آمار کل واردات و صادرات به مقصد ج.ا.ايران (گمرک - کشور - تعرفه) در سال 1397

صادرات / واردات
شرح کالا / کد کالا تمامي کالاها
جهت جستجوي دقيق تر از شماره تعرفه کالا استفاده فرمائيد.
در صورت نياز مي توانيد از لينک زير شماره تعرفه کالاي مورد نظر را بدست آوريد.
نام کشور
نام گمرک
سال
نحوه مرتب سازي

نمودار آمار کل صادارات ج.ا.ايران در سال 1397
(در نمودار 10 کشور اول لحاظ گرديده است - ارقام به دلار مي باشند)
loading...

آمار صادرات سال 1397 (گمرک - کشور - تعرفه)
خروجي اکسل - Excel
رديف سال نام گمرک نام کشور ارزش (دلار)
وزن
نمايش جزئيات
1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 3,518,730,138 $
2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 2,608,266,345 $
3 1397 شهيدرجايي چين 1,631,139,631 $
4 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 1,155,110,113 $
5 1397 خسروي عراق 1,023,909,080 $
6 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 986,883,575 $
7 1397 بازرگان ترکيه 871,660,090 $
8 1397 مشهد افغانستان 809,032,333 $
9 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 789,832,560 $
10 1397 كرمانشاه عراق 645,968,416 $
11 1397 غرب تهران عراق 488,720,919 $
12 1397 مهران عراق 487,656,750 $
13 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 435,916,170 $
14 1397 شهيدرجايي هند 408,443,591 $
15 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 397,006,664 $
16 1397 باشماق عراق 394,080,525 $
17 1397 پيرانشهر عراق 365,480,210 $
18 1397 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 354,147,171 $
19 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 348,602,502 $
20 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 343,395,742 $
21 1397 پرويزخان عراق 336,293,027 $
22 1397 قزوين عراق 317,049,135 $
23 1397 شهيدرجايي عراق 250,595,635 $
24 1397 تبريز عراق 242,843,186 $
25 1397 شهيدرجايي عمان 230,557,890 $
26 1397 بندر امام خميني اندونزي 224,240,522 $
27 1397 زنجان ترکيه 212,146,683 $
28 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 206,232,702 $
29 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 195,274,214 $
30 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ژاپن 179,846,861 $
31 1397 بندر امام خميني مصر 178,444,738 $
32 1397 غرب تهران افغانستان 171,585,649 $
33 1397 شلمچه عراق 169,949,559 $
34 1397 بازارچه ميرجاوه پاكستان 167,305,536 $
35 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 161,238,643 $
36 1397 منطقه ويژه بوشهر1 مناطق ويژه 159,246,913 $
37 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 156,659,656 $
38 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) اندونزي 154,472,451 $
39 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 151,863,374 $
40 1397 تبريز ترکيه 151,481,667 $
41 1397 بندر امام خميني تايلند 147,838,880 $
42 1397 يزد عراق 143,597,022 $
43 1397 اصفهان عراق 138,147,901 $
44 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايلند 137,450,394 $
45 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 136,428,497 $
46 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 133,287,769 $
47 1397 پتروشيمي بندرامام خميني عمان 133,147,161 $
48 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) مالزي 125,787,519 $
49 1397 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 125,524,318 $
50 1397 مشهد عراق 123,104,766 $
51 1397 آستارا آذربايجان 119,899,127 $
52 1397 شهيدرجايي تايلند 118,595,108 $
53 1397 اراك افغانستان 117,228,714 $
54 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 111,003,256 $
55 1397 آستارا فدراسيون روسيه 107,297,687 $
56 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 106,609,218 $
57 1397 چذابه -مرزبستان عراق 105,473,668 $
58 1397 اراك ترکيه 103,494,448 $
59 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايوان 101,886,388 $
60 1397 سنندج عراق 101,132,172 $
61 1397 شهيدرجايي هنگ كنگ 101,118,302 $
62 1397 اصفهان پاكستان 98,859,278 $
63 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 98,844,459 $
64 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات اندونزي 94,659,159 $
65 1397 اصفهان افغانستان 91,273,087 $
66 1397 ساوه افغانستان 89,246,954 $
67 1397 مشهد امارات متحده عربي 88,815,259 $
68 1397 سهلان عراق 87,584,540 $
69 1397 ميلک افغانستان 84,391,307 $
70 1397 مشهد تركمنستان 81,295,333 $
71 1397 شهيدرجايي ترکيه 80,244,682 $
72 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 79,048,279 $
73 1397 غرب تهران آلمان 76,700,036 $
74 1397 دوغارون افغانستان 75,959,700 $
75 1397 غرب تهران پاكستان 75,461,057 $
76 1397 پتروشيمي بندرامام خميني ترکيه 75,166,871 $
77 1397 لطف آباد تركمنستان 73,927,903 $
78 1397 بازارچه ميلک افغانستان 73,594,109 $
79 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات تايوان 71,071,401 $
80 1397 اينچه برون عراق 69,719,908 $
81 1397 اينچه برون تركمنستان 69,668,604 $
82 1397 شهيدرجايي اندونزي 68,621,724 $
83 1397 ذوب آهن اصفهان افغانستان 68,491,874 $
84 1397 شهيدرجايي ويتنام 68,188,996 $
85 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات ايتاليا 66,642,916 $
86 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 66,161,325 $
87 1397 بندر امام خميني هند 65,916,368 $
88 1397 شهيدرجايي ميانمار 65,776,739 $
89 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 64,748,494 $
90 1397 قم عراق 63,229,974 $
91 1397 يزد پاكستان 61,927,463 $
92 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 59,424,639 $
93 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عمان 59,395,785 $
94 1397 غرب تهران ترکيه 58,099,231 $
95 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 57,196,541 $
96 1397 زاهدان پاكستان 56,086,931 $
97 1397 تبريز گرجستان 54,608,625 $
98 1397 مشهد هنگ كنگ 53,608,205 $
99 1397 بندر امام خميني عراق 51,540,083 $
100 1397 شهيد باهنر عمان 51,517,964 $
101 1397 ساوه عراق 49,751,009 $
102 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ايتاليا 49,016,493 $
103 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات عمان 48,823,338 $
104 1397 يزد افغانستان 48,583,333 $
105 1397 اراك عراق 48,277,281 $
106 1397 بندر امام خميني عمان 48,075,859 $
107 1397 مشهد پاكستان 46,856,331 $
108 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 46,043,255 $
109 1397 سهلان ترکيه 45,607,867 $
110 1397 مشهد اسپانيا 45,433,429 $
111 1397 جلفا آذربايجان 44,508,767 $
112 1397 سمنان افغانستان 43,797,659 $
113 1397 شهيدرجايي قطر 43,434,191 $
114 1397 مشهد ويتنام 43,338,844 $
115 1397 مشهد تاجيكستان 40,948,853 $
116 1397 شهيد باهنر پاكستان 40,718,241 $
117 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات هند 40,415,962 $
118 1397 اروميه عراق 39,906,933 $
119 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 38,847,247 $
120 1397 اروميه ترکيه 38,159,566 $
121 1397 شهيدرجايي مالزي 37,945,096 $
122 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 37,882,769 $
123 1397 شهيدرجايي كنيا 37,188,542 $
124 1397 قزوين افغانستان 37,136,415 $
125 1397 ماهيرود افغانستان 37,059,328 $
126 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 37,015,524 $
127 1397 بناب عراق 36,416,301 $
128 1397 منطقه ويژه پيام عراق 36,326,945 $
129 1397 بندر امام خميني كويت 36,326,653 $
130 1397 همدان عراق 35,819,777 $
131 1397 شهركرد عراق 35,725,152 $
132 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 35,668,071 $
133 1397 شهيدرجايي سودان 35,386,490 $
134 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 34,874,942 $
135 1397 پتروشيمي بندرامام خميني تايوان 34,874,042 $
136 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 33,831,636 $
137 1397 بيرجند افغانستان 33,511,063 $
138 1397 شهيدرجايي بنگلادش 33,208,202 $
139 1397 ساوه پاكستان 33,201,005 $
140 1397 شهيدرجايي سري لانكا 32,524,448 $
141 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 31,953,215 $
142 1397 شهيد باهنر چين 31,788,724 $
143 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 31,716,103 $
144 1397 شهيدرجايي بلژيك 31,480,145 $
145 1397 شهيدرجايي تايوان 30,852,699 $
146 1397 بندر امام خميني چين 30,393,480 $
147 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 29,658,519 $
148 1397 مشهد ازبكستان 29,323,525 $
149 1397 فرودگاه شيراز عراق 28,737,502 $
150 1397 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 28,246,119 $
151 1397 سمنان عراق 27,847,979 $
152 1397 نوردوز ارمنستان 27,463,865 $
153 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 27,355,314 $
154 1397 قم افغانستان 27,287,480 $
155 1397 سهلان افغانستان 27,193,366 $
156 1397 كرمان آلمان 27,084,243 $
157 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 26,577,260 $
158 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 26,064,113 $
159 1397 تبريز افغانستان 26,008,312 $
160 1397 مشهد قزاقستان 25,708,017 $
161 1397 شهيد باهنر افغانستان 25,287,372 $
162 1397 غرب تهران هند 25,065,902 $
163 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) سنگاپور 24,959,427 $
164 1397 شهيدرجايي مصر 24,511,888 $
165 1397 قزوين پاكستان 24,452,434 $
166 1397 بندر لنگه عراق 24,310,489 $
167 1397 شهيدرجايي پاكستان 24,017,730 $
168 1397 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 23,959,754 $
169 1397 زنجان عراق 23,890,896 $
170 1397 جلفا ترکيه 23,641,827 $
171 1397 زاهدان افغانستان 23,026,686 $
172 1397 بيله سوار آذربايجان 22,534,910 $
173 1397 بندر امام خميني تايوان 22,351,818 $
174 1397 شهيدرجايي آلمان 22,208,547 $
175 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) بلژيك 22,083,602 $
176 1397 اينچه برون افغانستان 21,894,315 $
177 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 21,734,535 $
178 1397 بندر امام خميني ترکيه 21,703,040 $
179 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) آلمان 21,511,534 $
180 1397 كرمانشاه افغانستان 20,999,094 $
181 1397 پتروشيمي بندرامام خميني افغانستان 20,891,618 $
182 1397 شهيدرجايي جيبوتي 20,540,590 $
183 1397 اصفهان ترکيه 20,440,946 $
184 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 20,290,128 $
185 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 19,419,812 $
186 1397 تبريز ارمنستان 19,277,435 $
187 1397 پتروشيمي بندرامام خميني آذربايجان 18,846,962 $
188 1397 كرمان امارات متحده عربي 18,805,858 $
189 1397 چوئبده كويت 18,788,819 $
190 1397 غرب تهران تركمنستان 18,745,160 $
191 1397 مشهد قرقيزستان 18,557,493 $
192 1397 غرب تهران ازبكستان 18,512,204 $
193 1397 مهاباد عراق 18,475,596 $
194 1397 ملاير عراق 18,173,736 $
195 1397 منطقه ويژه بوشهر1 پاكستان 18,145,248 $
196 1397 شهيدرجايي كويت 18,098,757 $
197 1397 زنجان افغانستان 17,711,442 $
198 1397 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 17,671,650 $
199 1397 بندر امام خميني ايتاليا 17,518,622 $
200 1397 قزوين ترکيه 17,259,602 $
201 1397 تبريز پاكستان 17,048,601 $
202 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 17,029,148 $
203 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كنيا 16,871,682 $
204 1397 آبادان كويت 16,586,240 $
205 1397 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 16,275,559 $
206 1397 شهيدرجايي ايتاليا 15,981,111 $
207 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 15,907,659 $
208 1397 يزد ترکيه 15,811,510 $
209 1397 بندر امام خميني مالزي 15,776,425 $
210 1397 پلدشت آذربايجان 15,666,071 $
211 1397 ساري عراق 15,622,172 $
212 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 15,509,410 $
213 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاكستان 15,242,314 $
214 1397 زنجان چين 14,787,246 $
215 1397 بندر لنگه پاكستان 14,695,901 $
216 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 14,580,870 $
217 1397 پتروشيمي بندرامام خميني آفريقاي جنوبي 14,579,805 $
218 1397 زنجان هند 14,531,456 $
219 1397 پتروشيمي بندرامام خميني كنيا 14,398,260 $
220 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 14,189,513 $
221 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 13,963,463 $
222 1397 بندر امام خميني برزيل 13,925,090 $
223 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 13,852,997 $
224 1397 اميرآباد قزاقستان 13,835,298 $
225 1397 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 13,804,623 $
226 1397 اهواز ساير كشورهاي خارجي 13,662,841 $
227 1397 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 13,568,735 $
228 1397 زنجان امارات متحده عربي 13,491,045 $
229 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) موزامبيك 13,408,863 $
230 1397 مهران ترکيه 13,338,759 $
231 1397 بازارچه پيشين پاكستان 13,235,462 $
232 1397 اصفهان امارات متحده عربي 13,168,141 $
233 1397 غرب تهران لبنان 13,145,247 $
234 1397 اينچه برون قزاقستان 13,067,544 $
235 1397 پتروشيمي بندرامام خميني مالزي 13,003,743 $
236 1397 خرم آباد افغانستان 12,948,826 $
237 1397 تبريز چين 12,851,219 $
238 1397 تبريز آذربايجان 12,653,178 $
239 1397 سرخس ازبكستان 12,576,516 $
240 1397 بجنورد افغانستان 12,408,197 $
241 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 12,377,441 $
242 1397 شهيدرجايي تونس 12,289,501 $
243 1397 سهلان آذربايجان 12,274,482 $
244 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) اسپانيا 12,208,371 $
245 1397 تبريز بلغارستان 12,116,607 $
246 1397 شهيدرجايي كانادا 12,021,592 $
247 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات مالزي 11,999,697 $
248 1397 قم امارات متحده عربي 11,714,962 $
249 1397 غرب تهران امارات متحده عربي 11,702,987 $
250 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) آذربايجان 11,642,435 $
251 1397 منطقه ويژه پيام افغانستان 11,633,495 $
252 1397 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 11,318,728 $
253 1397 شهيدرجايي فيليپين 11,140,343 $
254 1397 غرب تهران گرجستان 11,050,927 $
255 1397 ساري افغانستان 10,927,011 $
256 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات ترکيه 10,777,489 $
257 1397 منطقه ويژه بوشهر1 بنگلادش 10,553,759 $
258 1397 غرب تهران آذربايجان 10,544,004 $
259 1397 خوي ترکيه 10,532,174 $
260 1397 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 10,511,806 $
261 1397 شهركرد افغانستان 10,472,252 $
262 1397 جلفا ارمنستان 10,230,657 $
263 1397 مجتمع فولاد مباركه عراق 10,151,874 $
264 1397 غرب تهران ايتاليا 10,086,346 $
265 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 10,000,807 $
266 1397 قم هند 9,834,739 $
267 1397 كرمان افغانستان 9,800,502 $
268 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات عراق 9,750,000 $
269 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) مصر 9,659,403 $
270 1397 سيرجان عراق 9,536,729 $
271 1397 مشهد چين 9,484,973 $
272 1397 اراك ارمنستان 9,476,577 $
273 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) فرانسه 9,370,194 $
274 1397 چوئبده عراق 9,341,673 $
275 1397 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 9,093,353 $
276 1397 شهيدرجايي اسپانيا 9,025,662 $
277 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 8,984,038 $
278 1397 قزوين تركمنستان 8,952,043 $
279 1397 كرمان هند 8,862,329 $
280 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 8,793,128 $
281 1397 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 8,721,932 $
282 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 8,675,022 $
283 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كويت 8,642,588 $
284 1397 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 8,633,885 $
285 1397 كرمان عراق 8,600,725 $
286 1397 بندر امام خميني مراكش 8,500,652 $
287 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) پاكستان 8,474,713 $
288 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) افغانستان 8,362,603 $
289 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 8,339,872 $
290 1397 قزوين امارات متحده عربي 8,330,300 $
291 1397 غرب تهران مراكش 8,257,958 $
292 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 8,239,284 $
293 1397 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 8,210,392 $
294 1397 سمنان پاكستان 8,187,429 $
295 1397 غرب تهران اتريش 8,160,968 $
296 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 8,136,572 $
297 1397 همدان ترکيه 8,089,383 $
298 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) نپال 8,039,036 $
299 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 7,979,346 $
300 1397 تبريز ايتاليا 7,963,621 $
301 1397 كرمان ترکيه 7,962,926 $
302 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 7,954,594 $
303 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات كويت 7,950,000 $
304 1397 سهلان پاكستان 7,893,567 $
305 1397 غرب تهران اسپانيا 7,872,097 $
306 1397 آستارا گرجستان 7,854,623 $
307 1397 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 7,724,534 $
308 1397 بندر امام خميني ميانمار 7,718,860 $
309 1397 شهيدرجايي روماني 7,682,223 $
310 1397 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 7,573,177 $
311 1397 اينچه برون بلغارستان 7,545,561 $
312 1397 قزوين جمهوري عربي سوريه 7,429,493 $
313 1397 شهيدرجايي بلغارستان 7,373,355 $
314 1397 تبريز لبنان 7,349,448 $
315 1397 قم پاكستان 7,315,377 $
316 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) سومالي 7,300,069 $
317 1397 شهيدرجايي انگلستان 7,278,146 $
318 1397 شهيدرجايي اسلووني 7,230,702 $
319 1397 اصفهان ازبكستان 7,218,857 $
320 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 7,201,800 $
321 1397 مشهد هند 7,099,006 $
322 1397 غرب تهران ارمنستان 6,981,000 $
323 1397 بندر امام خميني جمهوري كره 6,945,909 $
324 1397 مجتمع فولاد مباركه افغانستان 6,905,219 $
325 1397 منطقه ويزه اقتصادي سرخس افغانستان 6,891,796 $
326 1397 غرب تهران قزاقستان 6,880,667 $
327 1397 يزد گرجستان 6,862,686 $
328 1397 يزد بلژيك 6,854,740 $
329 1397 خوي عراق 6,799,520 $
330 1397 سهلان ايتاليا 6,796,543 $
331 1397 باجگيران تركمنستان 6,789,589 $
332 1397 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه افغانستان 6,767,302 $
333 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاكستان 6,752,778 $
334 1397 بندر لنگه قطر 6,742,140 $
335 1397 اروميه افغانستان 6,699,542 $
336 1397 يزد هلند 6,681,798 $
337 1397 بندر امام خميني قطر 6,585,752 $
338 1397 سيرجان فدراسيون روسيه 6,492,013 $
339 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 6,481,850 $
340 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) لهستان 6,457,049 $
341 1397 مشهد قطر 6,442,444 $
342 1397 اهواز عراق 6,395,336 $
343 1397 شهيدرجايي استراليا 6,388,938 $
344 1397 غرب تهران روماني 6,373,041 $
345 1397 ذوب آهن اصفهان عراق 6,364,906 $
346 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 6,349,165 $
347 1397 تبريز روماني 6,329,219 $
348 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 6,292,076 $
349 1397 غرب تهران لهستان 6,285,314 $
350 1397 مشهد ترکيه 6,249,028 $
351 1397 بيرجند عراق 6,205,047 $
352 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان گرجستان 6,186,223 $
353 1397 شهيدرجايي هلند 6,178,605 $
354 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 6,146,388 $
355 1397 اروميه فدراسيون روسيه 6,146,082 $
356 1397 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 6,027,748 $
357 1397 يزد جمهوري كره 5,952,880 $
358 1397 شهيدرجايي يونان 5,937,265 $
359 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 5,920,891 $
360 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 5,908,868 $
361 1397 آستارا اوكراين 5,898,781 $
362 1397 شهيدرجايي منطقه ويژه شهيد رجايي 5,886,980 $
363 1397 چابهار پاكستان 5,883,004 $
364 1397 سمنان ترکيه 5,851,712 $
365 1397 سنندج افغانستان 5,812,200 $
366 1397 اصفهان كويت 5,805,786 $
367 1397 كرمانشاه ترکيه 5,765,816 $
368 1397 غرب تهران استراليا 5,765,306 $
369 1397 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 5,698,033 $
370 1397 اروميه گرجستان 5,619,353 $
371 1397 مراغه عراق 5,502,440 $
372 1397 اهواز ترکيه 5,443,870 $
373 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 5,398,144 $
374 1397 پتروشيمي بندرامام خميني اندونزي 5,315,147 $
375 1397 اراك آذربايجان 5,314,346 $
376 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواكي 5,240,054 $
377 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان چين 5,179,008 $
378 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 5,158,951 $
379 1397 قم ازبكستان 5,143,637 $
380 1397 بيله سوار گرجستان 5,045,326 $
381 1397 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 5,037,263 $
382 1397 مشهد ايتاليا 4,944,180 $
383 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان افغانستان 4,933,829 $
384 1397 كرمانشاه پاكستان 4,894,670 $
385 1397 كرمان پاكستان 4,850,454 $
386 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ويتنام 4,839,205 $
387 1397 زنجان ويتنام 4,838,831 $
388 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 4,810,817 $
389 1397 بجنورد عراق 4,804,866 $
390 1397 اراك پاكستان 4,792,409 $
391 1397 شهيدرجايي نپال 4,733,292 $
392 1397 اردبيل آذربايجان 4,689,346 $
393 1397 بازرگان پاكستان 4,638,696 $
394 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 4,615,846 $
395 1397 بناب افغانستان 4,605,025 $
396 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 4,595,959 $
397 1397 سيرجان قزاقستان 4,550,029 $
398 1397 قم ارمنستان 4,547,236 $
399 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان فدراسيون روسيه 4,538,226 $
400 1397 غرب تهران تاجيكستان 4,508,477 $
401 1397 تبريز يونان 4,500,553 $
402 1397 شهيدرجايي لهستان 4,473,611 $
403 1397 اردبيل عراق 4,460,179 $
404 1397 لطف آباد افغانستان 4,424,601 $
405 1397 شهيدرجايي كامرون 4,376,495 $
406 1397 جلفا ازبكستان 4,365,644 $
407 1397 پتروشيمي بندرامام خميني ايتاليا 4,335,981 $
408 1397 ملاير پاكستان 4,291,831 $
409 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 4,284,882 $
410 1397 سهلان صربستان 4,268,535 $
411 1397 اراك بلغارستان 4,235,281 $
412 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 4,198,681 $
413 1397 سيرجان هند 4,182,297 $
414 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 4,154,308 $
415 1397 همدان افغانستان 4,148,151 $
416 1397 مجتمع فولاد مباركه ارمنستان 4,120,524 $
417 1397 كرمانشاه امارات متحده عربي 4,103,672 $
418 1397 مشهد لبنان 4,070,714 $
419 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات جمهوري كره 4,068,420 $
420 1397 اراك روماني 4,029,351 $
421 1397 منطقه ويزه اقتصادي سرخس امارات متحده عربي 4,015,055 $
422 1397 غرب تهران آفريقاي جنوبي 4,005,508 $
423 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 3,995,218 $
424 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 3,970,026 $
425 1397 سيرجان هنگ كنگ 3,872,994 $
426 1397 زنجان ايتاليا 3,868,887 $
427 1397 ساري ترکيه 3,856,618 $
428 1397 بندر امام خميني هلند 3,853,755 $
429 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 3,836,663 $
430 1397 آبادان عراق 3,832,572 $
431 1397 اراك تركمنستان 3,813,839 $
432 1397 فرودگاه شيراز كويت 3,772,293 $
433 1397 تبريز ساحل عاج 3,763,977 $
434 1397 بناب امارات متحده عربي 3,739,103 $
435 1397 قم ترکيه 3,737,314 $
436 1397 پتروشيمي بندرامام خميني سنگاپور 3,705,506 $
437 1397 زنجان پاكستان 3,690,709 $
438 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ارمنستان 3,675,673 $
439 1397 يزد اتريش 3,674,751 $
440 1397 سرخس تركمنستان 3,650,437 $
441 1397 اصفهان هند 3,633,946 $
442 1397 جلفا عراق 3,624,665 $
443 1397 اراك ايتاليا 3,617,925 $
444 1397 مشهد هلند 3,586,727 $
445 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 3,581,777 $
446 1397 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه پاكستان 3,579,356 $
447 1397 غرب تهران كانادا 3,535,522 $
448 1397 بيرجند پاكستان 3,529,974 $
449 1397 تبريز فدراسيون روسيه 3,513,731 $
450 1397 سيرجان چين 3,513,317 $
451 1397 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 3,487,070 $
452 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ارمنستان 3,486,898 $
453 1397 پتروشيمي بندرامام خميني ارمنستان 3,486,168 $
454 1397 غرب تهران قرقيزستان 3,464,436 $
455 1397 كرمان فرانسه 3,460,261 $
456 1397 مشهد آلمان 3,455,394 $
457 1397 آبادان افغانستان 3,454,323 $
458 1397 اينچه برون روماني 3,451,086 $
459 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كويت 3,420,446 $
460 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 3,409,612 $
461 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات تونس 3,393,989 $
462 1397 غرب تهران فرانسه 3,381,923 $
463 1397 يزد امارات متحده عربي 3,369,783 $
464 1397 شهيدرجايي آلباني 3,367,880 $
465 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) بنگلادش 3,350,281 $
466 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ويتنام 3,349,061 $
467 1397 سمنان امارات متحده عربي 3,337,297 $
468 1397 تبريز تركمنستان 3,331,041 $
469 1397 اروميه ارمنستان 3,317,326 $
470 1397 شهيدرجايي صربستان 3,313,897 $
471 1397 سهلان فدراسيون روسيه 3,289,662 $
472 1397 غرب تهران قطر 3,287,923 $
473 1397 تبريز امارات متحده عربي 3,271,303 $
474 1397 جلفا گرجستان 3,270,273 $
475 1397 زنجان تركمنستان 3,269,004 $
476 1397 ساوه تركمنستان 3,243,055 $
477 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 3,225,058 $
478 1397 سهلان بلغارستان 3,220,264 $
479 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 3,218,578 $
480 1397 ساوه تونس 3,209,147 $
481 1397 اميرآباد فدراسيون روسيه 3,208,145 $
482 1397 اهواز منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 3,185,685 $
483 1397 مراغه افغانستان 3,176,405 $
484 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 3,175,963 $
485 1397 همدان بنگلادش 3,164,321 $
486 1397 منطقه آزادچابهار پاكستان 3,138,421 $
487 1397 پتروشيمي بندرامام خميني تركمنستان 3,137,867 $
488 1397 ساوه ترکيه 3,095,072 $
489 1397 يزد آذربايجان 3,094,563 $
490 1397 خرم آباد عراق 3,059,622 $
491 1397 غرب تهران انگلستان 3,050,249 $
492 1397 مشهد كويت 3,036,140 $
493 1397 خرم آباد پاكستان 3,012,542 $
494 1397 ساوه ايتاليا 2,981,733 $
495 1397 مشهد بنگلادش 2,978,614 $
496 1397 بناب ترکيه 2,961,080 $
497 1397 مراغه ترکيه 2,894,350 $
498 1397 خوي افغانستان 2,889,001 $
499 1397 فرودگاه شيراز قطر 2,863,676 $
500 1397 شهيدرجايي سومالي 2,862,839 $
501 1397 مشهد سوئد 2,849,562 $
502 1397 تبريز اوكراين 2,824,663 $
503 1397 رازي ترکيه 2,815,459 $
504 1397 سهلان روماني 2,788,910 $
505 1397 غرب تهران بلغارستان 2,776,068 $
506 1397 شهيد باهنر مناطق ويژه 2,765,843 $
507 1397 غرب تهران اوكراين 2,740,397 $
508 1397 اصفهان گرجستان 2,706,820 $
509 1397 سيرجان امارات متحده عربي 2,680,568 $
510 1397 اصفهان قطر 2,656,362 $
511 1397 شهركرد هند 2,643,883 $
512 1397 قزوين كويت 2,642,614 $
513 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم هند 2,627,037 $
514 1397 مشهد الجزاير 2,619,944 $
515 1397 غرب تهران ژاپن 2,611,325 $
516 1397 تبريز دانمارك 2,605,864 $
517 1397 پتروشيمي بندرامام خميني تاجيكستان 2,578,297 $
518 1397 يزد جمهوري عربي سوريه 2,564,671 $
519 1397 تبريز كنيا 2,563,581 $
520 1397 اصفهان ارمنستان 2,546,843 $
521 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد افغانستان 2,510,594 $
522 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 2,499,216 $
523 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 2,494,454 $
524 1397 قزوين ارمنستان 2,487,174 $
525 1397 شهيدرجايي اتيوپي 2,486,553 $
526 1397 شهيدرجايي ژاپن 2,454,042 $
527 1397 پتروشيمي بندرامام خميني جمهوري عربي سوريه 2,451,129 $
528 1397 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 2,442,834 $
529 1397 قم آذربايجان 2,432,618 $
530 1397 بازرگان عراق 2,420,856 $
531 1397 بندر امام خميني مجارستان 2,406,349 $
532 1397 مهران ارمنستان 2,398,496 $
533 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 2,395,342 $
534 1397 شهيدرجايي سنگاپور 2,392,934 $
535 1397 قزوين هلند 2,368,429 $
536 1397 اراك عمان 2,351,208 $
537 1397 اردبيل بوليوي 2,347,985 $
538 1397 اصفهان جمهوري عربي سوريه 2,346,101 $
539 1397 سمنان تركمنستان 2,342,406 $
540 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 2,338,946 $
541 1397 بندر امام خميني بنگلادش 2,337,500 $
542 1397 يزد آلمان 2,322,540 $
543 1397 شهيدرجايي نيجريه 2,318,125 $
544 1397 آستارا قزاقستان 2,310,548 $
545 1397 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 2,298,202 $
546 1397 اصفهان مالزي 2,288,862 $
547 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان عراق 2,281,631 $
548 1397 مشهد گرجستان 2,257,812 $
549 1397 قزوين عمان 2,255,677 $
550 1397 سهلان گرجستان 2,253,038 $
551 1397 اهواز افغانستان 2,250,292 $
552 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ترکيه 2,248,668 $
553 1397 مشهد تايوان 2,237,461 $
554 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 2,236,732 $
555 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ازبكستان 2,220,510 $
556 1397 كرمان يونان 2,219,500 $
557 1397 اردبيل افغانستان 2,215,086 $
558 1397 سمنان هنگ كنگ 2,213,292 $
559 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) پرتغال 2,210,526 $
560 1397 مشهد فدراسيون روسيه 2,202,148 $
561 1397 شهيدرجايي توگو 2,194,739 $
562 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 2,194,502 $
563 1397 غرب تهران عمان 2,193,990 $
564 1397 شهركرد پاكستان 2,189,940 $
565 1397 مهران آذربايجان 2,182,334 $
566 1397 جلفا افغانستان 2,181,834 $
567 1397 سيرجان ويتنام 2,167,840 $
568 1397 غرب تهران هلند 2,156,483 $
569 1397 اينچه برون چين 2,139,329 $
570 1397 منطقه ازاد بندر انزلي گرجستان 2,132,315 $
571 1397 زنجان آذربايجان 2,131,644 $
572 1397 اصفهان تاجيكستان 2,125,184 $
573 1397 بجنورد ترکيه 2,106,253 $
574 1397 مشهد بحرين 2,104,425 $
575 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 2,095,833 $
576 1397 يزد ارمنستان 2,091,848 $
577 1397 شهيدرجايي غنا 2,089,867 $
578 1397 اروميه آذربايجان 2,079,193 $
579 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه تركمنستان 2,077,370 $
580 1397 قزوين تاجيكستان 2,076,194 $
581 1397 بناب اسپانيا 2,065,931 $
582 1397 سيرجان ايتاليا 2,065,565 $
583 1397 اراك فدراسيون روسيه 2,054,370 $
584 1397 ياسوج آلمان 2,043,548 $
585 1397 زنجان اندونزي 2,025,219 $
586 1397 اينچه برون قطر 2,023,497 $
587 1397 مهران بلغارستان 2,018,089 $
588 1397 مشهد استراليا 2,014,233 $
589 1397 منطقه آزاد حسن رود عراق 1,982,139 $
590 1397 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 1,979,495 $
591 1397 غرب تهران يونان 1,978,520 $
592 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 1,976,326 $
593 1397 آبادان پاكستان 1,975,106 $
594 1397 ملاير اوكراين 1,963,300 $
595 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اردن 1,948,628 $
596 1397 قزوين چين 1,934,436 $
597 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 1,925,727 $
598 1397 سمنان كرواسي 1,924,463 $
599 1397 سهلان تركمنستان 1,923,490 $
600 1397 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 1,916,508 $
601 1397 فرودگاه شيراز اندونزي 1,900,488 $
602 1397 فريدون كنار عراق 1,889,910 $
603 1397 اراك ازبكستان 1,889,781 $
604 1397 منطقه ويژه نوشهر امارات متحده عربي 1,888,436 $
605 1397 غرب تهران دانمارك 1,879,880 $
606 1397 قزوين ازبكستان 1,876,049 $
607 1397 قزوين گرجستان 1,874,011 $
608 1397 قم ويتنام 1,870,341 $
609 1397 زاهدان عراق 1,865,356 $
610 1397 سمنان ارمنستان 1,851,981 $
611 1397 سهلان ارمنستان 1,838,979 $
612 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ويتنام 1,815,908 $
613 1397 كرمانشاه ويتنام 1,814,873 $
614 1397 اصفهان تركمنستان 1,807,044 $
615 1397 شهيدرجايي برزيل 1,795,460 $
616 1397 زنجان تايلند 1,793,767 $
617 1397 مشهد عمان 1,793,341 $
618 1397 اصفهان ايتاليا 1,790,862 $
619 1397 كرمان ايتاليا 1,776,129 $
620 1397 مشهد آذربايجان 1,776,103 $
621 1397 ساري تركمنستان 1,758,219 $
622 1397 اروميه جمهوري كره 1,744,274 $
623 1397 ملاير بلغارستان 1,737,997 $
624 1397 ساوه گرجستان 1,733,626 $
625 1397 فريدون كنار ايتاليا 1,733,005 $
626 1397 غرب تهران سوئد 1,722,797 $
627 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هنگ كنگ 1,717,015 $
628 1397 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 1,714,326 $
629 1397 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه جمهوري عربي سوريه 1,713,030 $
630 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 1,712,799 $
631 1397 قزوين آذربايجان 1,712,683 $
632 1397 يزد ايتاليا 1,694,713 $
633 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 1,686,754 $
634 1397 بجنورد آلمان 1,667,557 $
635 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 1,666,613 $
636 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 1,666,318 $
637 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ارمنستان 1,661,520 $
638 1397 شهيدرجايي لبنان 1,660,909 $
639 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان لبنان 1,658,874 $
640 1397 اينچه برون فدراسيون روسيه 1,656,126 $
641 1397 بناب آلمان 1,646,293 $
642 1397 اراك تاجيكستان 1,645,363 $
643 1397 مشهد ارمنستان 1,645,304 $
644 1397 بازرگان گرجستان 1,637,816 $
645 1397 كرمان ارمنستان 1,635,034 $
646 1397 منطقه آزاد حسن رود افغانستان 1,632,152 $
647 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان اوكراين 1,630,714 $
648 1397 زنجان قطر 1,630,202 $
649 1397 زنجان انگلستان 1,622,392 $
650 1397 اروميه تركمنستان 1,617,456 $
651 1397 اينچه برون ازبكستان 1,612,515 $
652 1397 فرودگاه لار قطر 1,599,497 $
653 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 1,588,936 $
654 1397 اصفهان آلمان 1,578,316 $
655 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 1,571,688 $
656 1397 اصفهان آذربايجان 1,571,247 $
657 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 1,570,806 $
658 1397 زنجان مالزي 1,569,776 $
659 1397 غرب تهران چين 1,562,898 $
660 1397 غرب تهران منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 1,544,903 $
661 1397 تبريز سومالي 1,540,498 $
662 1397 شهيدرجايي كرواسي 1,530,131 $
663 1397 شهيدرجايي بحرين 1,528,054 $
664 1397 منطقه ويژه بوشهر1 بحرين 1,522,645 $
665 1397 تبريز آلمان 1,515,836 $
666 1397 اردبيل ويتنام 1,495,162 $
667 1397 منطقه ازاد بندر انزلي پاكستان 1,494,575 $
668 1397 خرم آباد ترکيه 1,489,147 $
669 1397 تبريز صربستان 1,486,618 $
670 1397 تبريز اسپانيا 1,479,789 $
671 1397 سيرجان اوكراين 1,470,823 $
672 1397 اروميه پاكستان 1,469,305 $
673 1397 قزوين قطر 1,469,066 $
674 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هنگ كنگ 1,468,424 $
675 1397 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه امارات متحده عربي 1,465,209 $
676 1397 تبريز ازبكستان 1,464,359 $
677 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 1,460,948 $
678 1397 منطقه ويژه نوشهر قطر 1,451,584 $
679 1397 كرمان هلند 1,444,364 $
680 1397 زنجان جمهوري عربي سوريه 1,442,380 $
681 1397 شهيدرجايي سنگال 1,442,129 $
682 1397 سهلان امارات متحده عربي 1,435,350 $
683 1397 كرمان لبنان 1,435,172 $
684 1397 شهيدرجايي اوكراين 1,423,632 $
685 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 1,416,292 $
686 1397 پتروشيمي بندرامام خميني گرجستان 1,415,291 $
687 1397 شهركرد ترکيه 1,415,194 $
688 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ويتنام 1,408,491 $
689 1397 پتروشيمي بندرامام خميني پرتغال 1,401,071 $
690 1397 سيرجان ارمنستان 1,400,393 $
691 1397 شهيدرجايي نيوزيلند 1,388,279 $
692 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 1,379,593 $
693 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه تونس 1,367,793 $
694 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قزاقستان 1,360,483 $
695 1397 اصفهان چين 1,357,121 $
696 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ايتاليا 1,350,000 $
697 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان قزاقستان 1,349,968 $
698 1397 ملاير قزاقستان 1,349,191 $
699 1397 تبريز لهستان 1,343,842 $
700 1397 غرب تهران كويت 1,329,816 $
701 1397 سرخس تاجيكستان 1,329,791 $
702 1397 سمنان ازبكستان 1,321,584 $
703 1397 مراغه گرجستان 1,318,509 $
704 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان گرجستان 1,312,657 $
705 1397 كرمان اسپانيا 1,299,154 $
706 1397 اروندكنار كويت 1,297,688 $
707 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان اوكراين 1,284,997 $
708 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ازبكستان 1,265,678 $
709 1397 مشهد مالزي 1,260,060 $
710 1397 بندر امام خميني غنا 1,250,000 $
711 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ارمنستان 1,240,202 $
712 1397 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه اتريش 1,239,004 $
713 1397 ساري منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 1,230,152 $
714 1397 اروندكنار قطر 1,228,689 $
715 1397 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه انگلستان 1,224,191 $
716 1397 تبريز بوسني وهرزگوين 1,212,657 $
717 1397 كرمانشاه جمهوري متحده تانزانيا 1,208,548 $
718 1397 يزد ازبكستان 1,206,300 $
719 1397 ذوب آهن اصفهان ترکيه 1,205,098 $
720 1397 اهواز پاكستان 1,192,711 $
721 1397 غرب تهران سوئيس 1,192,125 $
722 1397 بندر امام خميني ويتنام 1,190,332 $
723 1397 كرمانشاه قطر 1,189,447 $
724 1397 تبريز هند 1,183,347 $
725 1397 پتروشيمي بندرامام خميني انگلستان 1,178,100 $
726 1397 قزوين فدراسيون روسيه 1,177,949 $
727 1397 پتروشيمي بندرامام خميني مكزيك 1,159,330 $
728 1397 يزد كويت 1,159,116 $
729 1397 اينچه برون پاكستان 1,158,835 $
730 1397 شهيدرجايي اردن 1,155,934 $
731 1397 قم جمهوري كره 1,140,412 $
732 1397 سهلان لهستان 1,126,492 $
733 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري متحده تانزانيا 1,122,805 $
734 1397 شهيدرجايي موزامبيك 1,120,855 $
735 1397 يزد تركمنستان 1,117,005 $
736 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 1,116,001 $
737 1397 قم تركمنستان 1,115,929 $
738 1397 منطقه ويژه بوشهر ويتنام 1,114,033 $
739 1397 بناب الجزاير 1,099,375 $
740 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ترکيه 1,096,408 $
741 1397 بناب فدراسيون روسيه 1,092,220 $