آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 4 1396 جلفا ارمنستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 14,040 712,800,590 Rls. 21,902 $
102 7 1396 جلفا ارمنستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 14,000 711,638,900 Rls. 20,860 $
103 7 1396 جلفا ارمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 6,840 694,476,450 Rls. 20,520 $
104 5 1396 جلفا ارمنستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 14,000 686,523,460 Rls. 20,860 $
105 12 1396 جلفا ارمنستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 14,000 680,953,000 Rls. 18,200 $
106 2 1396 جلفا ارمنستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 20,555 676,886,140 Rls. 20,860 $
107 7 1396 جلفا ارمنستان 70193910 پشم شيشه 21,770 665,997,426 Rls. 19,593 $
108 3 1396 جلفا ارمنستان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 128,190 665,726,564 Rls. 20,510 $
109 5 1396 جلفا ارمنستان 73030000 لوله هاوپروفيل هاي توخالي,ا زچدن. 24,290 635,523,560 Rls. 19,432 $
110 2 1396 جلفا ارمنستان 73061990 ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغيراز 73069100 24,454 634,525,905 Rls. 19,563 $
111 4 1396 جلفا ارمنستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 3,900 633,652,500 Rls. 19,500 $
112 8 1396 جلفا ارمنستان 72159000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,که درجاي ديگرذکرنشده 22,790 624,865,336 Rls. 18,232 $
113 12 1396 جلفا ارمنستان 76061210 ---ورق كمپوزيتي از الياژهاي الومينيوم 5,000 621,566,000 Rls. 16,720 $
114 9 1396 جلفا ارمنستان 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 1,350 618,655,050 Rls. 17,550 $
115 9 1396 جلفا ارمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 5,191 608,412,151 Rls. 17,231 $
116 10 1396 جلفا ارمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 6,610 600,285,000 Rls. 16,580 $
117 6 1396 جلفا ارمنستان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 4,540 600,006,400 Rls. 18,160 $
118 10 1396 جلفا ارمنستان 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 703 580,501,600 Rls. 16,100 $
119 3 1396 جلفا ارمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 5,950 579,354,900 Rls. 17,850 $
120 8 1396 جلفا ارمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 5,565 575,815,590 Rls. 16,695 $
121 4 1396 جلفا ارمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 88,000 574,076,800 Rls. 17,600 $
122 2 1396 جلفا ارمنستان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 7,600 567,208,520 Rls. 17,480 $
123 11 1396 جلفا ارمنستان 91052900 ساعتهاي ديوا ري غير برقي 5,100 563,329,800 Rls. 15,300 $
124 9 1396 جلفا ارمنستان 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 2,079 556,868,860 Rls. 15,797 $
125 9 1396 جلفا ارمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 5,897 553,026,641 Rls. 15,691 $
126 12 1396 جلفا ارمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 4,876 547,860,060 Rls. 14,628 $
127 6 1396 جلفا ارمنستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 15,000 545,160,000 Rls. 16,500 $
128 7 1396 جلفا ارمنستان 84039090 سايرا جزا وقطعات ديگهاي ا ب گرم حرا رت مرکزي غيرمذکوردرجاي ديگر 5,260 537,551,010 Rls. 15,780 $
129 2 1396 جلفا ارمنستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 11,000 535,243,500 Rls. 16,500 $
130 9 1396 جلفا ارمنستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 5,445 533,117,031 Rls. 15,079 $
131 9 1396 جلفا ارمنستان 91052900 ساعتهاي ديوا ري غير برقي 5,000 528,765,000 Rls. 15,000 $
132 6 1396 جلفا ارمنستان 84251190 ک ک ک ساير قرقره هاي طناب دار بالا كشنده داراي موتور برقي بجز انواع هويست با ظرفيت ده تن وبالاتر 5,300 525,336,000 Rls. 15,900 $
133 10 1396 جلفا ارمنستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 22,580 524,849,520 Rls. 14,677 $
134 1 1396 جلفا ارمنستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 10,500 510,898,500 Rls. 15,750 $
135 6 1396 جلفا ارمنستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 14,082 494,148,120 Rls. 14,786 $
136 1 1396 جلفا ارمنستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 10,000 483,177,200 Rls. 14,900 $
137 11 1396 جلفا ارمنستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 12,543 475,573,671 Rls. 12,951 $
138 6 1396 جلفا ارمنستان 39011010 ک ک ک پليکاتيلن خطي (LLDPE): 10,800 463,881,600 Rls. 14,040 $
139 5 1396 جلفا ارمنستان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 87,450 460,490,712 Rls. 13,992 $
140 7 1396 جلفا ارمنستان 28301000 سولفور سديم 45,000 460,278,000 Rls. 13,500 $
141 11 1396 جلفا ارمنستان 28011000 کلر 25,200 453,844,566 Rls. 12,348 $
142 9 1396 جلفا ارمنستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 18,950 445,111,623 Rls. 12,507 $
143 2 1396 جلفا ارمنستان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 85,620 444,388,349 Rls. 13,699 $
144 4 1396 جلفا ارمنستان 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 22,440 438,185,880 Rls. 13,464 $
145 3 1396 جلفا ارمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 88,000 433,782,800 Rls. 13,368 $
146 5 1396 جلفا ارمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 66,000 433,250,400 Rls. 13,200 $
147 12 1396 جلفا ارمنستان 63039900 پشت دري, پرده وپرده کرکره ا ي دروني,وا لان پرده ياتختخوا ب ا زسايرموا دنسجي. 2,100 429,371,250 Rls. 11,550 $
148 8 1396 جلفا ارمنستان 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 3,500 428,321,250 Rls. 12,250 $
149 9 1396 جلفا ارمنستان 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 3,000 427,068,000 Rls. 12,000 $
150 5 1396 جلفا ارمنستان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 5,030 426,686,000 Rls. 13,000 $
151 12 1396 جلفا ارمنستان 39079999 سايرپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرمذکور 2,620 421,517,390 Rls. 11,266 $
152 3 1396 جلفا ارمنستان 63039900 پشت دري, پرده وپرده کرکره ا ي دروني,وا لان پرده ياتختخوا ب ا زسايرموا دنسجي. 6,400 415,462,400 Rls. 12,800 $
153 6 1396 جلفا ارمنستان 34021110 سديم لوريل سولفات 6,075 406,053,000 Rls. 12,150 $
154 12 1396 جلفا ارمنستان 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 3,600 402,829,200 Rls. 10,800 $
155 9 1396 جلفا ارمنستان 72259900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, باپهناي 600mmيابيشتر,که درجاي ديگرذکرنشده. 9,543 397,925,337 Rls. 11,239 $
156 2 1396 جلفا ارمنستان 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 3,600 397,175,760 Rls. 12,240 $
157 10 1396 جلفا ارمنستان 27132000 قيرنفت 67,240 390,433,351 Rls. 10,759 $
158 2 1396 جلفا ارمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 4,000 389,328,000 Rls. 12,000 $
159 9 1396 جلفا ارمنستان 70193910 پشم شيشه 12,252 388,810,380 Rls. 11,027 $
160 9 1396 جلفا ارمنستان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 3,630 384,522,210 Rls. 10,890 $
161 6 1396 جلفا ارمنستان 63039900 پشت دري, پرده وپرده کرکره ا ي دروني,وا لان پرده ياتختخوا ب ا زسايرموا دنسجي. 2,300 384,330,000 Rls. 11,500 $
162 12 1396 جلفا ارمنستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 6,800 381,633,000 Rls. 10,200 $
163 8 1396 جلفا ارمنستان 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 4,000 377,622,000 Rls. 10,800 $
164 10 1396 جلفا ارمنستان 63029900 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,450 375,591,150 Rls. 10,350 $
165 6 1396 جلفا ارمنستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 2,400 364,761,600 Rls. 11,040 $
166 9 1396 جلفا ارمنستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 6,800 360,574,200 Rls. 10,200 $
167 11 1396 جلفا ارمنستان 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 6,250 358,886,892 Rls. 9,750 $
168 12 1396 جلفا ارمنستان 70193910 پشم شيشه 10,410 350,654,715 Rls. 9,405 $
169 11 1396 جلفا ارمنستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 9,500 348,849,500 Rls. 9,500 $
170 9 1396 جلفا ارمنستان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 4,220 342,665,868 Rls. 9,706 $
171 12 1396 جلفا ارمنستان 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 2,280 341,224,800 Rls. 9,120 $
172 4 1396 جلفا ارمنستان 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 6,706 340,320,195 Rls. 10,461 $
173 1 1396 جلفا ارمنستان 73061990 ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغيراز 73069100 13,110 340,209,744 Rls. 10,488 $
174 1 1396 جلفا ارمنستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 20,299 339,106,852 Rls. 10,454 $
175 1 1396 جلفا ارمنستان 28080010 ا سيد نيتريک 41,612 335,846,566 Rls. 10,357 $
176 8 1396 جلفا ارمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 3,180 335,321,460 Rls. 9,540 $
177 7 1396 جلفا ارمنستان 28080010 ا سيد نيتريک 39,174 333,840,325 Rls. 9,794 $
178 8 1396 جلفا ارمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 44,500 331,625,548 Rls. 9,676 $
179 8 1396 جلفا ارمنستان 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 2,400 330,451,200 Rls. 9,600 $
180 8 1396 جلفا ارمنستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 6,230 318,507,926 Rls. 9,158 $
181 11 1396 جلفا ارمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,870 317,121,450 Rls. 8,610 $
182 8 1396 جلفا ارمنستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 6,000 315,045,600 Rls. 8,940 $
183 3 1396 جلفا ارمنستان 84021900 سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)که درجاي ديگرمذکورنباشد 6,000 303,741,360 Rls. 9,360 $
184 9 1396 جلفا ارمنستان 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 4,000 290,690,952 Rls. 8,168 $
185 10 1396 جلفا ارمنستان 95062900 اسکي آبي، تخته اسکي روي آب وساير ادوا ت براي ورزشهاي آبي(غيرا زتخته شناورشرا عي) 2,490 288,448,000 Rls. 8,000 $
186 9 1396 جلفا ارمنستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 13,320 281,725,992 Rls. 7,992 $
187 11 1396 جلفا ارمنستان 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 1,900 280,835,200 Rls. 7,600 $
188 12 1396 جلفا ارمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 2,950 278,000,625 Rls. 7,375 $
189 5 1396 جلفا ارمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 3,390 277,174,875 Rls. 8,475 $
190 11 1396 جلفا ارمنستان 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 3,000 276,562,500 Rls. 7,500 $
191 10 1396 جلفا ارمنستان 70193910 پشم شيشه 8,528 276,314,790 Rls. 7,675 $
192 3 1396 جلفا ارمنستان 54083400 ساير پارچه هاي تاروپودباف, چاپ شده, ا زنخ رشته ها يا نوارها يا اشكال همانند مصنوعي 4,250 275,825,000 Rls. 8,500 $
193 12 1396 جلفا ارمنستان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 45,700 273,578,480 Rls. 7,312 $
194 10 1396 جلفا ارمنستان 28011000 کلر 25,200 272,345,220 Rls. 7,560 $
195 4 1396 جلفا ارمنستان 63039900 پشت دري, پرده وپرده کرکره ا ي دروني,وا لان پرده ياتختخوا ب ا زسايرموا دنسجي. 2,750 268,083,750 Rls. 8,250 $
196 10 1396 جلفا ارمنستان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 45,970 266,912,853 Rls. 7,355 $
197 12 1396 جلفا ارمنستان 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 4,004 264,262,145 Rls. 7,063 $
198 2 1396 جلفا ارمنستان 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 4,000 259,512,000 Rls. 8,000 $
199 3 1396 جلفا ارمنستان 55099900 سايرنخها, از الياف غيريکسره سنتتيک,مخلوط باالياف غيرمذكوردرجاي ديگرغيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 2,650 258,041,100 Rls. 7,950 $
200 9 1396 جلفا ارمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 40,500 255,302,552 Rls. 7,244 $
مجموع کل
44,174,622,198 ريال
مجموع کل
1,285,354 دلار