آمار کل " صادرات به" کشور (سومالي) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 سومالي 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 8,545,000 89,519,129,000 Rls. 2,392,600 $
2 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 سومالي 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 7,700,000 7,720,020,000 Rls. 231,000 $
3 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 سومالي 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 5,680 1,389,603,600 Rls. 41,580 $
مجموع کل
98,628,752,600 ريال
مجموع کل
2,665,180 دلار
[1]