Rls. 3,487 $
89 8 1396 مشهد استراليا 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 3,557 122,867,010 Rls. 3,514 $
90 12 1396 مشهد استراليا 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 3,749 119,082,274 Rls. 3,186 $
91 12 1396 مشهد استراليا 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 1,750 111,161,725 Rls. 2,975 $
92 9 1396 مشهد استراليا 41131000 چرم آماده شده بعدا زدباغي چرم پارشمينه شده ا زبزيا بزغاله پشم ياموکنده حتي لايه لايه بريده شد 144 107,933,994 Rls. 3,063 $
93 12 1396 مشهد استراليا 20029010 رب گوجه فرنگي 1,812 107,421,120 Rls. 2,880 $
94 2 1396 مشهد استراليا 09102090 زعفران به صورت فله 2 102,993,825 Rls. 3,175 $
95 3 1396 مشهد استراليا 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 3,140 101,893,000 Rls. 3,140 $
96 12 1396 مشهد استراليا 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 642 100,558,104 Rls. 2,696 $
97 9 1396 مشهد استراليا 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 4,000 99,649,200 Rls. 2,800 $
98 3 1396 مشهد استراليا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,700 99,321,480 Rls. 3,060 $
99 7 1396 مشهد استراليا 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 65 98,784,457 Rls. 2,910 $
100 7 1396 مشهد استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 259 97,488,557 Rls. 2,863 $
مجموع کل
71,226,592,380 ريال
مجموع کل
2,050,221 دلار