آمار کل واردات و صادرات به مقصد ج.ا.ايران (گمرک - کشور - تعرفه) در سال 1397

صادرات / واردات
شرح کالا / کد کالا تمامي کالاها
جهت جستجوي دقيق تر از شماره تعرفه کالا استفاده فرمائيد.
در صورت نياز مي توانيد از لينک زير شماره تعرفه کالاي مورد نظر را بدست آوريد.
نام کشور
نام گمرک
سال
نحوه مرتب سازي

نمودار آمار کل واردات ج.ا.ايران در سال 1397
(در نمودار 10 کشور اول لحاظ گرديده است - ارقام به دلار مي باشند)
loading...

آمار واردات سال 1397 (گمرک - کشور - تعرفه)
خروجي اکسل - Excel
<
رديف سال نام گمرک نام کشور ارزش (دلار)
وزن
نمايش جزئيات
1 1397 شهيدرجايي چين 2,564,377,030 $
2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 2,275,065,881 $
3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 1,040,841,951 $
4 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 824,937,444 $
5 1397 شهيدرجايي هند 710,552,203 $
6 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) سويس 690,988,648 $
7 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 677,022,210 $
8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هندوستان 613,922,801 $
9 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 587,706,508 $
10 1397 بندر امام خميني سوئيس 539,355,869 $
11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 517,898,577 $
12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوری کره 463,201,859 $
13 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 442,776,439 $
14 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) هلند 441,035,710 $
15 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) چين 429,944,625 $
16 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 364,519,554 $
17 1397 بندر امام خميني انگلستان 347,271,606 $
18 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) انگلستان 346,611,463 $
19 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 345,001,498 $
20 1397 بندر امام خميني سنگاپور 330,191,077 $
21 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) امارات متحده عربي 315,001,651 $
22 1397 تهران ترکيه 305,257,286 $
23 1397 بازرگان ترکيه 300,198,090 $
24 1397 شهيدرجايي آلمان 298,575,230 $
25 1397 بندر امام خميني چين 290,453,418 $
26 1397 تهران آلمان 286,624,052 $
27 1397 تهران امارات متحده عربي 275,170,405 $
28 1397 منطقه ويژه اقتصادي امير آباد فدراسیون روسيه 273,303,608 $
29 1397 منطقه آزادچابهار هند 259,392,264 $
30 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 257,368,403 $
31 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 237,290,767 $
32 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 233,919,967 $
33 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سويس 233,868,161 $
34 1397 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 چين 233,561,947 $
35 1397 تهران فرانسه 233,203,055 $
36 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) سنگاپور 230,859,248 $
37 1397 جلفا ترکيه 228,456,670 $
38 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 223,994,294 $
39 1397 غرب تهران فرانسه 219,122,070 $
40 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 215,369,896 $
41 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 210,487,632 $
42 1397 بندر امام خميني هلند 209,963,215 $
43 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فدراسيون روسيه 205,300,848 $
44 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 189,723,579 $
45 1397 غرب تهران چين 188,916,514 $
46 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 175,460,665 $
47 1397 شهيدرجايي ژاپن 171,123,852 $
48 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 169,839,457 $
49 1397 شهيدرجايي برزيل 158,710,044 $
50 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم جمهوري كره 152,536,292 $
51 1397 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 فدراسیون روسيه 150,830,510 $
52 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 150,568,632 $
53 1397 قزوين چين 149,692,217 $
54 1397 تهران ايتاليا 144,655,911 $
55 1397 شهيدرجايي سوئد 142,453,553 $
56 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي برزيل 135,746,170 $
57 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 132,976,280 $
58 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 132,554,257 $
59 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) هندوستان 130,315,987 $
60 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 125,338,490 $
61 1397 شهيدرجايي تايوان 122,996,530 $
62 1397 شهيدرجايي ايتاليا 120,299,998 $
63 1397 قزوين امارات متحده عربي 119,507,392 $
64 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 115,285,368 $
65 1397 تهران سويس 110,883,357 $
66 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 109,766,008 $
67 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 107,294,143 $
68 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 106,954,041 $
69 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 106,868,245 $
70 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار هندوستان 106,577,314 $
71 1397 زنجان ترکيه 103,939,102 $
72 1397 اميرآباد فدراسيون روسيه 103,670,868 $
73 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 102,721,773 $
74 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 102,469,678 $
75 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 101,473,229 $
76 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 98,653,207 $
77 1397 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 امارات متحده عربي 97,151,839 $
78 1397 شهيدرجايي فرانسه 95,222,302 $
79 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 95,059,211 $
80 1397 قزوين ترکيه 93,652,521 $
81 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 92,813,198 $
82 1397 غرب تهران ترکيه 90,791,569 $
83 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوری کره 87,712,866 $
84 1397 شهيدرجايي اسپانيا 86,719,471 $
85 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 86,567,792 $
86 1397 تهران چين 85,356,482 $
87 1397 بندر امام خميني برزيل 85,150,115 $
88 1397 شهيدرجايي ترکيه 83,553,889 $
89 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 82,656,546 $
90 1397 بندر امام خميني هند 81,544,824 $
91 1397 شهيدرجايي بلژيك 81,453,039 $
92 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هندوستان 80,563,604 $
93 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 79,725,013 $
94 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 79,054,004 $
95 1397 منطقه آزادچابهار چين 78,084,800 $
96 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 77,305,716 $
97 1397 بندر امام خميني اروگوئه 75,636,595 $
98 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 75,051,385 $
99 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) اتريش 73,247,821 $
100 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 72,352,375 $
101 1397 تهران اتريش 71,911,750 $
102 1397 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 71,836,595 $
103 1397 شهيدرجايي مالزي 71,597,702 $
104 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 70,754,536 $
105 1397 جلفا آلمان 68,077,327 $
106 1397 سهلان ترکيه 67,727,426 $
107 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) مالزي 67,504,343 $
108 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 67,285,939 $
109 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 67,091,499 $
110 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 66,597,673 $
111 1397 قزوين آلمان 65,016,016 $
112 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيک 64,041,057 $
113 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 63,214,682 $
114 1397 بندر امام خميني بلژيك 62,820,851 $
115 1397 شهيد باهنر عمان 62,432,532 $
116 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 62,190,642 $
117 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 61,372,975 $
118 1397 بندر امام خميني اوكراين 61,112,522 $
119 1397 تهران دانمارک 61,025,506 $
120 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 60,811,182 $
121 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 60,580,169 $
122 1397 منطقه ويژه اقتصادي امير آباد اسکاتلند 60,354,096 $
123 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 60,100,644 $
124 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 59,807,233 $
125 1397 زاهدان پاكستان 59,779,878 $
126 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئد 59,690,035 $
127 1397 آستارا فدراسیون روسيه 55,832,894 $
128 1397 شهركرد چين 55,638,434 $
129 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 53,194,993 $
130 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسیون روسيه 52,782,983 $
131 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم جمهوری کره 51,302,204 $
132 1397 غرب تهران آلمان 50,518,301 $
133 1397 قم چين 50,447,780 $
134 1397 تهران سوئد 50,239,757 $
135 1397 غرب تهران امارات متحده عربي 50,083,554 $
136 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 49,654,369 $
137 1397 بندر امام خميني اتريش 49,632,988 $
138 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 49,224,431 $
139 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آرژانتين 48,815,614 $
140 1397 فرودگاه امام خميني (ره) انگلستان 47,701,071 $
141 1397 منطقه ويژه پيام فرانسه 46,886,135 $
142 1397 سرخس ترکيه 46,328,273 $
143 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 46,307,136 $
144 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) تايلند 45,915,185 $
145 1397 شهيدرجايي عمان 45,546,352 $
146 1397 شهيدرجايي سنگاپور 44,290,325 $
147 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 44,142,267 $
148 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ژاپن 44,070,826 $
149 1397 شهيدرجايي اندونزي 43,862,848 $
150 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 43,831,687 $
151 1397 اميرآباد آلمان 43,488,070 $
152 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتريش 42,963,251 $
153 1397 تهران هلند 42,446,930 $
154 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فنلاند 42,064,496 $
155 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اندونزي 41,897,065 $
156 1397 منطقه ويژه اقتصادي پيام چين 41,398,841 $
157 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمریکا 41,108,453 $
158 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسیون روسيه 40,797,172 $
159 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 40,306,025 $
160 1397 آستارا گرجستان 40,183,565 $
161 1397 منطقه ويژه بوشهر1 اكوادور 39,229,965 $
162 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ کنگ 38,949,432 $
163 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 38,859,861 $
164 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 38,055,895 $
165 1397 شهرکرد چين 36,763,140 $
166 1397 بندر امام خميني مالزي 36,722,944 $
167 1397 اميرآباد امارات متحده عربي 36,121,055 $
168 1397 آستارا فدراسيون روسيه 36,079,059 $
169 1397 تهران ايرلند 35,823,006 $
170 1397 بندر امام خميني تايلند 35,675,938 $
171 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي انگلستان 35,590,575 $
172 1397 منطقه ويژه اقتصادي امير آباد امارات متحده عربي 35,533,825 $
173 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 35,131,828 $
174 1397 منطقه آزادچابهار پاكستان 34,607,002 $
175 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 34,473,228 $
176 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 33,990,693 $
177 1397 شهيدرجايي هلند 33,347,357 $
178 1397 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 فيليپين 32,945,162 $
179 1397 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس بلژيک 32,756,942 $
180 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار پاکستان 32,635,013 $
181 1397 اصفهان چين 32,316,097 $
182 1397 جلفا چين 32,165,135 $
183 1397 بازرگان ايتاليا 32,034,781 $
184 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 31,852,214 $
185 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 31,360,585 $
186 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 31,316,580 $
187 1397 آستارا امارات متحده عربي 31,306,820 $
188 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 31,269,097 $
189 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 31,259,838 $
190 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 30,427,832 $
191 1397 شهيدرجايي اتريش 30,315,262 $
192 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سويس 30,230,802 $
193 1397 منطقه ويژه اقتصادي پيام فرانسه 30,066,918 $
194 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) ترکيه 29,960,261 $
195 1397 منطقه ويژه اقتصادي امير آباد آلمان 29,949,028 $
196 1397 شهيد باهنر سوئيس 29,868,642 $
197 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 29,640,578 $
198 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) اروگوئه 29,416,036 $
199 1397 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس ايتاليا 29,314,241 $
200 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 29,306,507 $
201 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 29,217,747 $
202 1397 قزوين سنگاپور 29,022,262 $
203 1397 سيرجان چين 28,847,709 $
204 1397 زاهدان پاکستان 28,793,726 $
205 1397 تهران اسپانيا 28,769,424 $
206 1397 اصفهان فرانسه 28,691,485 $
207 1397 بندر امام خميني جمهوري كره 28,128,765 $
208 1397 اصفهان ترکيه 28,019,036 $
209 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - آبادان امارات متحده عربي 27,753,859 $
210 1397 يزد چين 27,725,164 $
211 1397 قشم امارات متحده عربي 27,675,479 $
212 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم ترکيه 27,673,704 $
213 1397 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 27,592,221 $
214 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 27,571,316 $
215 1397 شهيدرجايي پاكستان 27,478,350 $
216 1397 منطقه آزاد تجاري قشم امارات متحده عربي 27,142,029 $
217 1397 شهيدرجايي سوئيس 27,076,975 $
218 1397 يزد ترکيه 27,072,108 $
219 1397 شهيدرجايي آرژانتين 26,559,047 $
220 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 26,429,145 $
221 1397 اميرآباد سوئيس 26,292,464 $
222 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 26,196,566 $
223 1397 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 25,843,232 $
224 1397 منطقه ويژه پيام چين 25,169,588 $
225 1397 منطقه ويژه اقتصادي امير آباد اسپانيا 24,880,985 $
226 1397 بندر امام خميني اسپانيا 24,423,401 $
227 1397 گناوه چين 24,026,830 $
228 1397 شهيدرجايي تايلند 23,649,072 $
229 1397 اصفهان ايتاليا 23,636,158 $
230 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 23,562,347 $
231 1397 سهلان امارات متحده عربي 23,407,610 $
232 1397 منطقه ويژه اقتصادي پيام امارات متحده عربي 23,117,587 $
233 1397 تهران بلژيک 23,026,322 $
234 1397 اميرآباد هلند 22,994,714 $
235 1397 شهيدرجايي انگلستان 22,677,161 $
236 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 22,583,184 $
237 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 22,438,750 $
238 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 22,317,571 $
239 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سري لانکا 22,294,683 $
240 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) برزيل 22,289,939 $
241 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) بلژيک 22,274,974 $
242 1397 خوي ترکيه 22,216,627 $
243 1397 فولاد مبارکه ايتاليا 22,115,020 $
244 1397 شهيدرجايي فنلاند 21,986,605 $
245 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 21,847,198 $
246 1397 سرخس امارات متحده عربي 21,625,889 $
247 1397 اروميه ترکيه 21,617,308 $
248 1397 فولاد مبارکه امارات متحده عربي 21,605,776 $
249 1397 قزوين ايتاليا 21,190,213 $
250 1397 بندر امام خميني ايتاليا 21,184,526 $
251 1397 سهلان چين 21,052,225 $
252 1397 يزد ايتاليا 21,004,040 $
253 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 20,903,893 $
254 1397 شهيدرجايي كانادا 20,746,744 $
255 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 20,741,587 $
256 1397 قشم جمهوري كره 20,723,060 $
257 1397 گناوه امارات متحده عربي 20,601,726 $
258 1397 فولاد مبارکه آلمان 20,545,025 $
259 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 20,218,458 $
260 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي کانادا 20,210,345 $
261 1397 سرخس فدراسيون روسيه 20,057,207 $
262 1397 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 19,982,686 $
263 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 19,837,203 $
264 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 19,774,407 $
265 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 19,659,516 $
266 1397 اصفهان انگلستان 19,637,312 $
267 1397 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 هندوستان 19,327,645 $
268 1397 سهلان آلمان 19,324,563 $
269 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 19,223,849 $
270 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 19,007,766 $
271 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 18,784,988 $
272 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 18,514,681 $
273 1397 منطقه ويژه اقتصادي امير آباد چين 18,253,829 $
274 1397 جلفا ژاپن 18,081,311 $
275 1397 قشم چين 18,056,512 $
276 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 17,926,879 $
277 1397 شهيدرجايي سري لانكا 17,907,640 $
278 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايالات متحده آمریکا 17,701,562 $
279 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 17,634,123 $
280 1397 بندر امام خميني آلمان 17,555,698 $
281 1397 بندر امام خميني استراليا 17,383,914 $
282 1397 زنجان آلمان 17,191,210 $
283 1397 چابهار هند 17,162,152 $
284 1397 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 جمهوری کره 17,012,973 $
285 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 16,915,692 $
286 1397 قم ترکيه 16,782,461 $
287 1397 منطقه آزاد حسن رود چين 16,614,284 $
288 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) ايالات متحده آمریکا 16,349,990 $
289 1397 ساوه ايتاليا 16,302,734 $
290 1397 غرب تهران ايتاليا 16,212,265 $
291 1397 غرب تهران روماني 15,863,667 $
292 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 15,778,302 $
293 1397 آبادان امارات متحده عربي 15,639,587 $
294 1397 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 سوئد 15,593,477 $
295 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 15,590,566 $
296 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 15,560,997 $
297 1397 شهيد باهنر مناطق ويژه 15,538,219 $
298 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 15,419,841 $
299 1397 شهيد باهنر اندونزي 15,278,847 $
300 1397 مشهد امارات متحده عربي 15,115,679 $
301 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بنگلادش 14,751,268 $
302 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان انگلستان 14,678,771 $
303 1397 اميرآباد قزاقستان 14,567,620 $
304 1397 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 14,495,957 $
305 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 14,479,445 $
306 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان آلمان 14,470,598 $
307 1397 منطقه ويژه اقتصادي امير آباد سويس 14,437,533 $
308 1397 اميرآباد اسپانيا 14,436,990 $
309 1397 نوردوز ارمنستان 14,340,627 $
310 1397 شهيدرجايي ويتنام 14,196,311 $
311 1397 زنجان امارات متحده عربي 14,147,161 $
312 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 14,143,778 $
313 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 14,142,341 $
314 1397 شهيدرجايي بنگلادش 13,962,362 $
315 1397 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 ايتاليا 13,925,406 $
316 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) آلمان 13,890,455 $
317 1397 شهيد باهنر آلمان 13,881,151 $
318 1397 مشهد چين 13,863,829 $
319 1397 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 13,844,462 $
320 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار جمهوری کره 13,839,016 $
321 1397 مشهد آلمان 13,827,075 $
322 1397 غرب تهران برزيل 13,627,774 $
323 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) جمهوری کره 13,619,075 $
324 1397 بازرگان آلمان 13,438,297 $
325 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 13,399,645 $
326 1397 شهيدرجايي اتيوپي 13,102,272 $
327 1397 تهران انگلستان 13,052,931 $
328 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي آلمان 12,757,355 $
329 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاکستان 12,743,064 $
330 1397 بندر امام خميني ژاپن 12,701,733 $
331 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايرلند 12,530,767 $
332 1397 شهيد باهنر چين 12,517,206 $
333 1397 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 12,487,490 $
334 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد جمهوری کره 12,445,899 $
335 1397 شهرکرد جمهوري چک 12,393,133 $
336 1397 شهيد باهنر سوازيلند 12,143,952 $
337 1397 شهيدرجايي دانمارك 12,077,228 $
338 1397 اصفهان امارات متحده عربي 12,018,626 $
339 1397 منطقه ويژه نوشهر امارات متحده عربي 11,962,088 $
340 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 11,795,969 $
341 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 11,729,011 $
342 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 11,661,777 $
343 1397 منطقه ويژه اقتصادي امير آباد اتريش 11,613,366 $
344 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسیون روسيه 11,606,342 $
345 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي انگلستان 11,591,130 $
346 1397 ساوه امارات متحده عربي 11,370,293 $
347 1397 سرخس فدراسیون روسيه 11,338,527 $
348 1397 منطقه ويژه پيام ترکيه 11,304,433 $
349 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 11,213,934 $
350 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 11,201,487 $
351 1397 قزوين تايوان 11,186,004 $
352 1397 بجنورد چين 11,141,015 $
353 1397 اميرآباد عمان 11,124,587 $
354 1397 سنندج ترکيه 11,055,088 $
355 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ايتاليا 11,051,822 $
356 1397 منطقه ازاد بندر انزلي ژاپن 11,009,493 $
357 1397 مشهد ترکيه 10,970,120 $
358 1397 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 10,718,040 $
359 1397 منطقه ويژه اقتصادي امير آباد قزاقستان 10,711,664 $
360 1397 فريدون كنار امارات متحده عربي 10,642,052 $
361 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 10,636,161 $
362 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 10,625,935 $
363 1397 مشهد تاجيکستان 10,616,749 $
364 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 10,591,677 $
365 1397 منطقه ويژه بوشهر1 عمان 10,572,316 $
366 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 10,572,143 $
367 1397 بندر لنگه چين 10,468,997 $
368 1397 تهران فنلاند 10,449,802 $
369 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) ايتاليا 10,447,553 $
370 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران عمان 10,436,242 $
371 1397 زنجان چين 10,432,791 $
372 1397 تهران پاکستان 10,429,748 $
373 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران نيوزيلند 10,353,167 $
374 1397 يزد انگلستان 10,319,218 $
375 1397 ميرجاوه پاكستان 10,300,189 $
376 1397 كرمان امارات متحده عربي 10,266,267 $
377 1397 تهران مغولستان 10,242,654 $
378 1397 اراک امارات متحده عربي 10,240,096 $
379 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) فرانسه 10,198,602 $
380 1397 قزوين بلژيك 10,095,813 $
381 1397 يزد قبرس 10,011,034 $
382 1397 زنجان سويس 9,968,900 $
383 1397 اراک چين 9,925,416 $
384 1397 منطقه آزادچابهار منطقه آزادچابهار 9,782,078 $
385 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 9,750,634 $
386 1397 اينچه برون قزاقستان 9,556,702 $
387 1397 منطقه ويژه اقتصادي پيام آلمان 9,508,905 $
388 1397 اصفهان آلمان 9,491,125 $
389 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 9,430,531 $
390 1397 شهيدرجايي استراليا 9,328,497 $
391 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 9,324,975 $
392 1397 مجتمع فولاد مباركه آلمان 9,283,027 $
393 1397 اراك عراق 9,271,501 $
394 1397 منطقه آزاد تجاري قشم ژاپن 9,245,309 $
395 1397 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 9,187,813 $
396 1397 شهيدرجايي هنگ كنگ 9,150,566 $
397 1397 رازي ترکيه 9,111,474 $
398 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 9,098,521 $
399 1397 منطقه ويژه اقتصادي امير آباد فنلاند 9,095,648 $
400 1397 تهران لوکزامبورگ 9,057,802 $
401 1397 سنندج آلمان 9,010,579 $
402 1397 يزد اسپانيا 8,993,130 $
403 1397 زنجان گرجستان 8,969,460 $
404 1397 بندر امام خميني ترکيه 8,968,277 $
405 1397 مشهد تاجيكستان 8,840,371 $
406 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 8,829,736 $
407 1397 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 تايوان 8,805,679 $
408 1397 خرم آباد چين 8,734,859 $
409 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه هندوستان 8,723,101 $
410 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 8,714,412 $
411 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 8,656,594 $
412 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 8,635,255 $
413 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) اسپانيا 8,623,579 $
414 1397 قم هند 8,408,819 $
415 1397 سيرجان امارات متحده عربي 8,386,570 $
416 1397 منطقه ويژه اقتصادي امير آباد عمان 8,368,074 $
417 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) اوکراين 8,365,004 $
418 1397 آستارا آلمان 8,335,770 $
419 1397 شهيدرجايي پاراگوئه 8,205,170 $
420 1397 سهلان ايتاليا 8,196,579 $
421 1397 کيش چين 8,152,227 $
422 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 8,151,491 $
423 1397 منطقه ويژه پيام آلمان 8,079,918 $
424 1397 ذوب آهن چين 8,069,625 $
425 1397 سهلان جمهوري كره 8,030,593 $
426 1397 منطقه آزاد تجاري کيش مناطق آزاد 7,982,408 $
427 1397 اراک عراق 7,959,451 $
428 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي سويس 7,930,640 $
429 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 7,925,674 $
430 1397 شهيدرجايي (بلوروس ( روسيه سفيد 7,888,252 $
431 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي نروژ 7,886,086 $
432 1397 تهران اسلووني 7,866,779 $
433 1397 شهيدرجايي ايرلند 7,811,963 $
434 1397 قزوين هندوستان 7,810,565 $
435 1397 مشهد پاكستان 7,753,171 $
436 1397 باشماق عراق 7,712,770 $
437 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 7,609,269 $
438 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتيوپي 7,579,997 $
439 1397 منطقه آزاد تجاري قشم جمهوری کره 7,509,792 $
440 1397 قزوين سويس 7,492,443 $
441 1397 فريدون کنار امارات متحده عربي 7,458,424 $
442 1397 قشم ژاپن 7,443,996 $
443 1397 منطقه ازاد بندر انزلي اسپانيا 7,382,690 $
444 1397 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 ترکيه 7,364,614 $
445 1397 منطقه ويژه اقتصادي امير آباد سنگاپور 7,279,063 $
446 1397 کيش منطقه آزادکيش 7,257,617 $
447 1397 بازرگان چين 7,213,905 $
448 1397 جلفا اتريش 7,212,740 $
449 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلاروس 7,105,229 $
450 1397 تهران کانادا 7,068,689 $
451 1397 مشهد ايرلند 7,055,734 $
452 1397 آستارا چين 7,053,061 $
453 1397 قم هندوستان 7,042,617 $
454 1397 بازرگان امارات متحده عربي 7,012,218 $
455 1397 جلفا آفريقاي جنوبي 7,006,395 $
456 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قبرس 6,987,216 $
457 1397 ذوب آهن اصفهان چين 6,950,755 $
458 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان برزيل 6,947,250 $
459 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فنلاند 6,914,437 $
460 1397 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 6,878,770 $
461 1397 منطقه ويژه نوشهر قزاقستان 6,874,465 $
462 1397 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 6,864,919 $
463 1397 غرب تهران اسپانيا 6,863,082 $
464 1397 سرخس ازبکستان 6,859,363 $
465 1397 فريدون كنار اسپانيا 6,854,894 $
466 1397 شهرکرد امارات متحده عربي 6,802,577 $
467 1397 اصفهان جمهوري كره 6,685,813 $
468 1397 سمنان ترکيه 6,675,606 $
469 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايلند 6,669,339 $
470 1397 قشم سري لانكا 6,583,147 $
471 1397 منطقه آزاد تجاري قشم سري لانکا 6,563,446 $
472 1397 بيله سوار چين 6,524,974 $
473 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 6,494,620 $
474 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي زيمبابوه 6,429,255 $
475 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 6,411,344 $
476 1397 اصفهان جمهوری کره 6,371,317 $
477 1397 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 اکوادور 6,317,101 $
478 1397 منطقه ازاد بندر انزلي چين 6,263,566 $
479 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 6,250,953 $
480 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي دانمارک 6,218,135 $
481 1397 شهيدرجايي جمهوري چك 6,214,127 $
482 1397 تهران جمهوری کره 6,205,021 $
483 1397 بندر امام خميني فدراسيون روسيه 6,187,952 $
484 1397 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 سري لانکا 6,174,249 $
485 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 6,149,868 $
486 1397 بندر امام خميني كويت 6,119,575 $
487 1397 منطقه ويژه نوشهر اتريش 6,089,673 $
488 1397 همدان آلمان 6,002,140 $
489 1397 کيش امارات متحده عربي 5,908,544 $
490 1397 سرخس ازبكستان 5,889,515 $
491 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 5,856,497 $
492 1397 منطقه ويژه اقتصادي امير آباد انگلستان 5,841,562 $
493 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه سري لانکا 5,751,501 $
494 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران كانادا 5,739,740 $
495 1397 منطقه ويژه نوشهر هلند 5,722,760 $
496 1397 کرمانشاه سويس 5,683,647 $
497 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 5,672,958 $
498 1397 سرخس قزاقستان 5,671,812 $
499 1397 منطقه ويژه اقتصادي پيام ترکيه 5,655,867 $
500 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 5,655,491 $
501 1397 همدان چين 5,623,291 $
502 1397 سمنان آلمان 5,615,147 $
503 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايرلند 5,593,622 $
504 1397 تهران هندوستان 5,588,534 $
505 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سنگاپور 5,585,261 $
506 1397 شهيدرجايي غنا 5,556,629 $
507 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 5,533,354 $
508 1397 تهران سوازيلند 5,529,077 $
509 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 5,497,141 $
510 1397 يزد آلمان 5,496,643 $
511 1397 جلفا امارات متحده عربي 5,438,343 $
512 1397 ساوه چين 5,435,883 $
513 1397 بيله سوار ترکيه 5,427,470 $
514 1397 تهران صربستان و مونته نگرو 5,409,814 $
515 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان امارات متحده عربي 5,407,115 $
516 1397 شهيدرجايي لبنان 5,396,463 $
517 1397 ساوه اسپانيا 5,345,900 $
518 1397 منطقه ويژه اقتصادي سرخس ازبکستان 5,341,317 $
519 1397 جلفا اسپانيا 5,282,895 $
520 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 5,279,860 $
521 1397 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 فرانسه 5,272,734 $
522 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 5,265,914 $
523 1397 فرودگاه امام خميني (ره) يونان 5,256,019 $
524 1397 تهران نيوزيلند 5,228,385 $
525 1397 مجتمع فولاد مباركه چين 5,214,062 $
526 1397 منطقه آزاد تجاري قشم چين 5,194,545 $
527 1397 اردبيل چين 5,188,512 $
528 1397 زنجان جمهوري كره 5,153,415 $
529 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لوکزامبورگ 5,144,964 $
530 1397 قزوين جمهوري كره 5,113,385 $
531 1397 بندر امام خميني اندونزي 5,089,714 $
532 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد جمهوري كره 5,086,222 $
533 1397 سهلان ژاپن 5,083,805 $
534 1397 آستارا ترکيه 5,080,322 $
535 1397 اينچه برون امارات متحده عربي 5,076,946 $
536 1397 منطقه ازاد بندر انزلي هلند 5,057,657 $
537 1397 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 تايلند 5,027,099 $
538 1397 سرو ترکيه 4,997,608 $
539 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 4,991,461 $
540 1397 منطقه ويژه اقتصادي امير آباد هلند 4,930,080 $
541 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 4,923,829 $
542 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 4,918,715 $
543 1397 مشهد جمهوري كره 4,887,180 $
544 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي لوکزامبورگ 4,878,057 $
545 1397 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 آلمان 4,872,276 $
546 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 4,832,326 $
547 1397 اراك چين 4,818,848 $
548 1397 اصفهان سويس 4,797,569 $
549 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 4,756,117 $
550 1397 غرب تهران اتريش 4,747,480 $
551 1397 بازرگان بلغارستان 4,703,776 $
552 1397 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 4,694,856 $
553 1397 منطقه ويژه اقتصادي امير آباد ترکيه 4,694,330 $
554 1397 تهران لهستان 4,633,351 $
555 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه سنگاپور 4,626,904 $
556 1397 يزد امارات متحده عربي 4,607,898 $
557 1397 منطقه ويژه پيام هند 4,604,196 $
558 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) اندونزي 4,603,246 $
559 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 4,587,777 $
560 1397 شهيدرجايي قبرس 4,581,287 $
561 1397 قشم تايلند 4,538,081 $
562 1397 سمنان ژاپن 4,516,957 $
563 1397 چابهار امارات متحده عربي 4,500,678 $
564 1397 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 4,476,488 $
565 1397 فولاد مبارکه هندوستان 4,464,437 $
566 1397 قزوين هند 4,435,978 $
567 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 4,426,447 $
568 1397 اينچه برون فدراسیون روسيه 4,425,654 $
569 1397 تهران مالزي 4,420,965 $
570 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ژاپن 4,416,372 $
571 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر تايوان 4,416,178 $
572 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 4,412,954 $
573 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر قزاقستان 4,404,351 $
574 1397 اصفهان فدراسیون روسيه 4,392,934 $
575 1397 قزوين اتريش 4,361,217 $
576 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 4,354,662 $
577 1397 اراك امارات متحده عربي 4,329,380 $
578 1397 قم اندونزي 4,326,124 $
579 1397 سمنان اتريش 4,320,633 $
580 1397 قزوين هلند 4,298,501 $
581 1397 تهران تايوان 4,279,317 $
582 1397 بندر امام خميني كانادا 4,259,743 $
583 1397 قشم ويتنام 4,246,774 $
584 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مجارستان 4,223,692 $
585 1397 اردبيل ترکيه 4,210,559 $
586 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه هلند 4,190,336 $
587 1397 شهيدرجايي مجارستان 4,157,657 $
588 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هندوستان 4,152,871 $
589 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم ترکيه 4,128,843 $
590 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار امارات متحده عربي 4,118,113 $
591 1397 كرمانشاه چين 4,114,952 $
592 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي نيوزيلند 4,090,414 $
593 1397 غرب تهران لوکزامبورگ 4,064,964 $
594 1397 غرب تهران پاکستان 4,059,567 $
595 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 4,050,155 $
596 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 4,047,543 $
597 1397 ساوه يونان 4,045,505 $
598 1397 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 4,019,170 $
599 1397 فرودگاه امام خميني (ره) مالزي 4,004,469 $
600 1397 قزوين سيشل 3,981,870 $
601 1397 شهيدرجايي لهستان 3,980,236 $
602 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر هلند 3,978,517 $
603 1397 اهواز آلمان 3,977,568 $
604 1397 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس چين 3,970,843 $
605 1397 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 3,969,760 $
606 1397 بندر لنگه آلمان 3,961,707 $
607 1397 زنجان ايتاليا 3,954,755 $
608 1397 اردبيل آلمان 3,949,608 $
609 1397 منطقه آزاد تجاري قشم هندوستان 3,941,206 $
610 1397 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 3,937,954 $
611 1397 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 3,893,017 $
612 1397 جلفا ايتاليا 3,888,591 $
613 1397 اهواز انگلستان 3,883,519 $
614 1397 اروميه آلمان 3,864,658 $
615 1397 يزد هلند 3,858,894 $
616 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر اتريش 3,843,684 $
617 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران اوكراين 3,842,472 $
618 1397 پرويز خان عراق 3,821,287 $
619 1397 كرمان ترکيه 3,794,117 $
620 1397 کرمانشاه چين 3,790,015 $
621 1397 جلفا بلژيک 3,788,987 $
622 1397 تهران ايالات متحده آمریکا 3,787,059 $
623 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر جمهوری کره 3,761,819 $
624 1397 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 انگلستان 3,759,591 $
625 1397 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 ژاپن 3,757,796 $
626 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار کنيا 3,729,593 $
627 1397 سمنان چين 3,706,640 $
628 1397 آستارا جمهوري آذربايجان 3,695,600 $
629 1397 غرب تهران جمهوری کره 3,691,450 $
630 1397 سهلان قطر 3,686,100 $
631 1397 منطقه ويژه اقتصادي سرخس آلمان 3,655,304 $
632 1397 منطقه ويژه پيام ايتاليا 3,607,891 $
633 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 3,599,186 $
634 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي سوئد 3,586,946 $
635 1397 شهركرد امارات متحده عربي 3,585,891 $
636 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر سويس 3,575,803 $
637 1397 مشهد سوئيس 3,557,185 $
638 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اردن 3,549,661 $
639 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 3,537,538 $
640 1397 کيش آلمان 3,535,174 $
641 1397 مشهد پاکستان 3,529,169 $
642 1397 قزوين ژاپن 3,517,002 $
643 1397 سهلان هلند 3,491,971 $
644 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) تايوان 3,490,095 $
645 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ازبكستان 3,466,078 $
646 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فدراسیون روسيه 3,465,928 $
647 1397 تهران جمهوري چک 3,465,885 $
648 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايرلند 3,455,834 $
649 1397 منطقه ويژه نوشهر چين 3,449,524 $
650 1397 مشهد سويس 3,441,755 $
651 1397 منطقه آزاد تجاري کيش آلمان 3,425,459 $
652 1397 منطقه ويژه اقتصادي پيام ايتاليا 3,413,922 $
653 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 3,397,691 $
654 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 3,393,261 $
655 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار ترکيه 3,365,804 $
656 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي لهستان 3,359,098 $
657 1397 قزوين فرانسه 3,358,756 $
658 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز جمهوری کره 3,345,442 $
659 1397 بازرگان سوئيس 3,334,278 $
660 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه برزيل 3,301,950 $
661 1397 شهيدرجايي لوگزامبورگ 3,284,418 $
662 1397 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 3,263,823 $
663 1397 همدان ترکيه 3,260,794 $
664 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي چين 3,257,703 $
665 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر ايتاليا 3,248,080 $
666 1397 زنجان ازبكستان 3,244,997 $
667 1397 اراک ايتاليا 3,231,061 $
668 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان هند 3,230,927 $
669 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 3,228,048 $
670 1397 منطقه ويژه اقتصادي پيام جمهوری کره 3,208,794 $
671 1397 زاهدان امارات متحده عربي 3,199,420 $
672 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي قبرس 3,185,449 $
673 1397 ساوه تايلند 3,169,627 $
674 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - آبادان ژاپن 3,162,054 $
675 1397 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 3,157,046 $
676 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي غنا 3,151,766 $
677 1397 منطقه ويژه بوشهر1 نيوزيلند 3,145,049 $
678 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار سري لانکا 3,133,947 $
679 1397 اراک ترکيه 3,131,441 $
680 1397 اروميه چين 3,123,698 $
681 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه سري لانكا 3,097,897 $
682 1397 قزوين بلژيک 3,078,154 $
683 1397 شهيدرجايي سيشل 3,072,500 $
684 1397 زنجان سوئيس 3,065,302 $
685 1397 زنجان ازبکستان 3,052,737 $
686 1397 مجتمع فولاد مباركه امارات متحده عربي 3,043,985 $
687 1397 شهيدرجايي پرتغال 3,031,638 $
688 1397 ساوه آلمان 3,001,825 $
689 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آفريقاي جنوبي 2,997,919 $
690 1397 زنجان جمهوری کره 2,987,818 $
691 1397 اروميه جمهوري كره 2,977,685 $
692 1397 اينچه برون چين 2,972,582 $
693 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان جمهوری کره 2,971,455 $
694 1397 سيرجان آلمان 2,968,075 $
695 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه اسپانيا 2,966,650 $
696 1397 منطقه ويزه اقتصادي سرخس ازبكستان 2,960,786 $
697 1397 اميرآباد قبرس 2,949,993 $
698 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 2,947,687 $
699 1397 منطقه ويژه دوغارون امارات متحده عربي 2,946,566 $
700 1397 اراك ليختن اشتاين 2,919,433 $
701 1397 مشهد استراليا 2,915,854 $
702 1397 منطقه ويژه اقتصادي پيام قزاقستان 2,915,129 $
703 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان هلند 2,912,753 $
704 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 2,912,089 $
705 1397 تهران ازبکستان 2,886,766 $
706 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قزاقستان 2,881,140 $
707 1397 شهيدرجايي اردن 2,878,125 $
708 1397 مشهد مالزي 2,874,291 $
709 1397 بازرگان گرجستان 2,869,358 $
710 1397 مشهد ايتاليا 2,865,096 $
711 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري چک 2,863,930 $
712 1397 شهيدرجايي سودان 2,850,235 $
713 1397 چابهار جمهوري كره 2,848,390 $
714 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان فدراسیون روسيه 2,844,081 $
715 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان اسپانيا 2,840,503 $
716 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان هندوستان 2,840,003 $
717 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) سوريه 2,809,281 $
718 1397 تهران سنگاپور 2,804,828 $
719 1397 ساوه ترکيه 2,799,113 $
720 1397 سمنان امارات متحده عربي 2,774,319 $
721 1397 مشهد مجارستان 2,772,758 $
722 1397 منطقه ازاد بندر انزلي جمهوري كره 2,761,327 $
723 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 2,756,116 $
724 1397 غرب تهران فنلاند 2,741,860 $
725 1397 منطقه آزاد حسن رود