آمار کل " صادرات به" کشور (مالزي) گمرک (منطقه ويژه معادن و فلزات)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات مالزي 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 7,906,580 110,000,000,000 Rls. 3,217,980 $
2 12 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات مالزي 38011090 ک ک ک ساير 150,000 167,845,500 Rls. 4,500 $
مجموع کل
110,167,845,500 ريال
مجموع کل
3,222,480 دلار
[1]