آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 20,525,070 186,416,074,765 Rls. 5,747,020 $
2 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 26,560 344,685,056 Rls. 10,624 $
مجموع کل
186,760,759,821 ريال
مجموع کل
5,757,644 دلار
[1]