اطلاعات مرتبط با "شاخص بهای کالا و خدمات"
عنوان گزارش نوع گزارش تهیه کننده تاریخ انتشار
اینفوگرافیک نقش بخش بهداشت و درمان در افزایش شاخص بهای کالا و خدمات مرداد ماه 1399 گزارش های فارسی طاهره کریمی دستنایی 1399/06/10
اینفوگرافیک تورم مصرف‏ کننده در تیر 1399 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1399/05/08
اینفوگرافیک درصد تغییرات شاخص قیمت کل کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در خرداد ماه 1399 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1399/04/08
روند نرخ تورم طی 18 ماه گذشته منتهی به شهریور 1398 گزارش های فارسی 1398/07/03
نرخ تورم ماهانه در خرداد ماه 1398 گزارش های فارسی 1398/04/02
روند تغییرات نرخ تورم طی یک سال اخیر گزارش های فارسی 1398/03/04
تغییرات شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در اسفند ماه 1397 گزارش های فارسی 1398/01/20