آمار کل " صادرات به" کشور (آفريقاي جنوبي) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 پتروشيمي بندرامام خميني آفريقاي جنوبي 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 24,200,000 296,848,767,600 Rls. 9,147,600 $
مجموع کل
296,848,767,600 ريال
مجموع کل
9,147,600 دلار
[1]