آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 7 1396 جلفا ارمنستان 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 1,900 254,828,000 Rls. 7,600 $
202 8 1396 جلفا ارمنستان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 45,380 253,873,872 Rls. 7,261 $
203 6 1396 جلفا ارمنستان 28011000 کلر 25,200 250,731,180 Rls. 7,560 $
204 4 1396 جلفا ارمنستان 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي 7,000 250,211,500 Rls. 7,700 $
205 11 1396 جلفا ارمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 30,000 249,702,800 Rls. 6,800 $
206 2 1396 جلفا ارمنستان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,350 243,277,500 Rls. 7,500 $
207 11 1396 جلفا ارمنستان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 2,820 239,670,672 Rls. 6,486 $
208 1 1396 جلفا ارمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,438 237,251,532 Rls. 7,314 $
209 10 1396 جلفا ارمنستان 28301000 سولفور سديم 22,000 236,016,000 Rls. 6,600 $
210 2 1396 جلفا ارمنستان 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 4,100 234,598,848 Rls. 7,232 $
211 8 1396 جلفا ارمنستان 91052900 ساعتهاي ديوا ري غير برقي 2,200 230,769,000 Rls. 6,600 $
212 11 1396 جلفا ارمنستان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 2,080 230,580,480 Rls. 6,240 $
213 9 1396 جلفا ارمنستان 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 10,640 227,200,176 Rls. 6,384 $
214 12 1396 جلفا ارمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 7,560 224,834,400 Rls. 6,048 $
215 8 1396 جلفا ارمنستان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 2,815 222,882,450 Rls. 6,475 $
216 11 1396 جلفا ارمنستان 38089411 ک ک ک ک پوويدون آيداين داراي گريدداروئي 500 221,730,000 Rls. 6,000 $
217 12 1396 جلفا ارمنستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 4,542 220,235,675 Rls. 5,905 $
218 8 1396 جلفا ارمنستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 4,784 219,157,560 Rls. 6,219 $
219 3 1396 جلفا ارمنستان 28301000 سولفور سديم 22,000 214,222,800 Rls. 6,600 $
220 5 1396 جلفا ارمنستان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 2,835 213,258,680 Rls. 6,520 $
221 1 1396 جلفا ارمنستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 4,472 213,181,672 Rls. 6,574 $
222 10 1396 جلفا ارمنستان 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 5,811 212,415,294 Rls. 5,811 $
223 2 1396 جلفا ارمنستان 40040000 آخال, خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده, حتي ا گربصورت پودريادا نه باشد 3,250 210,918,500 Rls. 6,500 $
224 5 1396 جلفا ارمنستان 40118090 ک ک ک سا?ر 1,600 209,657,600 Rls. 6,400 $
225 7 1396 جلفا ارمنستان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 2,660 205,136,540 Rls. 6,118 $
226 3 1396 جلفا ارمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 2,100 204,485,400 Rls. 6,300 $
227 7 1396 جلفا ارمنستان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 1,991 203,768,895 Rls. 5,973 $
228 10 1396 جلفا ارمنستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 9,470 203,188,320 Rls. 5,682 $
229 9 1396 جلفا ارمنستان 28080010 ا سيد نيتريک 23,000 202,630,000 Rls. 5,750 $
230 6 1396 جلفا ارمنستان 73219090 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ;آهن ياازفولاد . 3,000 197,466,000 Rls. 6,000 $
231 12 1396 جلفا ارمنستان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 1,752 196,653,240 Rls. 5,256 $
232 8 1396 جلفا ارمنستان 70193910 پشم شيشه 5,725 194,304,444 Rls. 5,602 $
233 12 1396 جلفا ارمنستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 1,406 192,219,615 Rls. 5,121 $
234 9 1396 جلفا ارمنستان 33051000 شامپوها 2,414 191,212,704 Rls. 5,424 $
235 4 1396 جلفا ارمنستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 4,000 191,070,600 Rls. 5,880 $
236 12 1396 جلفا ارمنستان 72259900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, باپهناي 600mmيابيشتر,که درجاي ديگرذکرنشده. 3,866 190,928,745 Rls. 5,103 $
237 5 1396 جلفا ارمنستان 70193910 پشم شيشه 5,598 188,338,522 Rls. 5,758 $
238 12 1396 جلفا ارمنستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 2,500 186,495,000 Rls. 5,000 $
239 8 1396 جلفا ارمنستان 39011020 ک ک ک گريد لوله 4,000 185,878,800 Rls. 5,400 $
240 3 1396 جلفا ارمنستان 28272000 کلرورکلسيم 28,000 181,717,200 Rls. 5,600 $
241 1 1396 جلفا ارمنستان 25221000 آهک زنده 93,280 181,448,256 Rls. 5,597 $
242 5 1396 جلفا ارمنستان 28080010 ا سيد نيتريک 22,000 179,877,500 Rls. 5,500 $
243 9 1396 جلفا ارمنستان 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 1,700 179,713,800 Rls. 5,100 $
244 6 1396 جلفا ارمنستان 70193910 پشم شيشه 5,900 179,093,700 Rls. 5,400 $
245 2 1396 جلفا ارمنستان 28080010 ا سيد نيتريک 22,000 178,442,000 Rls. 5,500 $
246 2 1396 جلفا ارمنستان 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي 5,000 178,423,300 Rls. 5,500 $
247 8 1396 جلفا ارمنستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 6,000 178,321,500 Rls. 5,100 $
248 9 1396 جلفا ارمنستان 90330090 ساير قطعات ومتفرعات براي ماشين ها و وسايل و دستگاههاي فصل 90، كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 4,000 176,520,000 Rls. 5,000 $
249 5 1396 جلفا ارمنستان 25199010 کمنيزيم مرده از طريق Sintered (تجزيه شيميائي) با عيار اكسيد منيزيم (MgO) 94درصد و كمتر از آن Fe 203 كمتر از يك درصد 10,000 172,312,340 Rls. 5,260 $
250 6 1396 جلفا ارمنستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 3,511 170,519,440 Rls. 5,161 $
251 10 1396 جلفا ارمنستان 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 2,970 169,354,682 Rls. 4,633 $
252 4 1396 جلفا ارمنستان 28272000 کلرورکلسيم 26,000 168,952,000 Rls. 5,200 $
253 5 1396 جلفا ارمنستان 94052090 ---چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان برقي غير از نوع (LED) 550 168,520,440 Rls. 5,160 $
254 6 1396 جلفا ارمنستان 91052900 ساعتهاي ديوا ري غير برقي 1,678 168,236,280 Rls. 5,034 $
255 12 1396 جلفا ارمنستان 06024000 درختچه گل رز (Rose)، حتي پيوندزده 1,494 167,694,030 Rls. 4,482 $
256 2 1396 جلفا ارمنستان 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 650 162,220,000 Rls. 5,000 $
257 5 1396 جلفا ارمنستان 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 1,950 159,436,875 Rls. 4,875 $
258 5 1396 جلفا ارمنستان 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 1,000 158,881,150 Rls. 4,850 $
259 8 1396 جلفا ارمنستان 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 820 157,692,150 Rls. 4,510 $
260 7 1396 جلفا ارمنستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 4,600 154,238,000 Rls. 4,600 $
261 8 1396 جلفا ارمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 22,000 153,846,000 Rls. 4,400 $
262 5 1396 جلفا ارمنستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 1,560 153,312,120 Rls. 4,680 $
263 8 1396 جلفا ارمنستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 7,251 153,294,000 Rls. 4,350 $
264 7 1396 جلفا ارمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 19,400 150,938,292 Rls. 4,404 $
265 6 1396 جلفا ارمنستان 39076190 ک ک ک سا?ر 1,500 150,390,000 Rls. 4,500 $
266 7 1396 جلفا ارمنستان 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 2,628 149,812,040 Rls. 4,468 $
267 7 1396 جلفا ارمنستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 17,370 148,161,445 Rls. 4,343 $
268 3 1396 جلفا ارمنستان 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 1,803 146,257,552 Rls. 4,508 $
269 12 1396 جلفا ارمنستان 94031000 مبلهاي فلزي ا زا نواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرارميگيرند 1,400 143,228,160 Rls. 3,840 $
270 12 1396 جلفا ارمنستان 28011000 کلر 12,600 140,990,220 Rls. 3,780 $
271 8 1396 جلفا ارمنستان 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 2,400 140,441,760 Rls. 4,080 $
272 11 1396 جلفا ارمنستان 70193910 پشم شيشه 3,770 139,320,350 Rls. 3,770 $
273 3 1396 جلفا ارمنستان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 1,420 138,271,080 Rls. 4,260 $
274 8 1396 جلفا ارمنستان 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 1,519 136,827,450 Rls. 3,975 $
275 9 1396 جلفا ارمنستان 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 21,320 136,590,582 Rls. 3,838 $
276 7 1396 جلفا ارمنستان 84512900 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک 220 135,768,000 Rls. 4,000 $
277 3 1396 جلفا ارمنستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 16,600 134,700,700 Rls. 4,150 $
278 11 1396 جلفا ارمنستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 4,273 133,848,045 Rls. 3,645 $
279 9 1396 جلفا ارمنستان 28011000 کلر 12,600 133,199,640 Rls. 3,780 $
280 9 1396 جلفا ارمنستان 84615090 --- سا?ر 1,850 131,679,300 Rls. 3,700 $
281 2 1396 جلفا ارمنستان 70193910 پشم شيشه 4,185 131,309,883 Rls. 4,047 $
282 12 1396 جلفا ارمنستان 28309090 ساير سولفورها غير از سولفور سديم وسولفور باريم ؛ پلي سولفورها ؛ با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 44,000 131,292,480 Rls. 3,520 $
283 2 1396 جلفا ارمنستان 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 1,600 129,796,000 Rls. 4,000 $
284 8 1396 جلفا ارمنستان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 1,250 128,523,750 Rls. 3,750 $
285 12 1396 جلفا ارمنستان 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 4,200 125,714,400 Rls. 3,360 $
286 3 1396 جلفا ارمنستان 70193910 پشم شيشه 3,867 124,780,598 Rls. 3,845 $
287 5 1396 جلفا ارمنستان 28011000 کلر 12,600 124,403,580 Rls. 3,780 $
288 8 1396 جلفا ارمنستان 72166900 پروفيل ا زآهن ياا زفولاد,فقطسردشکل دا ده شده ياسردتمام شده, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 4,160 123,636,240 Rls. 3,536 $
289 4 1396 جلفا ارمنستان 28011000 کلر 12,600 122,812,200 Rls. 3,780 $
290 12 1396 جلفا ارمنستان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 44,000 122,677,500 Rls. 3,300 $
291 3 1396 جلفا ارمنستان 28011000 کلر 12,600 122,664,780 Rls. 3,780 $
292 2 1396 جلفا ارمنستان 28011000 کلر 12,600 122,619,420 Rls. 3,780 $
293 2 1396 جلفا ارمنستان 91052900 ساعتهاي ديوا ري غير برقي 1,250 121,683,750 Rls. 3,750 $
294 8 1396 جلفا ارمنستان 28080010 ا سيد نيتريک 13,918 121,678,200 Rls. 3,480 $
295 11 1396 جلفا ارمنستان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 44,000 121,179,300 Rls. 3,300 $
296 5 1396 جلفا ارمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 4,020 121,075,740 Rls. 3,697 $
297 5 1396 جلفا ارمنستان 78041100 ورق ، نوار وورقه ها? نازک (foil) به ضخامت حداکثر 0/2 م?ل?متر (بدون در نظر گرفته تک?ه گاه) از سرب 2,000 121,008,500 Rls. 3,700 $
298 12 1396 جلفا ارمنستان 52093900 ساير پارچه هاي تاروپودف از پنبه, رنگرزي شده, با حداقل 85%پنبه, هرمترمربع حدا قل 200گرم غير مذکور درجاي 1,435 120,813,035 Rls. 3,229 $
299 7 1396 جلفا ارمنستان 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 340 118,797,000 Rls. 3,500 $
300 10 1396 جلفا ارمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 21,500 117,721,516 Rls. 3,244 $
مجموع کل
17,371,662,267 ريال
مجموع کل
506,607 دلار