آمار کل " صادرات به" کشور (سوئد) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 مشهد سوئد 09102090 زعفران به صورت فله 353 14,439,282,007 Rls. 407,412 $
2 12 1396 مشهد سوئد 09102090 زعفران به صورت فله 202 11,787,458,104 Rls. 315,076 $
3 7 1396 مشهد سوئد 09102090 زعفران به صورت فله 200 10,612,680,000 Rls. 312,000 $
4 2 1396 مشهد سوئد 09102090 زعفران به صورت فله 252 10,432,706,440 Rls. 321,560 $
5 5 1396 مشهد سوئد 09102090 زعفران به صورت فله 200 10,205,208,000 Rls. 312,000 $
6 4 1396 مشهد سوئد 09102090 زعفران به صورت فله 200 10,146,240,000 Rls. 312,000 $
7 10 1396 مشهد سوئد 09102090 زعفران به صورت فله 148 7,640,891,723 Rls. 210,557 $
8 6 1396 مشهد سوئد 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 104 6,254,306,800 Rls. 189,294 $
9 3 1396 مشهد سوئد 09102090 زعفران به صورت فله 122 6,148,626,000 Rls. 189,480 $
10 6 1396 مشهد سوئد 09102090 زعفران به صورت فله 100 5,174,364,000 Rls. 156,000 $
11 1 1396 مشهد سوئد 09102090 زعفران به صورت فله 125 5,162,566,500 Rls. 159,250 $
12 5 1396 مشهد سوئد 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10 گرم آماده براي خرده فروشي 75 4,471,603,500 Rls. 136,500 $
13 11 1396 مشهد سوئد 09102090 زعفران به صورت فله 43 2,477,846,280 Rls. 67,080 $
14 8 1396 مشهد سوئد 09102090 زعفران به صورت فله 21 1,352,475,502 Rls. 38,789 $
15 3 1396 مشهد سوئد 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 2,400 599,694,480 Rls. 18,480 $
16 8 1396 مشهد سوئد 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 8 429,905,124 Rls. 12,394 $
17 9 1396 مشهد سوئد 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 3,600 372,955,580 Rls. 10,580 $
18 9 1396 مشهد سوئد 20029010 رب گوجه فرنگي 7,916 320,255,335 Rls. 9,085 $
19 4 1396 مشهد سوئد 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 5 278,536,770 Rls. 8,573 $
20 4 1396 مشهد سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 678 275,693,585 Rls. 8,479 $
21 12 1396 مشهد سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 557 259,260,435 Rls. 6,933 $
22 9 1396 مشهد سوئد 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 4 233,947,588 Rls. 6,634 $
23 12 1396 مشهد سوئد 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 3,308 222,768,910 Rls. 5,954 $
24 12 1396 مشهد سوئد 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 3,931 220,636,255 Rls. 5,897 $
25 12 1396 مشهد سوئد 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,782 203,836,920 Rls. 5,448 $
26 10 1396 مشهد سوئد 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 3 171,266,000 Rls. 4,750 $
27 12 1396 مشهد سوئد 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,000 112,245,000 Rls. 3,000 $
28 12 1396 مشهد سوئد 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 1,465 98,663,355 Rls. 2,637 $
29 3 1396 مشهد سوئد 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 1,000 97,353,000 Rls. 3,000 $
30 3 1396 مشهد سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 50 97,332,000 Rls. 3,000 $
31 12 1396 مشهد سوئد 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 1,160 93,635,190 Rls. 2,513 $
32 12 1396 مشهد سوئد 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 80 91,129,552 Rls. 2,442 $
33 6 1396 مشهد سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 182 88,105,061 Rls. 2,651 $
34 10 1396 مشهد سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 196 84,644,093 Rls. 2,333 $
35 12 1396 مشهد سوئد 08109020 زرشك تازه 547 81,864,020 Rls. 2,188 $
36 6 1396 مشهد سوئد 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 2 77,264,040 Rls. 2,338 $
37 9 1396 مشهد سوئد 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 922 76,424,168 Rls. 2,168 $
38 12 1396 مشهد سوئد 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 1,095 69,666,730 Rls. 1,862 $
39 9 1396 مشهد سوئد 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 2,520 64,333,075 Rls. 1,825 $
40 9 1396 مشهد سوئد 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10 گرم آماده براي خرده فروشي 1 60,966,654 Rls. 1,730 $
41 12 1396 مشهد سوئد 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 1 57,360,654 Rls. 1,543 $
42 8 1396 مشهد سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 42 54,545,400 Rls. 1,560 $
43 12 1396 مشهد سوئد 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 809 54,476,240 Rls. 1,456 $
44 9 1396 مشهد سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 145 54,251,289 Rls. 1,539 $
45 12 1396 مشهد سوئد 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 475 53,316,375 Rls. 1,425 $
46 8 1396 مشهد سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 129 52,431,001 Rls. 1,491 $
47 12 1396 مشهد سوئد 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 438 40,969,425 Rls. 1,095 $
48 7 1396 مشهد سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 146 40,575,914 Rls. 1,202 $
49 2 1396 مشهد سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 101 39,732,875 Rls. 1,225 $
50 12 1396 مشهد سوئد 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 393 36,356,625 Rls. 974 $
51 3 1396 مشهد سوئد 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 600 35,047,080 Rls. 1,080 $
52 4 1396 مشهد سوئد 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 85 31,926,645 Rls. 981 $
53 12 1396 مشهد سوئد 08132000 آلو خشک کرده 261 31,860,306 Rls. 854 $
54 12 1396 مشهد سوئد 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 64 31,339,640 Rls. 843 $
55 11 1396 مشهد سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 106 31,005,245 Rls. 839 $
56 9 1396 مشهد سوئد 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 234 27,707,286 Rls. 786 $
57 9 1396 مشهد سوئد 63072000 کمربندنجات وجليقه نجات. 87 26,015,559 Rls. 731 $
58 11 1396 مشهد سوئد 08109020 زرشك تازه 100 25,704,700 Rls. 700 $
59 12 1396 مشهد سوئد 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 750 23,870,770 Rls. 638 $
60 12 1396 مشهد سوئد 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 120 22,449,000 Rls. 600 $
61 1 1396 مشهد سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 65 21,564,620 Rls. 665 $
62 5 1396 مشهد سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 50 19,680,778 Rls. 598 $
63 9 1396 مشهد سوئد 42021100 رختدا ن, چمدا ن, کيف (بزك, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند,باسطح خارجي ا زچرم طبيعي ياورني شده 19 18,933,348 Rls. 532 $
64 12 1396 مشهد سوئد 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 200 17,659,880 Rls. 472 $
65 12 1396 مشهد سوئد 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 570 14,928,585 Rls. 399 $
66 12 1396 مشهد سوئد 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 53 14,619,440 Rls. 393 $
67 4 1396 مشهد سوئد 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 88 14,319,800 Rls. 440 $
68 12 1396 مشهد سوئد 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 250 13,469,400 Rls. 360 $
69 4 1396 مشهد سوئد 63039900 پشت دري, پرده وپرده کرکره ا ي دروني,وا لان پرده ياتختخوا ب ا زسايرموا دنسجي. 38 12,199,625 Rls. 375 $
70 2 1396 مشهد سوئد 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 5 11,353,650 Rls. 350 $
71 12 1396 مشهد سوئد 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 192 9,465,995 Rls. 253 $
72 9 1396 مشهد سوئد 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 63 8,968,428 Rls. 252 $
73 11 1396 مشهد سوئد 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 43 7,945,325 Rls. 215 $
74 9 1396 مشهد سوئد 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 55 7,060,800 Rls. 200 $
75 12 1396 مشهد سوئد 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 22 6,736,482 Rls. 181 $
76 12 1396 مشهد سوئد 12060090 ک ک ک ساير 180 6,734,700 Rls. 180 $
77 1 1396 مشهد سوئد 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 38 6,686,625 Rls. 206 $
78 9 1396 مشهد سوئد 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 58 6,142,896 Rls. 174 $
79 12 1396 مشهد سوئد 07129090 سا?ر سبز?جات خشک شده ، مخلوط سبز?جات حت? بر?ده شده ، کوب?ده ?ا سا??ده شده اما آماده نشده به نحو? د?گر 90 6,061,230 Rls. 162 $
80 12 1396 مشهد سوئد 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 63 4,714,290 Rls. 126 $
81 4 1396 مشهد سوئد 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 26 4,653,935 Rls. 143 $
82 9 1396 مشهد سوئد 63014000 پتو(غيرا زپتوي برقي)وزيرا ندا زسفري, ا زا لياف سنتتيک. 23 4,484,214 Rls. 126 $
83 12 1396 مشهد سوئد 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 78 4,289,385 Rls. 115 $
84 4 1396 مشهد سوئد 63014000 پتو(غيرا زپتوي برقي)وزيرا ندا زسفري, ا زا لياف سنتتيک. 23 4,100,670 Rls. 126 $
85 4 1396 مشهد سوئد 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 5 3,736,925 Rls. 115 $
86 10 1396 مشهد سوئد 90058090 سايردوربين هاي يک چشمي (غيرازنوع منشوري )،ساير تلسكوپهاي اپيتكي و ساير دستگاههاي نجومي غير را ديويي 2 3,266,010 Rls. 90 $
87 10 1396 مشهد سوئد 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 42 2,721,675 Rls. 75 $
88 12 1396 مشهد سوئد 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 25 2,237,940 Rls. 60 $
89 11 1396 مشهد سوئد 44209010 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده ،صنايع دستي به صورت جعبه براي زيورآلات وكارد وچنگال اشياءچوبي ،مبلمان صنايع دستي كه مشمول فصل 94نمي شود 10 2,106,435 Rls. 57 $
90 2 1396 مشهد سوئد 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 0 2,096,598 Rls. 65 $
91 12 1396 مشهد سوئد 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 19 2,014,146 Rls. 54 $
92 4 1396 مشهد سوئد 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 15 1,952,700 Rls. 60 $
93 4 1396 مشهد سوئد 63041900 روتختي ورختخوا ب پوش (باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 9 1,952,700 Rls. 60 $
94 1 1396 مشهد سوئد 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 57 1,945,200 Rls. 60 $
95 4 1396 مشهد سوئد 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 48 1,887,610 Rls. 58 $
96 2 1396 مشهد سوئد 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 0 1,866,634 Rls. 58 $
97 11 1396 مشهد سوئد 91052100 ساعتهاي ديوا ري که با نيروي برق کار ميکنند 5 1,847,750 Rls. 50 $
98 6 1396 مشهد سوئد 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 15 1,831,005 Rls. 55 $
99 11 1396 مشهد سوئد 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 12 1,773,840 Rls. 48 $
100 12 1396 مشهد سوئد 63022900 شستنيهاي رختخوا ب, چاپ شده ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 4 1,678,455 Rls. 45 $
مجموع کل
112,141,269,529 ريال
مجموع کل
3,293,507 دلار