آمار کل " صادرات به" کشور (بلژيك) گمرک (منطقه ويژه معادن و فلزات)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات بلژيك 72083710 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده, بشکل طومار فقط گرم نورد شده با عرض 1500 ميلي متر وبالاتر با گريدهاي X60 وبيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت ، گاز وپتروشيمي 7,039,977 105,000,000,000 Rls. 2,991,895 $
2 9 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات بلژيك 72083800 محصولات ازاهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3تا75/4ميلي متر 5,176,034 77,524,834,000 Rls. 2,200,035 $
3 9 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات بلژيك 72083610 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده ،به شكل طومار باپهناي 600mmيابيشتر به ضخامت بيشترا ز10ميليمتروکمترا ز 16ميليمتروعرض كمتراز1850ميليمتر 3,685,989 55,193,008,750 Rls. 1,566,292 $
مجموع کل
237,717,842,750 ريال
مجموع کل
6,758,222 دلار
[1]