آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فدراسيون روسيه 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 9,650,000 93,910,905,000 Rls. 2,895,000 $
2 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 6,816,180,000 Rls. 210,000 $
3 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فدراسيون روسيه 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 37,080 430,404,699 Rls. 13,261 $
4 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فدراسيون روسيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 24,380 367,598,748 Rls. 11,332 $
5 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فدراسيون روسيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 8,987 144,082,440 Rls. 4,440 $
مجموع کل
101,669,170,887 ريال
مجموع کل
3,134,033 دلار
[1]