ليست کد تعرفه و اولويت هاي کالاهاي گمرکي (1394)
* جهت دسترسی به اطلاع بروزتر از لینک ذیل استفاده فرمائید:
[لینک کد تعرفه ها]

جستجو براساس نام کالا / کد تعرفه:  

شرح کالا شرح کالا (انگلیسی