آمار کل " صادرات به" کشور (اندونزي) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 مشهد اندونزي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 15,672,380 161,397,950,965 Rls. 4,388,268 $
2 6 1396 مشهد اندونزي 71039910 فيروزه طبيعي غيراز 71031010 69 543,209,247 Rls. 16,317 $
3 11 1396 مشهد اندونزي 71039910 فيروزه طبيعي غيراز 71031010 25 381,196,832 Rls. 10,316 $
4 2 1396 مشهد اندونزي 71039910 فيروزه طبيعي غيراز 71031010 46 182,377,897 Rls. 5,622 $
5 2 1396 مشهد اندونزي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 39 59,089,629 Rls. 1,821 $
مجموع کل
162,563,824,570 ريال
مجموع کل
4,422,344 دلار
[1]