دستور جلسه و غائبين جلسات هيئت نمايندگان
جلسه مورخه: 1398/08/28
نمايش جزئيات
» تاريخ و زمان: ساعت:06:00 روز 1398/08/28
دستور جلسه:
»بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای مسعود خوانساری، ریاست محترم اتاق
»بررسی موضوع مشارکت اتاق تهران در برگزاری جشنواره سینما حقیقت
» ارائه گزارش زنجیره ارزش مس در صنعت سیم و کابل توسط جناب آقای علیرضا کلاهی صمدی
»ارائه گزارشی از اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و ارائه نظرات
»ارائه گزارش کمیسیون تسهیل کسب و کار و گزارش نماگر شروع کسب‌وکار شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی و ارائه راهکارهای بهبود آن، توسط جناب آقای محمدرضا نجفی منش
غايبين جلسه:
» عباس آرگون   » عبدالمهدی بخشنده   » رضا پدیدار   » مجید حسینی نژاد   » حمید زادبوم   » جعفر سرقینی   » سیدضیاء الدین شجاعی برهان   » احمد صادقیان   » سید مجید صدری   » مهراد عباد   » عباس قبادی   » محمد لاهوتی   » فریال مستوفی   » فرشاد مقیمی   » محسن مهرعلیزاده   » یعقوب کارگرزاده   
ورود با تاخير به جلسه:
» حسن احمدیان   » محمد رضا انصاری   » حسن رکنی   » کاوه زرگران   » حسین شیرزاد   » سجاد غرقی   » حسن فروزان فرد   » علی اکبر مهرفرد   » مهدی میراشرفی   » صادق نجفی   

خبر مرتبط با جلسه:
هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد
از فرصت بزرگ چین تا ظرفیت‌های حداکثر استفاده از توان تولید داخل...

» لينک خبر مربوط به گزارش جلسه «

جلسه مورخه: 1398/07/30
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/06/26
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/05/22
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/04/25
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/03/28
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/02/31
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/02/03
نمايش جزئيات