اختصاصی سایت خبری اتاق تهران: افشین کلاهی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

بازار فناوری در انحصار شرکت های خصولتی است

تاريخ 1398/04/03 ساعت 13:32

باید انحصار در بازار داخل را به منظور رشد شرکت های دانش بنیان از بین برد. در بازار داخل به ویژه در حوزه فناوری، شرکت های خصولتی و وابسته بازار را در اختیار دارند. فضای رقابتی در بازار داخل وجود ندارد.

افشین کلاهی

 شرکت های دانش بنیان در دو فضا مشکل دارند که اولی فضای عمومی کسب وکار و دومی اکوسیستم این شرکت هاست. در فضای اول، مشکلات عمومی مثل مالیات و بیمه شرکت های دانش بنیان را درگیر کرده و مشکلات اکوسیستم و فضای گلخانه ای شرکت های دانش بنیان که دولت آن را سروسامان داده، شامل موارد خاص است.

یکی از بزرگترین مشکلات خاص  اکوسیستم شرکت های دانش بنیان  تامین مالی است. رویکرد فعالان این عرصه این بود که دولت نباید به طور مستقیم منابع مالی و تسهیلات را در اختیار شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها قرار دهد. ایجاد شرکت های بزرگ  و شتاب دهنده ها برای سرمایه گذاری بر شرکت های دانش بنیان اصلی ترین رویکرد در تامین مالی  بود که خوشبختانه از منظر سیاست گذاری، در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دیگر نهادهای درگیر پذیرفته شده و جا افتاده است با این حال به توجه بیشتری در این زمینه نیاز داریم.

مسئله بعدی، ایجاد فضای بیشتر برای رشد شرکت هایی است که بزرگ شده اند و برای حضور موثر در بازار داخل و خارج به حمایت دولت نیاز دارند. اکنون اصلی ترین مسئله شرکت های دانش بنیان، بازار است. تعداد زیادی از این شرکت ها به بلوغ رسیده و محصول آماده برای عرضه دارند اما حضور فروش خارجی به دلیل تحریم ها دشوار است. پیشنهاد ما ایجاد شبکه ای بین شرکت های ایرانی فعال در خارج از کشور و شرکت های دانش بنیان صاحب محصول و خدمت است تا امکان عرضه محصولات این شرکت ها در دیگر کشورها تسهیل شود.

از سوی دیگر، باید انحصار در بازار داخل را به منظور رشد شرکت های دانش بنیان از بین برد. در بازار داخل به ویژه در حوزه فناوری، شرکت های خصولتی و وابسته بازار را در اختیار دارند. فضای رقابتی در بازار داخل وجود ندارد.

بیش از 4 هزار و 400 شرکت دانش بنیان در کشور داریم که بسیاری موفق عمل کرده و محصول و خدمت آماده دارند. بعضی از شرکت ها در آستانه رسیدن به این مرحله اند و بعضی دیگر نتوانستند راه را ادامه دهند و از چرخه خارج شدند. اگر به فرض شش هزار شرکت دانش بنیان در ایران ثبت شده است، به نظر من یک هزار تا 1500 شرکت از چرخه خارج شدند چراکه نتوانستند به بازار وارد شوند. با این وجود روند رشد و فعالیت این شرکت ها مثبت است.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر