آمار کل " صادرات به" کشور (ويتنام) گمرک (منطقه ويژه بوشهر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 منطقه ويژه بوشهر ويتنام 03063590 --- سا?ر 247,998 51,913,392,420 Rls. 1,487,988 $
2 7 1396 منطقه ويژه بوشهر ويتنام 03063590 --- سا?ر 173,319 29,253,563,022 Rls. 866,592 $
3 7 1396 منطقه ويژه بوشهر ويتنام 03061700 ساير انواع ميگو. 98,381 16,344,965,065 Rls. 476,905 $
مجموع کل
97,511,920,507 ريال
مجموع کل
2,831,485 دلار
[1]