آمار کل " صادرات به" کشور (مراكش) گمرک (منطقه ويژه معادن و فلزات)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات مراكش 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 9,315,000 142,000,000,000 Rls. 3,792,363 $
2 7 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات مراكش 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 4,363,000 59,704,910,673 Rls. 1,780,642 $
مجموع کل
201,704,910,673 ريال
مجموع کل
5,573,005 دلار
[1]