اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران اعلام کرد

ضرورت دریافت کد و رمز کاربری توسط کارفرمایان

تاريخ 1398/12/07 ساعت 13:20

در پی اعلام اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به اتاق بازرگانی تهران، ضروری است کارگران و کارفرمایان یا نمایندگان قانونی آنها برای دریافت خدمات از سامانه جامع روابط کار، با رجوع به دفاتر پیشخوان دولت برای دریافتشناسه کاربری و رمز عبور اقدام کنند.

مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران طی نامه‌ای به رییس اتاق تهران از ضرورت اخذ شناسه کاربری و رمز عبور توسط کارفرمایان برای دریافت خدمات حوزه روابط کار از «سامانه جامع روابط کار» خبر داد.

در نامه پروانه رضایی بختیاری، مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، آمده است: نظر به اینکه کلیه خدمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله خدمات حوزه روابط کار در آینده نزدیک از طریق سامانه الکترونیکی «سامانه جامع روابط کار» و به صورت غیرحضوری ارائه خواهد شد و دریافت خدمات از این سامانه نیز مستلزم اخذ شناسه کاربری و رمز عبور خواهد بود. از این رو کلیه کارگران و کارفرمایان (حقیقی و حقوقی) و نمایندگان قانونی آنان به منظور استفاده از خدمات موصوف ملزم به یک مرتبه مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت به منظور ثبت اطلاعات کاربری و اخذ شناسه مربوطه هستند.

در ادامه این نامه آمده است که گام نخست اجرای این سامانه در تهران و تعداد زیادی از استان‌ها به صورت آزمایشی آغاز شده و به زودی به صورت رسمی و در کل کشور آغاز به کار خواهد کرد. فلذا خواهشمند است دستور فرمایید اطلاع رسانی لازم به کلیه کارفرمایان عضو اتاق در زمینه اخذ کد و رمز کاربری از طریق دفاتر مذکور صورت پذیرفته و نتیجه اقدامات صورت گرفته ظرف10 روز آتی به این اداره کل اعلام کنند. ضمنا حسب هماهنگی صورت گرفته از سوی وزارت متبوع کلیه دفاتر پیشخوان دولت موظف به ثبت اطلاعات کاربری و صدور رمز عبور شده‌اند.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر