آمار کل " صادرات به" کشور (اردن) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اردن 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 22,010,000 199,797,976,000 Rls. 6,162,800 $
2 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اردن 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 30,873 6,010,604,124 Rls. 185,241 $
3 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اردن 19042000 فرآوردهکهاي غذايي حاصل از برگه غلات تفت داده نشده يا از مخلوط برگهکهاي غلات تفت داده نشده و برگهکهاي غلات تفت داده شده يا غلات پف كرده 24,500 2,543,217,600 Rls. 78,400 $
4 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اردن 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 9,610 1,433,685,180 Rls. 44,180 $
5 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اردن 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 6,670 649,204,440 Rls. 20,010 $
6 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اردن 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 13,874 540,127,712 Rls. 16,648 $
7 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اردن 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 14,000 499,560,600 Rls. 15,402 $
8 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اردن 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 4,200 408,731,400 Rls. 12,600 $
9 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اردن 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 4,010 260,257,020 Rls. 8,020 $
10 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اردن 84137010 پمپ کولر آبي 1,058 130,842,432 Rls. 4,032 $
11 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اردن 44050000 پشم چوب (کاوه ياپوشال ) ,آرد چوب 3,550 115,144,250 Rls. 3,550 $
مجموع کل
212,389,350,758 ريال
مجموع کل
6,550,883 دلار
[1]