آمار کل " صادرات به" کشور (فيليپين) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 مشهد فيليپين 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 8,768,000 88,767,168,000 Rls. 2,455,040 $
2 10 1396 مشهد فيليپين 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 384,000 3,930,286,080 Rls. 107,520 $
3 10 1396 مشهد فيليپين 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 5 310,766,664 Rls. 8,619 $
4 4 1396 مشهد فيليپين 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 5 280,031,310 Rls. 8,619 $
5 1 1396 مشهد فيليپين 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 5 279,583,122 Rls. 8,619 $
6 12 1396 مشهد فيليپين 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 25,000 58,928,625 Rls. 1,575 $
مجموع کل
93,626,763,801 ريال
مجموع کل
2,589,992 دلار
[1]