معاملات مسکن رونق گرفت

قیمت خانه 44 درصد بیشتر شد

تاريخ 1398/12/07 ساعت 11:34

در بهمن‌ماه سال 1398، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 144.0 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 4.3 و 44.4 درصد افزایش نشان می‌دهد.

بانک مرکزی گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در بهمن ماه امسال را منتشر کرد. در بهمن ماه سال 1398، تعداد معاملات آپارتمان هاي مسکوني شهر تهران به 13.3 هزار واحد مسکوني رسيد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 24.1 و 42.0 درصد افزايش نشان مي دهد.

 بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در بهمن ماه سال 1398 حاکی از آن است که از مجموع 13264 واحد مسکونی معامله‌شده، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 43.2 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با بهمن‌ماه سال قبل حدود 1.1 واحد درصد کاهش‌یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت 6 تا 10 سال و 16 تا 20 سال افزوده‌شده است. توزیع تعداد معاملات انجام‌شده برحسب مناطق مختلف شهر تهران در بهمن ماه سال 1398 حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 17.1 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 2 و 4 به ترتیب با سهم‌های 9.7 و 9.2 درصد در رتبه های بعدی قرارگرفته‌اند. درمجموع 74.6 درصد از کل تعداد معاملات انجام‌شده در شهر تهران در بهمن‌ماه سال جاری مربوط به 10 منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5،2،4،10،7،8،14،15،11 و 1) بوده و 12 منطقه باقیمانده 25.4 درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

 

 

*قیمت تا کجا بالا رفت؟

در بهمن‌ماه سال 1398، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 144.0 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 4.3 و 44.4 درصد افزایش نشان می‌دهد.

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده معادل 285.0 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 41.6 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 30.7 و 58.0 درصد افزایش نشان می‌دهند.

 


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر