آمار کل واردات و صادرات به مقصد ج.ا.ايران (گمرک - کشور - تعرفه) در سال 1398

صادرات / واردات
شرح کالا / کد کالا تمامي کالاها
جهت جستجوي دقيق تر از شماره تعرفه کالا استفاده فرمائيد.
در صورت نياز مي توانيد از لينک زير شماره تعرفه کالاي مورد نظر را بدست آوريد.
نام کشور
نام گمرک
سال
نحوه مرتب سازي

نمودار آمار کل واردات ج.ا.ايران در سال 1398
(در نمودار 10 کشور اول لحاظ گرديده است - ارقام به دلار مي باشند)
loading...

آمار واردات سال 1398 (گمرک - کشور - تعرفه)
خروجي اکسل - Excel
رديف سال نام گمرک نام کشور ارزش (دلار)
وزن
نمايش جزئيات
1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 201,838,484 $
2 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 176,228,438 $
3 1398 بندر امام خمینی (ره) هلند 120,440,816 $
4 1398 تهران امور واردات ترکيه 108,655,209 $
5 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 102,377,991 $
6 1398 بندر امام خمینی (ره) چين 67,183,653 $
7 1398 غرب تهران ترکيه 64,272,811 $
8 1398 منطقه آزاد تجاری چابهار هند 60,325,487 $
9 1398 بندر امام خمینی (ره) بريتانيا 53,385,290 $
10 1398 بندر امام خمینی (ره) سنگاپور 49,765,469 $
11 1398 بندر امام خمینی (ره) هند 48,384,574 $
12 1398 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 47,691,754 $
13 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 44,185,931 $
14 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 44,076,343 $
15 1398 تهران امور واردات امارات متحده عربي 42,814,957 $
16 1398 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 39,798,899 $
17 1398 منطقه آزاد تجاری چابهار چين 33,515,563 $
18 1398 بازرگان ترکيه 33,343,652 $
19 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 32,712,115 $
20 1398 بندر امام خمینی (ره) ترکيه 30,470,774 $
21 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 27,005,617 $
22 1398 منطقه آزاد تجاری چابهار جمهوري کره 22,180,713 $
23 1398 فولاد مبارکه اصفهان امارات متحده عربي 20,412,745 $
24 1398 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 19,759,450 $
25 1398 بندر امام خمینی (ره) اتريش 19,688,658 $
26 1398 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 18,911,496 $
27 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 18,463,094 $
28 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 18,085,843 $
29 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 چين 17,237,778 $
30 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 16,951,565 $
31 1398 بندر امیرآباد آلمان 16,591,484 $
32 1398 تهران امور واردات آلمان 15,299,749 $
33 1398 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 14,349,497 $
34 1398 قشم هند 14,012,171 $
35 1398 تهران امور واردات ايتاليا 13,970,278 $
36 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 13,854,189 $
37 1398 بندر امام خمینی (ره) جمهوري کره 13,388,419 $
38 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 12,588,316 $
39 1398 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 12,351,055 $
40 1398 قزوین امارات متحده عربي 10,114,379 $
41 1398 جلفا ترکيه 9,462,611 $
42 1398 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 9,444,649 $
43 1398 سرخس ازبکستان 9,294,370 $
44 1398 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 9,209,996 $
45 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 8,327,899 $
46 1398 تهران امور واردات فرانسه 8,282,655 $
47 1398 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 8,250,236 $
48 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 8,244,567 $
49 1398 بندر امیرآباد امارات متحده عربي 8,136,286 $
50 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 8,027,192 $
51 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 8,013,983 $
52 1398 بندر باهنر امارات متحده عربي 7,918,498 $
53 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 7,008,063 $
54 1398 آستارا فدراسيون روسيه 6,668,769 $
55 1398 تهران امور واردات چين 6,563,747 $
56 1398 زنجان ترکيه 6,501,566 $
57 1398 بندر امام خمینی (ره) سوئيس 6,363,244 $
58 1398 منطقه ویژه شهید رجایی سوئيس 6,320,152 $
59 1398 منطقه آزاد تجاری چابهار پاکستان 6,317,794 $
60 1398 شیراز آلمان 5,957,653 $
61 1398 قزوین ترکيه 5,776,753 $
62 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 5,756,232 $
63 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 5,749,681 $
64 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 5,589,972 $
65 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 5,527,386 $
66 1398 غرب تهران چين 5,365,945 $
67 1398 سرخس ترکيه 5,354,544 $
68 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 5,144,491 $
69 1398 بندر امام خمینی (ره) تايوان 5,143,615 $
70 1398 زاهدان پاکستان 5,040,383 $
71 1398 یزد ترکيه 4,993,270 $
72 1398 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 4,868,123 $
73 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) عمان 4,857,733 $
74 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 4,765,306 $
75 1398 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 4,757,120 $
76 1398 غرب تهران امارات متحده عربي 4,749,505 $
77 1398 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 4,734,829 $
78 1398 قشم امارات متحده عربي 4,683,724 $
79 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 4,678,780 $
80 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 فيليپين 4,611,911 $
81 1398 البرز(فرودگاه پيام) چين 4,195,141 $
82 1398 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 4,074,183 $
83 1398 قزوین چين 4,066,073 $
84 1398 تهران امور واردات اتريش 3,876,825 $
85 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 3,793,206 $
86 1398 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 3,779,311 $
87 1398 زنجان امارات متحده عربي 3,687,885 $
88 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 3,678,810 $
89 1398 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 3,587,108 $
90 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي بريتانيا 3,461,611 $
91 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 3,353,550 $
92 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 3,208,490 $
93 1398 فریدون کنار امارات متحده عربي 3,154,179 $
94 1398 قم ترکيه 3,145,548 $
95 1398 بندر امام خمینی (ره) تايلند 3,027,667 $
96 1398 تهران امور واردات ايرلند 2,855,494 $
97 1398 همدان اردن 2,841,093 $
98 1398 سنندج سوئيس 2,785,803 $
99 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 2,675,016 $
100 1398 منطقه ویژه کاوه ترکيه 2,670,246 $
101 1398 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 2,669,772 $
102 1398 منطقه ویژه کاوه ايتاليا 2,633,324 $
103 1398 زنجان گرجستان 2,622,359 $
104 1398 جلفا آلمان 2,528,773 $
105 1398 اصفهان ترکيه 2,497,729 $
106 1398 بندر امیرآباد ترکيه 2,472,921 $
107 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 2,411,971 $
108 1398 اردبیل ترکيه 2,331,710 $
109 1398 غرب تهران آلمان 2,325,727 $
110 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 2,319,556 $
111 1398 باشماق عراق 2,190,624 $
112 1398 تهران امور واردات سوئيس 2,154,298 $
113 1398 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان آلمان 2,132,865 $
114 1398 آستارا امارات متحده عربي 2,125,745 $
115 1398 غرب تهران پاکستان 2,122,190 $
116 1398 بازارچه کوهک سراوان پاکستان 2,113,710 $
117 1398 بندر امیرآباد قزاقستان 2,074,607 $
118 1398 اصفهان بريتانيا 2,053,652 $
119 1398 میرجاوه پاکستان 2,034,954 $
120 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 2,018,634 $
121 1398 تهران امور واردات سوئد 2,004,243 $
122 1398 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 1,987,860 $
123 1398 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 1,962,429 $
124 1398 بندر امام خمینی (ره) آلمان 1,947,630 $
125 1398 تهران امور واردات فنلاند 1,946,982 $
126 1398 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 1,855,979 $
127 1398 منطقه ویژه کاوه هند 1,855,154 $
128 1398 سرخس امارات متحده عربي 1,843,095 $
129 1398 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 1,764,762 $
130 1398 منطقه آزاد تجاری چابهار ترکيه 1,739,125 $
131 1398 تهران امور واردات لوکزامبورگ 1,722,959 $
132 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) تايوان 1,700,068 $
133 1398 بازرگان ايتاليا 1,693,003 $
134 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 1,681,093 $
135 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فدراسيون روسيه 1,672,003 $
136 1398 البرز(فرودگاه پيام) عراق 1,659,328 $
137 1398 پرویزخان امارات متحده عربي 1,655,991 $
138 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 1,640,590 $
139 1398 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 1,627,729 $
140 1398 بندر امام خمینی (ره) هنگ کنگ 1,590,716 $
141 1398 البرز(فرودگاه پيام) کشورخارجي 1,573,091 $
142 1398 منطقه ویژه شهید رجایی بلوروس 1,571,230 $
143 1398 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 1,545,330 $
144 1398 ارومیه ترکيه 1,534,243 $
145 1398 شیراز چين 1,461,193 $
146 1398 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 1,459,207 $
147 1398 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 1,435,011 $
148 1398 تهران امور واردات دانمارک 1,425,104 $
149 1398 بجنورد چين 1,424,393 $
150 1398 تهران امور واردات صربستان 1,381,238 $
151 1398 یزد ايتاليا 1,379,733 $
152 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 1,353,726 $
153 1398 رازی ترکيه 1,352,651 $
154 1398 بندر امیرآباد قبرس 1,349,170 $
155 1398 غرب تهران ايتاليا 1,332,080 $
156 1398 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 1,317,556 $
157 1398 اراک روماني 1,302,479 $
158 1398 بندر باهنر عمان 1,293,857 $
159 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 1,281,907 $
160 1398 قزوین ايتاليا 1,273,944 $
161 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر سوئيس 1,273,941 $
162 1398 زنجان اتريش 1,258,543 $
163 1398 غرب تهران برزيل 1,221,542 $
164 1398 منطقه آزاد تجاری چابهار امارات متحده عربي 1,188,793 $
165 1398 منطقه ویژه شهید رجایی لوکزامبورگ 1,146,783 $
166 1398 گناوه چين 1,144,517 $
167 1398 آستارا اسپانيا 1,143,865 $
168 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان هند 1,137,076 $
169 1398 جلفا گرجستان 1,099,988 $
170 1398 خوی ترکيه 1,093,692 $
171 1398 منطقه ويژه سرخس ازبکستان 1,090,739 $
172 1398 منطقه ویژه کاوه امارات متحده عربي 1,089,811 $
173 1398 اصفهان چين 1,088,005 $
174 1398 بندر امیرآباد سوئيس 1,081,706 $
175 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 1,025,652 $
176 1398 تهران امور واردات هلند 1,015,614 $
177 1398 اصفهان فرانسه 1,010,589 $
178 1398 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 1,006,841 $
179 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 1,002,953 $
180 1398 زاهدان امارات متحده عربي 1,001,745 $
181 1398 مشهد پاکستان 993,222 $
182 1398 منطقه ويژه سرخس آلمان 990,545 $
183 1398 تهران امور واردات تايوان 989,995 $
184 1398 اصفهان آلمان 987,407 $
185 1398 منطقه ویژه کاوه چين 971,450 $
186 1398 بازرگان روماني 966,621 $
187 1398 تهران امور واردات اسپانيا 945,654 $
188 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) مالزي 929,118 $
189 1398 تهران امور واردات بلژيک 909,486 $
190 1398 مشهد امارات متحده عربي 903,629 $
191 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 عمان 900,495 $
192 1398 سرخس فدراسيون روسيه 884,809 $
193 1398 یزد چين 883,683 $
194 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 883,475 $
195 1398 تهران امور واردات بريتانيا 880,380 $
196 1398 غرب تهران فرانسه 875,666 $
197 1398 منطقه ویژه کاوه سري لانکا 874,109 $
198 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 تايوان 872,768 $
199 1398 منطقه ویژه کاوه آلمان 862,993 $
200 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ايرلند 861,779 $
201 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) قرقيزستان 845,423 $
202 1398 قشم سري لانکا 806,589 $
203 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان سوئيس 806,284 $
204 1398 جلفا چين 800,021 $
205 1398 منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی ايتاليا 797,898 $
206 1398 فولاد مبارکه اصفهان چين 797,161 $
207 1398 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 794,358 $
208 1398 غرب تهران سوئيس 786,370 $
209 1398 بجنورد اتريش 770,071 $
210 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان بريتانيا 768,295 $
211 1398 فریدون کنار فدراسيون روسيه 765,778 $
212 1398 اصفهان ايتاليا 759,477 $
213 1398 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 738,845 $
214 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 736,190 $
215 1398 منطقه ویژه شهید رجایی اتيوپي 733,281 $
216 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 731,070 $
217 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر قبرس 722,270 $
218 1398 سرو ترکيه 718,010 $
219 1398 منطقه ویژه کاوه تايلند 718,007 $
220 1398 بیله سوار چين 705,137 $
221 1398 اراک چين 704,238 $
222 1398 بندر امام خمینی (ره) دانمارک 702,622 $
223 1398 بندر امیرآباد اتريش 692,840 $
224 1398 غرب تهران اتريش 691,167 $
225 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي هلند 683,900 $
226 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 679,586 $
227 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) مجارستان 678,895 $
228 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) عراق 675,737 $
229 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ترکيه 673,504 $
230 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فنلاند 671,820 $
231 1398 قزوین هند 668,135 $
232 1398 شهرکرد آلمان 661,093 $
233 1398 اصفهان امارات متحده عربي 657,797 $
234 1398 منطقه ویژه کاوه پاکستان 645,148 $
235 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 626,224 $
236 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 سري لانکا 622,827 $
237 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر چين 622,626 $
238 1398 مشهد چين 610,199 $
239 1398 بازرگان چين 605,620 $
240 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آلمان 602,680 $
241 1398 بندر امیرآباد ترکمنستان 596,830 $
242 1398 سرخس اسپانيا 591,313 $
243 1398 بندر باهنر ترکيه 590,200 $
244 1398 همدان چين 586,870 $
245 1398 منطقه آزاد تجاری کیش مناطق ويژه 584,569 $
246 1398 فریدون کنار اسپانيا 572,386 $
247 1398 منطقه ویژه کاوه جمهوري کره 567,697 $
248 1398 تهران امور واردات فدراسيون روسيه 563,888 $
249 1398 مشهد آلمان 554,963 $
250 1398 فولاد مبارکه اصفهان هند 552,914 $
251 1398 آبادان امارات متحده عربي 548,115 $
252 1398 باشماق امارات متحده عربي 540,300 $
253 1398 مشهد تاجيکستان 539,395 $
254 1398 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 531,780 $
255 1398 منطقه ویژه کاوه عراق 529,665 $
256 1398 سمنان ترکيه 528,530 $
257 1398 خرم آباد چين 526,839 $
258 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) پاکستان 524,630 $
259 1398 آستارا آذربايجان 524,523 $
260 1398 اصفهان هند 514,681 $
261 1398 منطقه ویژه شهید رجایی يونان 511,208 $
262 1398 غرب تهران جمهوري کره 500,308 $
263 1398 بازرگان آلمان 488,053 $
264 1398 یزد عراق 486,434 $
265 1398 منطقه ویژه اقتصادی یزد ترکيه 482,887 $
266 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئد 482,008 $
267 1398 البرز(فرودگاه پيام) جمهوري کره 478,531 $
268 1398 اراک ترکيه 474,125 $
269 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) يونان 472,422 $
270 1398 بندر امیرآباد بريتانيا 466,356 $
271 1398 آستارا گرجستان 461,772 $
272 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) اسلووني 456,688 $
273 1398 آستارا هنگ کنگ 452,845 $
274 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 ژاپن 451,819 $
275 1398 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 451,097 $
276 1398 تهران امور واردات اسلواکي 445,152 $
277 1398 مشهد قرقيزستان 444,048 $
278 1398 آستارا ترکيه 436,175 $
279 1398 اینچه برون قزاقستان 434,340 $
280 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 بريتانيا 434,255 $
281 1398 اصفهان لوکزامبورگ 433,272 $
282 1398 منطقه ويژه سرخس اکراين 432,459 $
283 1398 منطقه ویژه کاوه اتريش 426,181 $
284 1398 غرب تهران تايوان 423,357 $
285 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سنگاپور 417,241 $
286 1398 منطقه ویژه کاوه سوئيس 415,140 $
287 1398 منطقه ویژه کاوه برزيل 411,010 $
288 1398 مشهد ترکيه 391,495 $
289 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان هلند 387,233 $
290 1398 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 375,314 $
291 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان بلغارستان 374,875 $
292 1398 اراک امارات متحده عربي 372,428 $
293 1398 منطقه ویژه کاوه بلژيک 365,810 $
294 1398 منطقه آزاد تجاری چابهار مناطق ويژه 364,238 $
295 1398 منطقه آزاد تجاری چابهار کشورخارجي 364,238 $
296 1398 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 363,430 $
297 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 360,612 $
298 1398 منطقه ویژه کاوه يونان 359,407 $
299 1398 منطقه ویژه اقتصادی یزد چين 359,027 $
300 1398 تهران امور واردات هند 356,959 $
301 1398 یزد اسپانيا 354,803 $
302 1398 اردبیل ايتاليا 336,663 $
303 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان لبنان 336,599 $
304 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري چک 334,598 $
305 1398 یزد هلند 334,058 $
306 1398 اردبیل تاجيکستان 333,063 $
307 1398 مشهد جمهوري چک 329,603 $
308 1398 قزوین آلمان 326,269 $
309 1398 تهران امور واردات اندونزي 325,964 $
310 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 323,746 $
311 1398 تهران امور واردات لهستان 319,004 $
312 1398 زنجان آلمان 318,946 $
313 1398 سرخس ترکمنستان 318,207 $
314 1398 غرب تهران لوکزامبورگ 314,582 $
315 1398 غرب تهران هلند 313,582 $
316 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) لبنان 311,753 $
317 1398 آبادان ژاپن 306,993 $
318 1398 منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی چين 305,824 $
319 1398 جلفا فدراسيون روسيه 304,499 $
320 1398 قزوین تايوان 302,062 $
321 1398 تهران امور واردات يونان 300,140 $
322 1398 منطقه آزاد دوغارون چين 298,389 $
323 1398 مشهد ازبکستان 292,623 $
324 1398 جلفا دانمارک 288,771 $
325 1398 یزد هند 287,786 $
326 1398 سرخس آلمان 287,504 $
327 1398 بازرگان ايسلند 284,791 $
328 1398 فرودگاه شیراز آلمان 283,828 $
329 1398 تهران امور واردات هنگ کنگ 281,674 $
330 1398 تهران امور واردات جمهوري چک 279,836 $
331 1398 البرز(فرودگاه پيام) قزاقستان 278,434 $
332 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 277,745 $
333 1398 زنجان چين 272,706 $
334 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 266,138 $
335 1398 قزوین اسپانيا 263,727 $
336 1398 البرز(فرودگاه پيام) ايتاليا 262,603 $
337 1398 بندر امیرآباد اسپانيا 259,580 $
338 1398 بندر باهنر آلمان 259,289 $
339 1398 آبادان چين 253,995 $
340 1398 اراک آلمان 251,618 $
341 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) قبرس 251,351 $
342 1398 شیراز امارات متحده عربي 250,330 $
343 1398 بازرگان بلغارستان 249,737 $
344 1398 تهران امور واردات کانادا 241,349 $
345 1398 زنجان تايوان 241,073 $
346 1398 یزد بريتانيا 236,854 $
347 1398 منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی جمهوري کره 236,333 $
348 1398 پلدشت ترکيه 234,154 $
349 1398 قشم جمهوري کره 232,254 $
350 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ايتاليا 231,347 $
351 1398 اراک ايتاليا 230,457 $
352 1398 بندر امام خمینی (ره) بلژيک 230,328 $
353 1398 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر تايوان 228,527 $
354 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 لهستان 226,217 $
355 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 آلمان 224,330 $
356 1398 آستارا مالزي 223,443 $
357 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري چک 222,498 $
358 1398 سرخس قرقيزستان 220,070 $
359 1398 بندر باهنر ويتنام 220,026 $
360 1398 تهران امور واردات مالزي 219,714 $
361 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 215,966 $
362 1398 شیراز دانمارک 214,874 $
363 1398 تهران امور واردات جمهوري کره 213,792 $
364 1398 منطقه آزاد تجاری چابهار سري لانکا 213,779 $
365 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان جمهوري کره 213,553 $
366 1398 ارومیه آلمان 213,310 $
367 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) اسلواکي 212,020 $
368 1398 جلفا سوئيس 210,549 $
369 1398 کرمانشاه چين 208,826 $
370 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 208,244 $
371 1398 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان امارات متحده عربي 207,719 $
372 1398 غرب تهران گرجستان 207,694 $
373 1398 غرب تهران ازبکستان 203,768 $
374 1398 زنجان فدراسيون روسيه 200,027 $
375 1398 لطف آباد آلمان 198,345 $
376 1398 شیراز پاکستان 196,980 $
377 1398 قشم مالزي 195,795 $
378 1398 تهران امور واردات لبنان 193,000 $
379 1398 بازرگان امارات متحده عربي 192,187 $
380 1398 جلفا ايتاليا 192,090 $
381 1398 جلفا امارات متحده عربي 191,485 $
382 1398 آستارا اکراين 190,917 $
383 1398 تهران امور واردات جمهوري عربي سوريه 189,413 $
384 1398 بازرگان جمهوري متحده تانزانيا 188,307 $
385 1398 غرب تهران قرقيزستان 186,848 $
386 1398 میلک افغانستان 186,355 $
387 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي هنگ کنگ 186,077 $
388 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ارمنستان 185,751 $
389 1398 سمنان اسپانيا 185,211 $
390 1398 مشهد هند 185,092 $
391 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان هند 183,427 $
392 1398 زنجان سوئيس 183,101 $
393 1398 تهران امور واردات آذربايجان 179,862 $
394 1398 چابهار امارات متحده عربي 179,351 $
395 1398 گناوه امارات متحده عربي 177,299 $
396 1398 اینچه برون چين 172,287 $
397 1398 مشهد اسپانيا 171,712 $
398 1398 منطقه ویژه شهید رجایی فدراسيون روسيه 170,941 $
399 1398 سمنان امارات متحده عربي 168,962 $
400 1398 منطقه ویژه کاوه فرانسه 167,437 $
401 1398 شیراز ترکيه 165,915 $
402 1398 البرز(فرودگاه پيام) هلند 164,931 $
403 1398 یزد امارات متحده عربي 164,420 $
404 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ليختن اشتاين 152,137 $
405 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 دانمارک 151,681 $
406 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 148,617 $
407 1398 منطقه ویژه شهید رجایی نروژ 148,557 $
408 1398 بندر امیرآباد هلند 148,393 $
409 1398 البرز(فرودگاه پيام) زيمبابوه 144,726 $
410 1398 خوی آلمان 144,085 $
411 1398 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر بلژيک 143,188 $
412 1398 منطقه ویژه شهید رجایی فيليپين 142,803 $
413 1398 قزوین مالزي 140,476 $
414 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 138,865 $
415 1398 منطقه ویژه شهید رجایی پرتقال 138,174 $
416 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي آلمان 137,594 $
417 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) پرتقال 134,713 $
418 1398 سرخس آذربايجان 133,946 $
419 1398 بازرگان اسپانيا 133,646 $
420 1398 سمنان آلمان 132,447 $
421 1398 تهران امور واردات اسلووني 132,248 $
422 1398 منطقه ویژه شهید رجایی زلاندنو 129,508 $
423 1398 غرب تهران لهستان 125,770 $
424 1398 تهران امور واردات استوني 125,184 $
425 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) زلاندنو 123,942 $
426 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) لهستان 123,812 $
427 1398 جلفا اسپانيا 122,295 $
428 1398 آستارا قزاقستان 121,413 $
429 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 120,201 $
430 1398 غرب تهران اسپانيا 117,666 $
431 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عمان 116,311 $
432 1398 تهران امور واردات ليختن اشتاين 115,292 $
433 1398 جلفا قرقيزستان 114,387 $
434 1398 بیله سوار ترکيه 114,060 $
435 1398 تهران امور واردات مجارستان 112,459 $
436 1398 خرم آباد امارات متحده عربي 112,293 $
437 1398 گناوه هند 111,468 $
438 1398 شهرکرد ترکيه 110,611 $
439 1398 بازرگان گرجستان 109,370 $
440 1398 بندر باهنر چين 109,160 $
441 1398 گناوه جمهوري کره 108,790 $
442 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 ايتاليا 108,568 $
443 1398 بندر لنگه عمان 107,795 $
444 1398 اصفهان اسپانيا 107,573 $
445 1398 تهران امور واردات قبرس 105,833 $
446 1398 منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی ترکيه 104,909 $
447 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 تايلند 103,354 $
448 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 103,314 $
449 1398 ارومیه چين 102,632 $
450 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان بلژيک 102,390 $
451 1398 فولاد مبارکه اصفهان اتريش 101,934 $
452 1398 مشهد لهستان 101,700 $
453 1398 منطقه ویژه شهید رجایی تونس 101,627 $
454 1398 منطقه آزاد تجاری کیش چين 100,057 $
455 1398 اراک فرانسه 98,377 $
456 1398 بندر امام خمینی (ره) پرتقال 97,649 $
457 1398 منطقه ویژه اقتصادی یزد هند 95,922 $
458 1398 مشهد فدراسيون روسيه 95,552 $
459 1398 آستارا ارمنستان 92,546 $
460 1398 همدان آلمان 92,183 $
461 1398 منطقه ويژه سرخس جمهوري کره 91,216 $
462 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي چين 90,813 $
463 1398 تهران امور واردات عراق 90,465 $
464 1398 غرب تهران صربستان 89,928 $
465 1398 البرز(فرودگاه پيام) اسپانيا 89,243 $
466 1398 جلفا لهستان 88,122 $
467 1398 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 85,763 $
468 1398 منطقه ویژه شهید رجایی لهستان 85,199 $
469 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي ايتاليا 84,611 $
470 1398 اینچه برون ترکيه 82,019 $
471 1398 منطقه ویژه شهید رجایی اوروگوئه 80,620 $
472 1398 سرخس تاجيکستان 80,266 $
473 1398 جلفا بلغارستان 79,728 $
474 1398 ارومیه اسپانيا 78,491 $
475 1398 سمنان چين 77,170 $
476 1398 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر ترکيه 77,110 $
477 1398 همدان ايتاليا 74,649 $
478 1398 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر تايلند 74,197 $
479 1398 قزوین هلند 74,073 $
480 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) برزيل 74,044 $
481 1398 زنجان لهستان 71,846 $
482 1398 یزد يونان 68,025 $
483 1398 زنجان ايتاليا 66,740 $
484 1398 مشهد تايوان 66,529 $
485 1398 البرز(فرودگاه پيام) هند 66,090 $
486 1398 منطقه ویژه کاوه اسپانيا 65,883 $
487 1398 سرخس ارمنستان 63,624 $
488 1398 قزوین سوئد 63,281 $
489 1398 خوی چين 63,159 $
490 1398 گناوه بوسني هرزگوين 61,212 $
491 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آذربايجان 61,103 $
492 1398 قم چين 60,433 $
493 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سوآزيلند 58,816 $
494 1398 اینچه برون فدراسيون روسيه 58,219 $
495 1398 سرخس قزاقستان 57,289 $
496 1398 آبادان پاکستان 56,192 $
497 1398 کرمان چين 56,142 $
498 1398 کرمان ترکيه 55,312 $
499 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان اسلووني 54,896 $
500 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 هلند 54,642 $
501 1398 منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی مالزي 53,764 $
502 1398 منطقه ویژه شهید رجایی مجارستان 53,613 $
503 1398 قزوین فدراسيون روسيه 52,251 $
504 1398 آستارا چين 52,050 $
505 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي اسپانيا 51,839 $
506 1398 یزد فرانسه 51,287 $
507 1398 منطقه ویژه اقتصادی یزد جمهوري کره 51,121 $
508 1398 منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی هند 49,040 $
509 1398 پیرانشهر عراق 47,718 $
510 1398 بازرگان فرانسه 47,043 $
511 1398 غرب تهران بلژيک 46,092 $
512 1398 تهران امور واردات عمان 45,498 $
513 1398 قم بلوروس 44,710 $
514 1398 غرب تهران بلغارستان 43,836 $
515 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) نروژ 42,904 $
516 1398 ارومیه ارمنستان 42,566 $
517 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان فدراسيون روسيه 41,316 $
518 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) پاراگوئه 41,018 $
519 1398 غرب تهران فدراسيون روسيه 40,626 $
520 1398 سمنان هند 40,604 $
521 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي مجارستان 40,436 $
522 1398 بندر ریگ امارات متحده عربي 40,257 $
523 1398 منطقه ویژه شهید رجایی لبنان 39,515 $
524 1398 منطقه ویژه شهید رجایی استوني 39,352 $
525 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان صربستان 39,178 $
526 1398 منطقه ویژه شهید رجایی مصر 38,687 $
527 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان يونان 35,909 $
528 1398 قزوین لبنان 35,335 $
529 1398 اردبیل امارات متحده عربي 35,300 $
530 1398 غرب تهران هنگ کنگ 35,193 $
531 1398 بیرجند افغانستان 34,814 $
532 1398 اصفهان سوئيس 34,400 $
533 1398 مشهد بريتانيا 34,255 $
534 1398 شیراز اندونزي 33,796 $
535 1398 ساوه چين 32,355 $
536 1398 منطقه آزاد دوغارون امارات متحده عربي 32,126 $
537 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر هلند 31,912 $
538 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) لوکزامبورگ 31,115 $
539 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 30,288 $
540 1398 اصفهان فيليپين 30,122 $
541 1398 تهران امور واردات ژاپن 30,077 $
542 1398 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر فرانسه 30,009 $
543 1398 فرودگاه شیراز تايلند 28,809 $
544 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 ترکيه 27,573 $
545 1398 منطقه ویژه اقتصادی یزد آلمان 26,871 $
546 1398 بازرگان هند 26,697 $
547 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) اندونزي 26,515 $
548 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان تايوان 25,201 $
549 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان دانمارک 24,726 $
550 1398 شیراز اسلووني 24,492 $
551 1398 منطقه آزاد دوغارون افغانستان 24,459 $
552 1398 منطقه آزاد تجاری چابهار آلمان 24,168 $
553 1398 اینچه برون ويتنام 23,264 $
554 1398 تهران امور واردات اکراين 22,374 $
555 1398 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان ترکيه 21,948 $
556 1398 اردبیل چين 21,594 $
557 1398 قم ايتاليا 21,162 $
558 1398 همدان امارات متحده عربي 20,696 $
559 1398 منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی امارات متحده عربي 19,552 $
560 1398 یزد آلمان 19,394 $
561 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 مالزي 19,341 $
562 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) بنگلادش 19,081 $
563 1398 منطقه ویژه کاوه زامبيا 18,886 $
564 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) روماني 18,566 $
565 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 17,322 $
566 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 هنگ کنگ 16,863 $
567 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 16,657 $
568 1398 منطقه ویژه شهید رجایی مکزيک 16,389 $
569 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان اندونزي 16,128 $
570 1398 جلفا ارمنستان 15,469 $
571 1398 منطقه ویژه شهید رجایی سودان 15,469 $
572 1398 مشهد سوئيس 15,451 $
573 1398 منطقه ویژه شهید رجایی اسلووني 15,428 $
574 1398 قزوین اتريش 15,390 $
575 1398 همدان هند 14,099 $
576 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 13,838 $
577 1398 جلفا آذربايجان 13,288 $
578 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان اسپانيا 13,194 $
579 1398 اردبیل اکراين 12,365 $
580 1398 منطقه آزاد تجاری کیش ايتاليا 12,051 $
581 1398 اردبیل فدراسيون روسيه 11,825 $
582 1398 سمنان فرانسه 11,456 $
583 1398 منطقه ویژه اقتصادی بم جمهوري کره 11,440 $
584 1398 تهران امور واردات پرتقال 10,213 $
585 1398 تهران امور واردات گرجستان 10,142 $
586 1398 البرز(فرودگاه پيام) اتريش 10,141 $
587 1398 فرودگاه شیراز امارات متحده عربي 8,886 $
588 1398 منطقه ویژه اقتصادی یزد ايتاليا 8,468 $
589 1398 تبریز امارات متحده عربي 8,453 $
590 1398 اردبیل آلمان 7,601 $
591 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري عربي سوريه 7,000 $
592 1398 تهران امور واردات سوآزيلند 6,311 $
593 1398 اصفهان جمهوري کره 6,239 $
594 1398 غرب تهران پرتقال 5,627 $
595 1398 فرودگاه شیراز بريتانيا 5,053 $
596 1398 قزوین بلژيک 3,996 $
597 1398 تبریز چين 3,415 $
598 1398 تهران امور واردات ارمنستان 2,878 $
599 1398 قزوین فرانسه 2,617 $
600 1398 قزوین لهستان 2,397 $
601 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آفريقاي جنوبي 1,727 $
602 1398 فرودگاه شیراز چين 1,339 $
603 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان لهستان 1,228 $
604 1398 همدان ترکيه 734 $
605 1398 دیلم امارات متحده عربي 567 $
606 1398 فرودگاه شیراز جمهوري کره 431 $
607 1398 مشهد جمهوري کره 410 $
608 1398 فرودگاه شیراز اسپانيا 219 $
مجموع ارزش دلاري: 2,304,759,669 $
وزن: 2,079,937,479 kg