آمار کل واردات و صادرات به مقصد ج.ا.ايران (گمرک - کشور - تعرفه) در سال 1397

صادرات / واردات
شرح کالا / کد کالا تمامي کالاها
جهت جستجوي دقيق تر از شماره تعرفه کالا استفاده فرمائيد.
در صورت نياز مي توانيد از لينک زير شماره تعرفه کالاي مورد نظر را بدست آوريد.
نام کشور
نام گمرک
سال
نحوه مرتب سازي

نمودار آمار کل صادارات ج.ا.ايران در سال 1397
(در نمودار 10 کشور اول لحاظ گرديده است - ارقام به دلار مي باشند)
loading...

آمار صادرات سال 1397 (گمرک - کشور - تعرفه)
خروجي اکسل - Excel
رديف سال نام گمرک نام کشور ارزش (دلار)
وزن
نمايش جزئيات
1 1397 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس چين 2,536,235,079 $
2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 1,890,362,415 $
3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 1,798,299,675 $
4 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 1,120,181,076 $
5 1397 خسروي عراق 1,029,320,481 $
6 1397 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس امارات متحده عربي 934,718,351 $
7 1397 شهيدرجايي چين 930,881,825 $
8 1397 مشهد افغانستان 920,011,543 $
9 1397 بازرگان ترکيه 895,981,400 $
10 1397 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس جمهوری کره 824,922,287 $
11 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 785,120,932 $
12 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 694,688,085 $
13 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 694,106,244 $
14 1397 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره) چين 663,661,739 $
15 1397 مهران عراق 587,730,802 $
16 1397 غرب تهران عراق 550,091,120 $
17 1397 باشماق عراق 488,061,720 $
18 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 465,281,983 $
19 1397 پرويز خان عراق 450,669,813 $
20 1397 کرمانشاه عراق 403,647,229 $
21 1397 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 مناطق ويژه 382,646,641 $
22 1397 كرمانشاه عراق 364,821,157 $
23 1397 قزوين عراق 344,026,893 $
24 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 302,838,270 $
25 1397 شلمچه عراق 290,613,704 $
26 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 272,170,125 $
27 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 260,277,269 $
28 1397 تبريز عراق 259,269,565 $
29 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هندوستان 257,809,799 $
30 1397 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 245,893,719 $
31 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 242,751,619 $
32 1397 شهيدرجايي هند 242,097,512 $
33 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) اندونزي 241,130,435 $
34 1397 زنجان ترکيه 237,149,569 $
35 1397 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس هندوستان 221,999,127 $
36 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 210,402,504 $
37 1397 تبريز ترکيه 205,277,272 $
38 1397 غرب تهران افغانستان 194,386,604 $
39 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 187,141,816 $
40 1397 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره) هندوستان 181,166,299 $
41 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عراق 178,237,806 $
42 1397 اصفهان عراق 163,065,367 $
43 1397 يزد عراق 160,587,265 $
44 1397 منطقه ويژه بوشهر1 مناطق ويژه 159,246,913 $
45 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) اندونزي 154,472,451 $
46 1397 سنندج عراق 154,372,492 $
47 1397 پيرانشهر عراق 149,280,700 $
48 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 148,834,803 $
49 1397 مشهد عراق 141,025,116 $
50 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ژاپن 140,073,881 $
51 1397 منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس چين 136,311,965 $
52 1397 شهيدرجايي عمان 132,372,875 $
53 1397 بندر امام خميني تايلند 132,088,880 $
54 1397 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 جمهوری کره 128,912,630 $
55 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 127,837,539 $
56 1397 چذابه -مرزبستان عراق 127,340,609 $
57 1397 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس مالزي 125,787,519 $
58 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 124,881,531 $
59 1397 پرويزخان عراق 124,590,892 $
60 1397 بندر امام خميني مصر 120,509,674 $
61 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 119,012,141 $
62 1397 منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس اندونزي 118,712,934 $
63 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 117,727,846 $
64 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايلند 110,554,843 $
65 1397 شهيدرجايي عراق 109,705,899 $
66 1397 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره) امارات متحده عربي 108,253,452 $
67 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 107,471,959 $
68 1397 مشهد امارات متحده عربي 107,432,940 $
69 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 106,743,422 $
70 1397 ميلک افغانستان 103,547,650 $
71 1397 اصفهان افغانستان 103,093,140 $
72 1397 دوغارون افغانستان 102,188,103 $
73 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) امارات متحده عربي 101,966,871 $
74 1397 پتروشيمي بندرامام خميني عمان 100,442,577 $
75 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 97,164,353 $
76 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايوان 96,969,959 $
77 1397 بازارچه ميلک افغانستان 92,970,682 $
78 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 92,158,084 $
79 1397 غرب تهران آلمان 90,531,669 $
80 1397 ساوه افغانستان 89,246,954 $
81 1397 اينچه برون عراق 82,771,085 $
82 1397 آستارا فدراسیون روسيه 81,165,504 $
83 1397 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 80,845,573 $
84 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 80,712,297 $
85 1397 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 هندوستان 78,411,810 $
86 1397 منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس تايلند 78,222,435 $
87 1397 اراك افغانستان 76,873,555 $
88 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 76,447,665 $
89 1397 غرب تهران ترکيه 76,375,501 $
90 1397 قم عراق 76,188,452 $
91 1397 آستارا جمهوري آذربايجان 75,819,416 $
92 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 75,679,563 $
93 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) تايلند 75,338,113 $
94 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 73,157,183 $
95 1397 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره) عراق 72,740,207 $
96 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 71,293,436 $
97 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات تايوان 71,071,401 $
98 1397 اصفهان پاكستان 70,425,916 $
99 1397 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس ژاپن 69,138,551 $
100 1397 سهلان عراق 68,795,662 $
101 1397 اراک افغانستان 68,679,980 $
102 1397 شهيدرجايي تايلند 68,314,978 $
103 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 67,944,686 $
104 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات ايتاليا 66,642,916 $
105 1397 مشهد ترکمنستان 66,598,770 $
106 1397 اراك ترکيه 64,915,365 $
107 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ کنگ 64,136,018 $
108 1397 تبريز گرجستان 62,808,262 $
109 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 61,161,232 $
110 1397 آستارا آذربايجان 61,133,954 $
111 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 60,279,641 $
112 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 59,042,749 $
113 1397 آستارا فدراسيون روسيه 58,931,685 $
114 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اندونزي 58,213,559 $
115 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) مصر 57,935,064 $
116 1397 يزد افغانستان 57,001,400 $
117 1397 مشهد اسپانيا 56,685,413 $
118 1397 شهيدرجايي هنگ كنگ 55,933,087 $
119 1397 اراک ترکيه 55,466,384 $
120 1397 شهيد باهنر عمان 55,082,461 $
121 1397 لطف آباد ترکمنستان 54,000,485 $
122 1397 غرب تهران پاکستان 51,921,952 $
123 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 51,081,661 $
124 1397 بندر امام خميني اندونزي 50,941,076 $
125 1397 مشهد ويتنام 50,710,688 $
126 1397 اروميه ترکيه 50,174,846 $
127 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 49,860,845 $
128 1397 ساوه عراق 49,821,009 $
129 1397 منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس امارات متحده عربي 49,773,007 $
130 1397 بازارچه ميرجاوه پاكستان 49,413,665 $
131 1397 يزد پاکستان 48,977,658 $
132 1397 اينچه برون ترکمنستان 48,833,942 $
133 1397 سمنان افغانستان 48,470,454 $
134 1397 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 چين 47,962,670 $
135 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 47,743,779 $
136 1397 بندر امام خميني عمان 47,096,499 $
137 1397 پتروشيمي بندرامام خميني ترکيه 47,073,668 $
138 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ميانمار 46,720,628 $
139 1397 اصفهان پاکستان 46,288,361 $
140 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 45,552,399 $
141 1397 اروميه عراق 45,445,735 $
142 1397 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 امارات متحده عربي 44,367,863 $
143 1397 ذوب آهن اصفهان افغانستان 43,685,719 $
144 1397 زاهدان پاکستان 43,480,316 $
145 1397 قزوين افغانستان 43,329,435 $
146 1397 جلفا جمهوري آذربايجان 41,077,228 $
147 1397 مشهد پاکستان 40,747,979 $
148 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات عمان 40,674,424 $
149 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات هند 40,381,462 $
150 1397 غرب تهران پاكستان 40,376,695 $
151 1397 همدان عراق 39,710,827 $
152 1397 لطف آباد تركمنستان 39,332,735 $
153 1397 بناب عراق 39,039,574 $
154 1397 بندر امام خميني هند 39,005,362 $
155 1397 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس عمان 38,338,300 $
156 1397 شهيدرجايي ميانمار 37,972,658 $
157 1397 ماهيرود افغانستان 37,814,419 $
158 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 37,775,976 $
159 1397 غرب تهران ايتاليا 36,751,009 $
160 1397 اراک عراق 36,748,020 $
161 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 36,742,670 $
162 1397 يزد پاكستان 36,581,265 $
163 1397 شهيد باهنر چين 36,115,676 $
164 1397 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس ترکيه 36,078,618 $
165 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات اندونزي 35,065,109 $
166 1397 مشهد هنگ کنگ 34,994,371 $
167 1397 بيرجند افغانستان 34,060,111 $
168 1397 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره) ترکيه 33,647,024 $
169 1397 شهيدرجايي اندونزي 33,547,853 $
170 1397 شهيد باهنر پاکستان 33,495,808 $
171 1397 ذوب آهن افغانستان 33,376,008 $
172 1397 نوردوز ارمنستان 33,213,741 $
173 1397 ساوه پاكستان 33,201,005 $
174 1397 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره) عمان 32,704,584 $
175 1397 مشهد قزاقستان 32,412,233 $
176 1397 فرودگاه شيراز عراق 32,125,986 $
177 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 31,965,126 $
178 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي کنيا 31,751,995 $
179 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 31,690,841 $
180 1397 سمنان عراق 31,608,813 $
181 1397 مشهد تركمنستان 31,522,134 $
182 1397 شهيدرجايي ويتنام 30,728,058 $
183 1397 سهلان ترکيه 30,696,673 $
184 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 30,531,349 $
185 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) هندوستان 30,508,068 $
186 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 30,480,065 $
187 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) عراق 30,390,347 $
188 1397 اينچه برون تركمنستان 30,286,851 $
189 1397 شهيدرجايي بلژيك 30,035,426 $
190 1397 قزوين ترکيه 29,657,688 $
191 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ايتاليا 29,246,840 $
192 1397 قم افغانستان 29,105,099 $
193 1397 تبريز افغانستان 29,059,519 $
194 1397 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 قطر 28,982,003 $
195 1397 شهيد باهنر افغانستان 28,909,330 $
196 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 28,600,600 $
197 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) چين 28,519,274 $
198 1397 کاشان عراق 28,333,657 $
199 1397 زنجان عراق 28,160,529 $
200 1397 شهيدرجايي قطر 28,089,446 $
201 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 28,002,152 $
202 1397 مشهد تاجيکستان 27,384,317 $
203 1397 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس پاکستان 27,296,422 $
204 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 27,065,857 $
205 1397 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس تايلند 26,965,226 $
206 1397 زاهدان پاكستان 26,241,953 $
207 1397 جلفا ترکيه 26,030,023 $
208 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بنگلادش 25,858,991 $
209 1397 اينچه برون افغانستان 25,505,660 $
210 1397 شهيدرجايي سودان 25,334,972 $
211 1397 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس سنگاپور 24,959,427 $
212 1397 منطقه ويژه پيام عراق 24,808,200 $
213 1397 اراك عراق 24,802,400 $
214 1397 زاهدان افغانستان 24,785,170 $
215 1397 شهيدرجايي مالزي 24,567,578 $
216 1397 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس افغانستان 24,502,259 $
217 1397 بندر لنگه عراق 24,310,489 $
218 1397 اصفهان ترکيه 24,067,803 $
219 1397 بندر امام خميني كويت 23,945,627 $
220 1397 شهركرد عراق 23,794,232 $
221 1397 شهيد باهنر پاكستان 23,767,891 $
222 1397 بيله سوار جمهوري آذربايجان 23,725,401 $
223 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 23,716,287 $
224 1397 مشهد تاجيكستان 23,587,674 $
225 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 23,482,655 $
226 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 23,274,508 $
227 1397 مشهد هنگ كنگ 23,105,929 $
228 1397 شهيدرجايي سري لانكا 22,980,300 $
229 1397 بندر امام خميني تايوان 22,351,818 $
230 1397 شهيدرجايي تايوان 22,314,108 $
231 1397 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 پاکستان 22,279,400 $
232 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) الجزاير 21,918,430 $
233 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عمان 21,788,610 $
234 1397 سهلان افغانستان 21,741,588 $
235 1397 مشهد قرقيزستان 21,708,885 $
236 1397 بندر امام خميني ترکيه 21,699,800 $
237 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 21,695,966 $
238 1397 مشهد ازبکستان 21,478,279 $
239 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) بلژيك 21,440,102 $
240 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 21,369,932 $
241 1397 بندر امام خميني عراق 21,149,736 $
242 1397 تبريز ارمنستان 21,003,868 $
243 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 20,859,076 $
244 1397 ملاير عراق 20,773,051 $
245 1397 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس ايتاليا 20,768,612 $
246 1397 شهيدرجايي بنگلادش 20,766,607 $
247 1397 پتروشيمي بندرامام خميني تايوان 20,744,438 $
248 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 20,526,149 $
249 1397 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس عراق 20,318,667 $
250 1397 زنجان افغانستان 19,983,715 $
251 1397 بجنورد افغانستان 19,718,171 $
252 1397 يزد ترکيه 19,673,296 $
253 1397 قم امارات متحده عربي 19,516,444 $
254 1397 شهرکرد عراق 19,404,370 $
255 1397 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19,234,204 $
256 1397 منطقه ويژه اقتصادي پيام عراق 18,820,113 $
257 1397 ساري عراق 18,815,041 $
258 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سري لانکا 18,787,319 $
259 1397 مهاباد عراق 18,770,426 $
260 1397 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس مناطق ويژه 18,490,860 $
261 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 18,484,831 $
262 1397 غرب تهران هند 18,426,975 $
263 1397 مشهد پاكستان 18,245,249 $
264 1397 كرمان آلمان 18,077,836 $
265 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي قطر 18,064,824 $
266 1397 اينچه برون قزاقستان 18,043,189 $
267 1397 بندر امام خميني ايتاليا 17,518,622 $
268 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاکستان 17,450,338 $
269 1397 تبريز چين 16,933,797 $
270 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كنيا 16,871,682 $
271 1397 اهواز منطقه ویژه اقتصادی پارس 16,848,526 $
272 1397 شهيدرجايي ترکيه 16,789,036 $
273 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) کويت 16,488,496 $
274 1397 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره) تايوان 16,097,553 $
275 1397 تبريز بلغارستان 16,097,432 $
276 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 15,968,091 $
277 1397 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره) افغانستان 15,940,664 $
278 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 15,919,130 $
279 1397 قزوين پاكستان 15,797,789 $
280 1397 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 15,738,387 $
281 1397 بندر امام خميني مالزي 15,676,357 $
282 1397 پلدشت جمهوري آذربايجان 15,669,195 $
283 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 15,539,608 $
284 1397 بندر امام خميني چين 15,395,397 $
285 1397 شهيدرجايي آلمان 15,327,687 $
286 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 15,308,933 $
287 1397 منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس مراکش 15,139,313 $
288 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 15,002,799 $
289 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 14,928,170 $
290 1397 زنجان چين 14,787,246 $
291 1397 غرب تهران امارات متحده عربي 14,770,603 $
292 1397 شهيدرجايي ايتاليا 14,680,782 $
293 1397 مهران ترکيه 14,664,039 $
294 1397 پتروشيمي بندرامام خميني آفريقاي جنوبي 14,491,005 $
295 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 14,361,244 $
296 1397 اصفهان امارات متحده عربي 14,319,325 $
297 1397 شهيدرجايي پاكستان 14,226,147 $
298 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 14,220,293 $
299 1397 مشهد ازبكستان 14,116,050 $
300 1397 غرب تهران لبنان 14,065,259 $
301 1397 بندر امام خميني برزيل 13,925,090 $
302 1397 پتروشيمي بندرامام خميني كنيا 13,910,760 $
303 1397 كرمانشاه افغانستان 13,770,667 $
304 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سودان 13,766,083 $
305 1397 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 عراق 13,722,888 $
306 1397 زنجان امارات متحده عربي 13,698,478 $
307 1397 خرم آباد افغانستان 13,667,521 $
308 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 13,661,674 $
309 1397 كرمان امارات متحده عربي 13,519,763 $
310 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) موزامبيك 13,408,863 $
311 1397 شهيدرجايي مصر 13,344,123 $
312 1397 غرب تهران گرجستان 13,330,476 $
313 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسیون روسيه 13,096,784 $
314 1397 خوي ترکيه 12,945,579 $
315 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - آبادان کويت 12,876,938 $
316 1397 همدان ترکيه 12,764,867 $
317 1397 شهيدرجايي كنيا 12,528,474 $
318 1397 کرمان آلمان 12,436,265 $
319 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) آلمان 12,355,490 $
320 1397 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس جمهوري آذربايجان 12,346,805 $
321 1397 شهيدرجايي تونس 12,289,501 $
322 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) اسپانيا 12,208,371 $
323 1397 غرب تهران تركمنستان 12,052,317 $
324 1397 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 کويت 11,992,401 $
325 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات مالزي 11,986,197 $
326 1397 غرب تهران سوريه 11,910,761 $
327 1397 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره) جمهوري آذربايجان 11,885,576 $
328 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 11,787,827 $
329 1397 بيله سوار آذربايجان 11,472,843 $
330 1397 غرب تهران ترکمنستان 11,472,758 $
331 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 11,457,889 $
332 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوری کره 11,450,591 $
333 1397 شهيدرجايي جيبوتي 11,420,615 $
334 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 11,351,686 $
335 1397 منطقه ويژه اقتصادي ايرانيان(زرنديه) عراق 11,349,536 $
336 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جيبوتي 11,276,266 $
337 1397 ساري افغانستان 11,263,676 $
338 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مصر 11,167,765 $
339 1397 تبريز پاکستان 11,149,949 $
340 1397 جلفا ارمنستان 11,118,355 $
341 1397 منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس غنا 11,100,000 $
342 1397 قزوين پاکستان 11,090,787 $
343 1397 قزوين امارات متحده عربي 11,049,297 $
344 1397 چوئبده کويت 11,026,094 $
345 1397 تبريز پاكستان 11,002,806 $
346 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تانزانيا 10,922,512 $
347 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هندوستان 10,864,760 $
348 1397 منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس عمان 10,815,179 $
349 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات ترکيه 10,777,489 $
350 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 10,682,301 $
351 1397 غرب تهران ازبكستان 10,629,992 $
352 1397 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 10,511,806 $
353 1397 شهيدرجايي كانادا 10,509,928 $
354 1397 مشهد چين 10,346,951 $
355 1397 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس آلمان 10,309,252 $
356 1397 غرب تهران هندوستان 10,150,218 $
357 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 10,101,772 $
358 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 10,064,515 $
359 1397 پتروشيمي بندرامام خميني آذربايجان 9,984,338 $
360 1397 غرب تهران ازبکستان 9,974,831 $
361 1397 چوئبده كويت 9,850,747 $
362 1397 شهيدرجايي فيليپين 9,804,658 $
363 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات عراق 9,750,000 $
364 1397 آستارا گرجستان 9,714,012 $
365 1397 شهيدرجايي كويت 9,680,174 $
366 1397 منطقه ويژه اقتصادي ايرانيان(زرنديه) افغانستان 9,657,512 $
367 1397 تبريز جمهوري آذربايجان 9,641,706 $
368 1397 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 9,603,728 $
369 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) سودان 9,487,818 $
370 1397 پتروشيمي بندرامام خميني افغانستان 9,456,904 $
371 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آفريقاي جنوبي 9,393,937 $
372 1397 بندر لنگه پاکستان 9,384,884 $
373 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) فرانسه 9,370,194 $
374 1397 چوئبده عراق 9,341,673 $
375 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 9,339,428 $
376 1397 اينچه برون بلغارستان 9,288,799 $
377 1397 منطقه ويژه بوشهر1 بنگلادش 9,287,241 $
378 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 9,228,298 $
379 1397 اروميه افغانستان 9,164,710 $
380 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) لبنان 9,137,625 $
381 1397 آبادان كويت 9,023,782 $
382 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 9,007,806 $
383 1397 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره) مالزي 8,971,300 $
384 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي کويت 8,922,607 $
385 1397 تبريز ايتاليا 8,849,597 $
386 1397 منطقه ويژه اقتصادي ايرانيان(زرنديه) پاکستان 8,811,511 $
387 1397 تبريز لبنان 8,689,932 $
388 1397 کرمانشاه افغانستان 8,674,116 $
389 1397 غرب تهران اتريش 8,614,923 $
390 1397 کرمان امارات متحده عربي 8,595,062 $
391 1397 بندر امام خميني مراكش 8,500,652 $
392 1397 غرب تهران اسپانيا 8,472,964 $
393 1397 زنجان هند 8,439,055 $
394 1397 فولاد مبارکه عراق 8,434,949 $
395 1397 غرب تهران فدراسیون روسيه 8,361,377 $
396 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 8,294,060 $
397 1397 بندر لنگه پاكستان 8,260,181 $
398 1397 غرب تهران مراكش 8,257,958 $
399 1397 جلفا آذربايجان 8,191,993 $
400 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي روماني 8,168,843 $
401 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) عمان 8,149,851 $
402 1397 تبريز سوريه 8,141,946 $
403 1397 بازارچه پيشين پاکستان 8,071,684 $
404 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) نپال 8,039,036 $
405 1397 اميرآباد قزاقستان 8,017,594 $
406 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات كويت 7,950,000 $
407 1397 منطقه ويژه اقتصادي امير آباد قزاقستان 7,948,609 $
408 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلغارستان 7,942,125 $
409 1397 اهواز عراق 7,932,350 $
410 1397 غرب تهران قزاقستان 7,886,613 $
411 1397 كرمان افغانستان 7,881,337 $
412 1397 مشهد ترکيه 7,859,550 $
413 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 7,809,546 $
414 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 7,805,278 $
415 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسیون روسيه 7,751,373 $
416 1397 سهلان آذربايجان 7,731,851 $
417 1397 منطقه ويژه اقتصادي پيام افغانستان 7,728,738 $
418 1397 غرب تهران ارمنستان 7,719,036 $
419 1397 بندر امام خميني ميانمار 7,718,860 $
420 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 7,707,191 $
421 1397 خوي عراق 7,682,864 $
422 1397 غرب تهران جمهوري آذربايجان 7,640,883 $
423 1397 سرخس ازبکستان 7,615,713 $
424 1397 منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس فيليپين 7,590,000 $
425 1397 چابهار پاکستان 7,579,620 $
426 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 7,566,583 $
427 1397 يزد گرجستان 7,487,399 $
428 1397 بيله سوار گرجستان 7,422,447 $
429 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 7,417,091 $
430 1397 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 7,363,214 $
431 1397 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 7,361,874 $
432 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوريه 7,361,113 $
433 1397 مشهد هندوستان 7,352,352 $
434 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان چين 7,333,548 $
435 1397 منطقه ويژه بوشهر1 پاكستان 7,307,752 $
436 1397 بجنورد عراق 7,293,138 $
437 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 7,269,751 $
438 1397 تبريز روماني 7,233,853 $
439 1397 سيرجان عراق 7,227,479 $
440 1397 غرب تهران روماني 7,220,494 $
441 1397 شهيدرجايي انگلستان 7,140,335 $
442 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوريه 7,122,079 $
443 1397 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس تايوان 7,113,165 $
444 1397 مشهد قطر 7,107,938 $
445 1397 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس کويت 7,037,575 $
446 1397 قم هندوستان 7,018,447 $
447 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان جمهوري آذربايجان 7,006,956 $
448 1397 بندر لنگه قطر 7,000,591 $
449 1397 شهيدرجايي اسلووني 6,962,815 $
450 1397 غرب تهران لهستان 6,955,846 $
451 1397 کاشان افغانستان 6,949,158 $
452 1397 بندر امام خميني جمهوري كره 6,945,909 $
453 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هندوستان 6,909,200 $
454 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 6,842,396 $
455 1397 غرب تهران استراليا 6,824,530 $
456 1397 سمنان پاكستان 6,718,916 $
457 1397 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس يونان 6,698,093 $
458 1397 يزد هلند 6,681,798 $
459 1397 سهلان پاكستان 6,651,390 $
460 1397 زنجان هندوستان 6,614,736 $
461 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ويتنام 6,613,943 $
462 1397 شهركرد افغانستان 6,612,421 $
463 1397 مشهد ايتاليا 6,528,697 $
464 1397 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس لهستان 6,457,049 $
465 1397 آستارا اوکراين 6,417,838 $
466 1397 مراغه عراق 6,391,554 $
467 1397 سمنان ترکيه 6,390,491 $
468 1397 کرمان هندوستان 6,388,220 $
469 1397 پتروشيمي بندرامام خميني مالزي 6,370,572 $
470 1397 شهيدرجايي اسپانيا 6,348,921 $
471 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 6,336,870 $
472 1397 كرمان عراق 6,302,218 $
473 1397 قزوين جمهوري عربي سوريه 6,272,218 $
474 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان گرجستان 6,251,158 $
475 1397 بيرجند عراق 6,220,940 $
476 1397 سرخس ازبكستان 6,200,597 $
477 1397 قم پاكستان 6,197,540 $
478 1397 اروميه گرجستان 6,178,021 $
479 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 6,112,902 $
480 1397 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 6,104,906 $
481 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 6,073,674 $
482 1397 کرمان ترکيه 6,071,897 $
483 1397 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 6,068,794 $
484 1397 بازارچه پيشين پاكستان 6,012,999 $
485 1397 اهواز مناطق ويژه 5,907,964 $
486 1397 منطقه ويژه پيام افغانستان 5,840,318 $
487 1397 سنندج افغانستان 5,812,200 $
488 1397 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 5,801,542 $
489 1397 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره) پاکستان 5,727,398 $
490 1397 اراک جمهوري آذربايجان 5,697,383 $
491 1397 غرب تهران آذربايجان 5,672,754 $
492 1397 تبريز يونان 5,667,557 $
493 1397 قزوين تركمنستان 5,634,707 $
494 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 5,615,985 $
495 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 5,583,474 $
496 1397 اهواز ترکيه 5,559,963 $
497 1397 يزد بلژيک 5,517,399 $
498 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) مصر 5,401,056 $
499 1397 منطقه ويژه اقتصادي سرخس افغانستان 5,385,142 $
500 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاكستان 5,304,405 $
501 1397 فولاد مبارکه افغانستان 5,254,354 $
502 1397 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره) اندونزي 5,244,285 $
503 1397 اراک ارمنستان 5,206,473 $
504 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) سومالي 5,195,450 $
505 1397 قزوين ترکمنستان 5,170,521 $
506 1397 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره) ازبکستان 5,156,856 $
507 1397 تبريز آذربايجان 5,147,961 $
508 1397 سهلان ايتاليا 5,042,562 $
509 1397 زنجان ويتنام 5,041,995 $
510 1397 جلفا عراق 5,035,946 $
511 1397 بندر امام خميني قطر 5,027,429 $
512 1397 اردبيل عراق 5,018,879 $
513 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 4,941,392 $
514 1397 شهرکرد افغانستان 4,896,736 $
515 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كويت 4,895,889 $
516 1397 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس اسپانيا 4,843,080 $
517 1397 بناب امارات متحده عربي 4,840,681 $
518 1397 قم ارمنستان 4,815,659 $
519 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 4,812,641 $
520 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 4,810,817 $
521 1397 اروميه پاکستان 4,749,780 $
522 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 4,749,519 $
523 1397 تبريز امارات متحده عربي 4,745,542 $
524 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 4,732,354 $
525 1397 مشهد لبنان 4,722,320 $
526 1397 بناب ترکيه 4,713,861 $
527 1397 منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس ايتاليا 4,701,240 $
528 1397 شهيد باهنر مناطق ويژه 4,686,436 $
529 1397 اراك ارمنستان 4,680,765 $
530 1397 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 4,670,388 $
531 1397 يزد اتريش 4,666,312 $
532 1397 اروميه فدراسيون روسيه 4,631,322 $
533 1397 مجتمع فولاد مباركه عراق 4,622,610 $
534 1397 غرب تهران قطر 4,607,952 $
535 1397 بناب افغانستان 4,605,025 $
536 1397 شهيدرجايي نپال 4,602,240 $
537 1397 يزد امارات متحده عربي 4,534,860 $
538 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 4,526,675 $
539 1397 يزد جمهوري كره 4,515,349 $
540 1397 شهيدرجايي استراليا 4,510,971 $
541 1397 اصفهان كويت 4,489,152 $
542 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 4,471,871 $
543 1397 غرب تهران آفريقاي جنوبي 4,464,753 $
544 1397 مشهد هلند 4,441,798 $
545 1397 لطف آباد افغانستان 4,427,601 $
546 1397 اصفهان ازبكستان 4,388,310 $
547 1397 پلدشت آذربايجان 4,366,597 $
548 1397 شهيدرجايي لهستان 4,361,588 $
549 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 4,321,580 $
550 1397 كرمانشاه ترکيه 4,303,127 $
551 1397 كرمان هند 4,291,852 $
552 1397 همدان افغانستان 4,288,781 $
553 1397 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 4,276,476 $
554 1397 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس مصر 4,258,347 $
555 1397 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 اندونزي 4,246,666 $
556 1397 باجگيران تركمنستان 4,235,362 $
557 1397 ذوب آهن اصفهان عراق 4,229,936 $
558 1397 منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس قطر 4,160,702 $
559 1397 سيرجان فدراسيون روسيه 4,149,179 $
560 1397 اصفهان ازبکستان 4,148,501 $
561 1397 شهيدرجايي هلند 4,144,783 $
562 1397 شهيدرجايي يونان 4,138,352 $
563 1397 تبريز ساحل عاج 4,128,353 $
564 1397 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 4,118,226 $
565 1397 بازارچه مرزي ريمدان پاکستان 4,112,941 $
566 1397 مشهد آلمان 4,095,817 $
567 1397 كرمان ترکيه 4,078,542 $
568 1397 سيرجان قزاقستان 4,068,829 $
569 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات جمهوري كره 4,067,220 $
570 1397 غرب تهران بلغارستان 4,065,153 $
571 1397 قم ترکيه 3,971,223 $
572 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد افغانستان 3,959,463 $
573 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان صربستان و مونته نگرو 3,937,407 $
574 1397 اردبيل آذربايجان 3,918,455 $
575 1397 قم هند 3,916,505 $
576 1397 زنجان ايتاليا 3,899,277 $
577 1397 ساري ترکيه 3,889,546 $
578 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ارمنستان 3,885,059 $
579 1397 اينچه برون روماني 3,878,141 $
580 1397 کاشان چين 3,855,045 $
581 1397 بندر امام خميني هلند 3,853,755 $
582 1397 كرمان پاكستان 3,836,493 $
583 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاکستان 3,782,966 $
584 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاكستان 3,768,498 $
585 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار پاکستان 3,742,180 $
586 1397 مراغه ترکيه 3,742,132 $
587 1397 کاشان پاکستان 3,714,765 $
588 1397 پتروشيمي بندرامام خميني سنگاپور 3,705,506 $
589 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 3,700,068 $
590 1397 غرب تهران قرقيزستان 3,697,552 $
591 1397 جلفا گرجستان 3,695,106 $
592 1397 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس قطر 3,691,307 $
593 1397 اراك پاكستان 3,680,981 $
594 1397 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره) ايتاليا 3,668,466 $
595 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 3,647,727 $
596 1397 رازي ترکيه 3,628,424 $
597 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 3,622,387 $
598 1397 سمنان امارات متحده عربي 3,616,660 $
599 1397 غرب تهران فرانسه 3,612,227 $
600 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان هنگ کنگ 3,608,994 $
601 1397 قم ازبکستان 3,588,028 $
602 1397 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 بنگلادش 3,577,797 $
603 1397 اروميه ارمنستان 3,564,629 $
604 1397 اراک ترکمنستان 3,550,560 $
605 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) ميانمار 3,547,616 $
606 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 3,533,321 $
607 1397 اراك روماني 3,522,264 $
608 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان فدراسيون روسيه 3,519,173 $
609 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 3,499,914 $
610 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 3,492,019 $
611 1397 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 3,477,868 $
612 1397 كرمانشاه پاكستان 3,440,994 $
613 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 3,439,817 $
614 1397 اراك بلغارستان 3,438,943 $
615 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 3,434,981 $
616 1397 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 3,428,383 $
617 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسیون روسيه 3,426,297 $
618 1397 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 3,419,433 $
619 1397 باجگيران ترکمنستان 3,400,253 $
620 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات تونس 3,393,989 $
621 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان افغانستان 3,392,674 $
622 1397 فرودگاه شيراز كويت 3,379,957 $
623 1397 مشهد بنگلادش 3,376,014 $
624 1397 شهيدرجايي آلباني 3,367,880 $
625 1397 خرم آباد عراق 3,364,941 $
626 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ويتنام 3,349,061 $
627 1397 ذوب آهن عراق 3,321,659 $
628 1397 منطقه ويزه اقتصادي سرخس افغانستان 3,319,474 $
629 1397 سيرجان هند 3,313,920 $
630 1397 شهيدرجايي صربستان 3,313,897 $
631 1397 مجتمع فولاد مباركه افغانستان 3,293,804 $
632 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان پاکستان 3,287,800 $
633 1397 مراغه افغانستان 3,281,115 $
634 1397 بناب اسپانيا 3,271,587 $
635 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 3,270,253 $
636 1397 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس سومالي 3,247,024 $
637 1397 ساوه تركمنستان 3,243,055 $
638 1397 غرب تهران تاجيكستان 3,228,528 $
639 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواکي 3,219,736 $
640 1397 ساوه تونس 3,209,147 $
641 1397 غرب تهران عمان 3,194,841 $
642 1397 فرودگاه شيراز قطر 3,191,941 $
643 1397 غرب تهران انگلستان 3,183,667 $
644 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 3,176,660 $
645 1397 اينچه برون چين 3,175,329 $
646 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 3,170,996 $
647 1397 همدان بنگلادش 3,164,321 $
648 1397 آبادان عراق 3,158,572 $
649 1397 اصفهان قطر 3,134,208 $
650 1397 کرمان عراق 3,103,792 $
651 1397 شهيدرجايي روماني 3,101,099 $
652 1397 ساوه ترکيه 3,095,072 $
653 1397 اصفهان گرجستان 3,065,213 $
654 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هندوستان 3,058,568 $
655 1397 مشهد سوئد 3,057,109 $
656 1397 قزوين عمان 3,040,201 $
657 1397 غرب تهران ژاپن 3,037,868 $
658 1397 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره) ارمنستان 3,024,004 $
659 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان کويت 3,019,606 $
660 1397 مشهد هند 3,010,278 $
661 1397 قم ويتنام 3,006,644 $
662 1397 ساوه ايتاليا 2,981,733 $
663 1397 کرمان پاکستان 2,976,011 $
664 1397 قزوين هلند 2,975,729 $
665 1397 اصفهان ارمنستان 2,968,729 $
666 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم هندوستان 2,937,235 $
667 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان فدراسیون روسيه 2,921,724 $
668 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 2,912,640 $
669 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 2,911,948 $
670 1397 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 2,910,481 $
671 1397 خوي افغانستان 2,905,805 $
672 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان فدراسیون روسيه 2,905,594 $
673 1397 زنجان پاكستان 2,905,198 $
674 1397 اراک مناطق ويژه 2,903,149 $
675 1397 بازرگان پاكستان 2,890,356 $
676 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 2,865,233 $
677 1397 منطقه ويژه اقتصادي ايرانيان(زرنديه) آلمان 2,861,034 $
678 1397 بناب الجزاير 2,830,575 $
679 1397 آبادان افغانستان 2,819,989 $
680 1397 بازرگان عراق 2,803,535 $
681 1397 تبريز اوکراين 2,796,804 $
682 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه هندوستان 2,783,638 $
683 1397 جلفا ازبکستان 2,782,592 $
684 1397 مهران جمهوري آذربايجان 2,770,614 $
685 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 2,724,336 $
686 1397 زنجان ترکمنستان 2,721,844 $
687 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 2,721,405 $
688 1397 ملاير پاكستان 2,696,089 $
689 1397 شهيدرجايي كامرون 2,690,858 $
690 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 2,666,405 $
691 1397 قزوين ارمنستان 2,662,371 $
692 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي جمهوري آذربايجان 2,651,166 $
693 1397 پتروشيمي بندرامام خميني تركمنستان 2,641,920 $
694 1397 کرمان افغانستان 2,639,440 $
695 1397 تبريز فدراسیون روسيه 2,636,556 $
696 1397 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 سوريه 2,631,724 $
697 1397 مشهد الجزاير 2,619,945 $
698 1397 بجنورد ترکيه 2,600,945 $
699 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيک 2,593,115 $
700 1397 منطقه ويژه اقتصادي ايرانيان(زرنديه) امارات متحده عربي 2,583,905 $
701 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 2,573,960 $
702 1397 شهيدرجايي بلغارستان 2,564,913 $
703 1397 مشهد گرجستان 2,564,830 $
704 1397 کاشان قطر 2,546,241 $
705 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 2,545,634 $
706 1397 كرمانشاه امارات متحده عربي 2,541,266 $
707 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 2,538,927 $
708 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان عراق 2,525,250 $
709 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 2,525,178 $
710 1397 قم ازبكستان 2,524,271 $
711 1397 جلفا افغانستان 2,521,133 $
712 1397 کاشان ارمنستان 2,517,504 $
713 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان بلغارستان 2,509,512 $
714 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 2,504,745 $
715 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان هندوستان 2,503,632 $
716 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 2,498,358 $
717 1397 مشهد تايوان 2,493,987 $
718 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 2,488,454 $
719 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - آبادان افغانستان 2,483,897 $
720 1397 بازرگان پاکستان 2,481,013 $
721 1397 مشهد بحرين 2,463,253 $
722 1397 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس ازبکستان 2,454,610 $
723 1397 پتروشيمي بندرامام خميني جمهوري عربي سوريه 2,451,129 $
724 1397 آستارا قزاقستان 2,444,916 $
725 1397 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 2,437,472 $
726 1397 اصفهان مالزي 2,431,230 $
727 1397 منطقه ويزه اقتصادي سرخس امارات متحده عربي 2,414,701 $
728 1397 فرودگاه امام خميني (ره)