اطلاعات مرتبط با "رکود"
عنوان گزارش نوع گزارش تهیه کننده تاریخ انتشار
خروج از رکود در فصل تابستان 1399 (مقایسه آمارهای رشد اقتصادی مرکز آمار و بانک مرکزی) گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1399/09/30
میزان اثربخشی اقدامات گوناگون برای جلوگیری از تشدید رکود گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1399/03/06
چشم ‏انداز استمرار رکودتورمی در اقتصاد ایران گزارش های فارسی طاهره کریمی دستنایی 1399/02/08
چشم انداز اقتصاد ایران و جهان (بر اساس گزارش آوریل 2020 صندوق بین ‏المللی پول) گزارش های فارسی 1399/01/26
تشدید معکوس شدن منحنی بازده اوراق قرضه امریکا در آگوست 2019 گزارش های فارسی 1398/06/06
توصیه‏ هایی به بنگاه‏ ها در شرایط بروز رکود یا بحران گزارش های فارسی 1398/02/09
چشم انداز تعمیق رکود در اقتصاد ایران گزارش های فارسی 1398/01/19