خدمتی جدید از اتاق بازرگانی تهران به فعالان اقتصادی عضو در بحران کرونا

صدور گواهی فورس ماژور برای قراردادهای بین‌المللی

تاريخ 1399/02/10 ساعت 10:54

فعالان اقتصادی که در قراردادهای خود با طرف خارجی، بند فورس ماژور را در قرارداد درج کرده و اکنون به دلیل شرایط بحران کرونا قادر به ایفای تعهدات خود نیستند، می‌توانند با کمک معاونت امور بین‌الملل اتاق تهران، این بند قرارداد خود را فعال کنند.

 آن دسته از اعضاي اتاق که در قراردادهاي تجاري بین‌المللی خود با همتایان خارجی، بند مربوط به وضعیت فورس ماژور را درج کرده و اکنون به دلیل مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا قادر به ایفای باقی مانده تعهدات خود نیستند، می‌توانند با مراجعه به معاونت بین‌الملل اتاق تهران، به منظور پذیرش عدم ایفاي بخش باقی مانده از تعهدات خود در قالب شروط فورس ماژور درخواست دریافت گواهی فورس ماژور کنند.

شیوع ویروس کرونا تاثیرات منفی مشهودي بر روابط اقتصادي و کسب وکارها در کلیه کشورهاي جهان گذاشـته و اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. بر همین اساس، ضرورت داشت اتاق بازرگانی تهران با اتخاذ تدابیری و ارائه تسهیلات به مشاغل و فعالیت‌های آسیب‌دیده، بخشی از خسارت‌هاي متحمل‌شده را جبران و تا حد توان از بروز زیان‌هاي آتی جلوگیري کند.

  بدین ترتیب بر اساس نتایـج مذاکرات به عمل آمده در خلال جلسه دوره‌اي شوراي گواهی مبـدا اتـاق بازرگانی بین‌المللی از طریق ویـدئوکنفرانس در هفته گذشـته، صدور گواهی فورس ماژور براي اعضاي اتاق به عنوان خدمت جدید ممکن شد. بدین منظور، چنانچه اعضاي اتاق به دلیل شـرایط ناشـی از شـیوع ویروس کرونا، قادر به انجام تعهدات در قبال قرارداد منعقده با همتایان خارجی و به تبع آن کسب انتفاع از نتایج آن نباشند و در صورتی که بند مربوط به وضعیت فورس ماژور را در متن قرارداد درج کرده باشند، می‌توانند با مراجعه به معاونت امور بین الملل اتاق تهران، به منظور پذیرش عدم ایفاي بخش باقی مانده از تعهدات‌شان در قالب شروط فورس ماژور درخواست دریافت گواهی فورس ماژور کنند.

لازم است، توضیح داده شود که بند فورس ماژور در قراردادها که دربرگیرنده وقایع غیرقابل پیش‌بینی و خارج از کنترل طرفین قرارداد است، با مقصود و هدف مصالحه‌گري میان طرفین درج می‌شود.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر