آمار کل " صادرات به" کشور (مصر) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مصر 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 25,008,000 227,117,654,400 Rls. 6,999,219 $
2 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مصر 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 22,800 2,219,511,600 Rls. 68,400 $
3 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مصر 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 10,000 538,670,000 Rls. 16,600 $
4 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مصر 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 74,556 518,812,004 Rls. 15,991 $
5 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مصر 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 8,110 73,659,885 Rls. 2,271 $
مجموع کل
230,468,307,889 ريال
مجموع کل
7,102,481 دلار
[1]