دستور جلسه و غائبين جلسات هيئت نمايندگان
جلسه مورخه: 1398/02/03
نمايش جزئيات
» تاريخ و زمان: ساعت:06:00 روز 1398/02/03
دستور جلسه:
»خوش آمدگوئی توسط هیات رئیسه فعلی اتاق به اعضای هیات نمایندگان جدید
»برگزاری انتخاب هیات رئیسه اتاق
»جمع بندی و اعلام خاتمه
غايبين جلسه:
» سیدضیاء الدین شجاعی برهان   » عباسعلي قصاعي   » محسن مهرعلیزاده   » علی اکبر مهرفرد   
ورود با تاخير به جلسه:
» محمدحسن دیده ور    » حسن احمدیان   » سید رضی حاجی آقامیری   » هاله حامدی فر    » حسن رکنی   » کاوه زرگران   » جعفر سرقینی   » حمید رضا صالحی   » حسن فروزان فرد   » عباس قبادی   » مهدی میراشرفی   » صادق نجفی   » یعقوب کارگرزاده   » هرویک یاریجانیان نماگردی   

خبر مرتبط با جلسه:
نخستین نشست دوره نهم هیات نمایندگان اتاق تهران برگزار شد
ترکیب هیات رئیسه اتاق تهران برای چهار سال آینده مشخص شد...

» لينک خبر مربوط به گزارش جلسه «