آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (پلدشت)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1396 پلدشت آذربايجان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 49,744 4,843,971,250 Rls. 148,970 $
2 4 1396 پلدشت آذربايجان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 296,590 4,350,086,000 Rls. 133,800 $
3 4 1396 پلدشت آذربايجان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 30,347 4,315,158,970 Rls. 132,728 $
4 3 1396 پلدشت آذربايجان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 30,013 2,921,220,000 Rls. 90,000 $
5 10 1396 پلدشت آذربايجان 18061000 پودر کاکائو ,که به آن شکر (قند)يا موا د شيرين کننده ديگر ا فزوده شده باشد 15,980 2,662,974,064 Rls. 73,589 $
6 6 1396 پلدشت آذربايجان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 15,770 2,631,859,260 Rls. 79,355 $
7 4 1396 پلدشت آذربايجان 04015010 ک ک ک خامه شير 27,025 2,631,318,400 Rls. 81,000 $
8 3 1396 پلدشت آذربايجان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 28,795 2,595,928,426 Rls. 79,996 $
9 3 1396 پلدشت آذربايجان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 25,969 2,527,001,370 Rls. 77,870 $
10 5 1396 پلدشت آذربايجان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 15,307 2,355,181,984 Rls. 71,862 $
11 7 1396 پلدشت آذربايجان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 161,450 2,332,848,695 Rls. 68,735 $
12 4 1396 پلدشت آذربايجان 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 40,121 2,303,059,475 Rls. 70,845 $
13 5 1396 پلدشت آذربايجان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 22,615 2,222,465,726 Rls. 67,804 $
14 8 1396 پلدشت آذربايجان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 146,320 2,151,901,145 Rls. 62,225 $
15 4 1396 پلدشت آذربايجان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 23,265 2,085,708,255 Rls. 64,137 $
16 11 1396 پلدشت آذربايجان 08061000 انگور تازه 93,424 2,064,678,610 Rls. 56,050 $
17 6 1396 پلدشت آذربايجان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 20,350 2,025,190,980 Rls. 61,130 $
18 9 1396 پلدشت آذربايجان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 19,855 2,024,836,831 Rls. 57,234 $
19 9 1396 پلدشت آذربايجان 08061000 انگور تازه 92,000 1,950,647,455 Rls. 55,185 $
20 3 1396 پلدشت آذربايجان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 124,260 1,883,973,050 Rls. 58,050 $
21 11 1396 پلدشت آذربايجان 18061000 پودر کاکائو ,که به آن شکر (قند)يا موا د شيرين کننده ديگر ا فزوده شده باشد 15,390 1,866,305,062 Rls. 50,711 $
22 5 1396 پلدشت آذربايجان 06022000 درخت، بوته، درختچه و درختچهکهاي خودروي داراي ميوه خوراكي، حتي پيوندزده 36,280 1,770,211,650 Rls. 54,350 $
23 4 1396 پلدشت آذربايجان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 100,690 1,712,416,650 Rls. 52,670 $
24 6 1396 پلدشت آذربايجان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 17,079 1,693,443,865 Rls. 51,015 $
25 12 1396 پلدشت آذربايجان 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 18,100 1,686,937,500 Rls. 45,250 $
26 11 1396 پلدشت آذربايجان 08105000 کيوي، تازه 75,935 1,538,153,755 Rls. 41,755 $
27 9 1396 پلدشت آذربايجان 04015010 ک ک ک خامه شير 14,210 1,512,805,610 Rls. 42,810 $
28 10 1396 پلدشت آذربايجان 08061000 انگور تازه 69,700 1,500,996,000 Rls. 41,820 $
29 5 1396 پلدشت آذربايجان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 14,990 1,478,621,940 Rls. 44,970 $
30 4 1396 پلدشت آذربايجان 69074090 ک ک ک سا?ر 104,980 1,465,539,000 Rls. 45,000 $
31 8 1396 پلدشت آذربايجان 73218200 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءوسائل خورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 10,090 1,460,980,594 Rls. 42,717 $
32 4 1396 پلدشت آذربايجان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 106,800 1,459,490,400 Rls. 44,920 $
33 8 1396 پلدشت آذربايجان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 13,985 1,448,497,580 Rls. 41,930 $
34 4 1396 پلدشت آذربايجان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 15,250 1,411,290,750 Rls. 43,375 $
35 8 1396 پلدشت آذربايجان 08061000 انگور تازه 65,170 1,366,837,200 Rls. 39,100 $
36 8 1396 پلدشت آذربايجان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 13,172 1,358,410,485 Rls. 39,265 $
37 12 1396 پلدشت آذربايجان 18061000 پودر کاکائو ,که به آن شکر (قند)يا موا د شيرين کننده ديگر ا فزوده شده باشد 10,473 1,353,182,890 Rls. 36,262 $
38 12 1396 پلدشت آذربايجان 69091100 ا شياءسرا ميکي برا ي مصرف آزمايشگاهي از چيني. 10,240 1,304,748,500 Rls. 35,050 $
39 3 1396 پلدشت آذربايجان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 46,865 1,291,730,960 Rls. 39,810 $
40 6 1396 پلدشت آذربايجان 69074090 ک ک ک سا?ر 99,000 1,282,956,600 Rls. 38,470 $
41 9 1396 پلدشت آذربايجان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 11,439 1,211,220,500 Rls. 34,300 $
42 3 1396 پلدشت آذربايجان 08105000 کيوي، تازه 88,905 1,207,808,960 Rls. 37,220 $
43 12 1396 پلدشت آذربايجان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 13,000 1,196,061,250 Rls. 32,120 $
44 5 1396 پلدشت آذربايجان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 281,000 1,180,940,000 Rls. 36,000 $
45 8 1396 پلدشت آذربايجان 18061000 پودر کاکائو ,که به آن شکر (قند)يا موا د شيرين کننده ديگر ا فزوده شده باشد 9,355 1,166,537,188 Rls. 33,812 $
46 12 1396 پلدشت آذربايجان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 75,200 1,161,418,900 Rls. 31,100 $
47 10 1396 پلدشت آذربايجان 08105000 کيوي، تازه 58,630 1,150,124,735 Rls. 31,940 $
48 4 1396 پلدشت آذربايجان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 6,900 1,120,856,400 Rls. 34,490 $
49 12 1396 پلدشت آذربايجان 04015010 ک ک ک خامه شير 10,005 1,117,680,000 Rls. 30,000 $
50 10 1396 پلدشت آذربايجان 04015010 ک ک ک خامه شير 10,005 1,078,380,000 Rls. 30,000 $
51 9 1396 پلدشت آذربايجان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 63,500 1,067,972,240 Rls. 30,296 $
52 4 1396 پلدشت آذربايجان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 13,400 1,046,441,400 Rls. 32,200 $
53 4 1396 پلدشت آذربايجان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 6,360 1,032,719,400 Rls. 31,800 $
54 3 1396 پلدشت آذربايجان 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 78,895 1,029,368,820 Rls. 31,720 $
55 10 1396 پلدشت آذربايجان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 10,155 1,017,243,260 Rls. 28,355 $
56 8 1396 پلدشت آذربايجان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 10,490 1,014,826,876 Rls. 29,358 $
57 5 1396 پلدشت آذربايجان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 28,800 1,000,289,500 Rls. 30,500 $
58 6 1396 پلدشت آذربايجان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 12,000 993,727,060 Rls. 29,990 $
59 12 1396 پلدشت آذربايجان 08105000 کيوي، تازه 46,420 950,581,000 Rls. 25,465 $
60 4 1396 پلدشت آذربايجان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 9,660 943,155,425 Rls. 28,975 $
61 6 1396 پلدشت آذربايجان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 5,680 941,324,400 Rls. 28,400 $
62 7 1396 پلدشت آذربايجان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 9,110 926,367,120 Rls. 27,310 $
63 4 1396 پلدشت آذربايجان 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 62,450 924,167,400 Rls. 28,430 $
64 9 1396 پلدشت آذربايجان 06024000 درختچه گل رز (Rose)، حتي پيوندزده 12,080 923,938,800 Rls. 26,120 $
65 9 1396 پلدشت آذربايجان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 8,416 891,017,850 Rls. 25,250 $
66 12 1396 پلدشت آذربايجان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 9,610 876,642,675 Rls. 23,545 $
67 6 1396 پلدشت آذربايجان 04015010 ک ک ک خامه شير 8,670 863,830,000 Rls. 26,000 $
68 6 1396 پلدشت آذربايجان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 9,565 849,637,775 Rls. 25,590 $
69 4 1396 پلدشت آذربايجان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 19,850 837,811,140 Rls. 25,772 $
70 8 1396 پلدشت آذربايجان 04015010 ک ک ک خامه شير 7,935 825,133,200 Rls. 23,800 $
71 4 1396 پلدشت آذربايجان 06022000 درخت، بوته، درختچه و درختچهکهاي خودروي داراي ميوه خوراكي، حتي پيوندزده 14,300 820,143,750 Rls. 25,250 $
72 4 1396 پلدشت آذربايجان 08121000 گيلاس و آلبالو ,محفوظ شده بطور موقت ,که بهمان حالت بلافاصله قابل خوردن نباشند 15,820 812,235,800 Rls. 24,990 $
73 8 1396 پلدشت آذربايجان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 9,340 811,719,100 Rls. 23,340 $
74 7 1396 پلدشت آذربايجان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 8,550 806,295,100 Rls. 23,920 $
75 8 1396 پلدشت آذربايجان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 11,810 805,148,000 Rls. 23,200 $
76 3 1396 پلدشت آذربايجان 07129010 سير خشك شده 35,205 801,560,850 Rls. 24,700 $
77 10 1396 پلدشت آذربايجان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 7,380 799,245,265 Rls. 22,085 $
78 3 1396 پلدشت آذربايجان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 8,170 795,102,000 Rls. 24,500 $
79 8 1396 پلدشت آذربايجان 48193000 کيسه به عرض پايه 40 سانتيمتريابيشترا زکاغذيامقوا 7,515 792,258,460 Rls. 22,540 $
80 11 1396 پلدشت آذربايجان 48193000 کيسه به عرض پايه 40 سانتيمتريابيشترا زکاغذيامقوا 7,280 789,078,760 Rls. 21,340 $
81 11 1396 پلدشت آذربايجان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 7,070 779,871,200 Rls. 21,200 $
82 4 1396 پلدشت آذربايجان 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 18,090 763,926,000 Rls. 23,500 $
83 12 1396 پلدشت آذربايجان 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 62,205 755,819,500 Rls. 20,160 $
84 9 1396 پلدشت آذربايجان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 7,005 747,369,000 Rls. 21,000 $
85 9 1396 پلدشت آذربايجان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 7,000 740,029,200 Rls. 21,000 $
86 12 1396 پلدشت آذربايجان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 65,000 730,075,500 Rls. 19,500 $
87 12 1396 پلدشت آذربايجان 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 6,335 708,110,850 Rls. 18,990 $
88 9 1396 پلدشت آذربايجان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 6,900 706,080,000 Rls. 20,000 $
89 7 1396 پلدشت آذربايجان 18061000 پودر کاکائو ,که به آن شکر (قند)يا موا د شيرين کننده ديگر ا فزوده شده باشد 4,738 692,875,650 Rls. 20,310 $
90 5 1396 پلدشت آذربايجان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 20,800 681,672,600 Rls. 20,800 $
91 3 1396 پلدشت آذربايجان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 6,897 671,086,680 Rls. 20,680 $
92 5 1396 پلدشت آذربايجان 04015010 ک ک ک خامه شير 6,670 655,810,000 Rls. 20,000 $
93 10 1396 پلدشت آذربايجان 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 6,035 654,500,900 Rls. 18,100 $
94 4 1396 پلدشت آذربايجان 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 7,700 649,800,000 Rls. 20,000 $
95 4 1396 پلدشت آذربايجان 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 6,670 649,800,000 Rls. 20,000 $
96 11 1396 پلدشت آذربايجان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 5,898 649,462,560 Rls. 17,690 $
97 3 1396 پلدشت آذربايجان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 50,500 649,020,000 Rls. 20,000 $
98 6 1396 پلدشت آذربايجان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 47,500 640,394,400 Rls. 19,400 $
99 5 1396 پلدشت آذربايجان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 6,484 634,879,780 Rls. 19,420 $
100 4 1396 پلدشت آذربايجان 08105000 کيوي، تازه 46,530 634,169,800 Rls. 19,520 $
مجموع کل
135,218,330,916 ريال
مجموع کل
3,988,808 دلار