اطلاعات مرتبط با "گردشگری"
عنوان گزارش نوع گزارش تهیه کننده تاریخ انتشار
اقتصاد صنعت گردشگری طی بحران کووید-19 گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1399/12/19
وضعیت گردشگری ایران در تابستان 1399 گزارش های چند رسانه ای مهسا رجبی نژاد 1399/11/15
صنعت گردشگری چه زمانی احیا خواهد شد؟ گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1399/10/30
صنعت گردشگری در جهان با رویکرد بررسی حوزه کسب و کار و راهکارهای مربوط گزارش های فارسی طاهره کریمی دستنایی 1399/08/27
افت قابل توجه جذب گردشگری خارجی ترکیه گزارش های فارسی 1399/06/10
گردشگری و کووید-19 گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1399/03/11
روز جهانی گردشگری 2019 گزارش های چند رسانه ای مهسا رجبی نژاد 1398/07/03
جایگاه ایران در شاخص رقابت پذیری سفر و گردشگری 2019 گزارش های فارسی طاهره کریمی دستنایی 1398/06/26
بهبود امتیاز و رتبه ایران در شاخص رقابت‏ پذیری سفر و گردشگری در سال 2019 گزارش های فارسی 1398/06/16