آرشيو بخش يادداشت ها

جستجو:  
» عبور از تصمیمات غلط اقتصادی1399/07/30
» بازی سیاسی یا اراده برای تغییر و عمل ؟!1399/07/30
» سایه مدیریت ناشیانه ارزی بر بازار دارو1399/07/29
» حل بحران سرمایه در گردش1399/07/27
» چابک‌سازی در گام اول1399/07/27
» ریشه‌های بی‌ثباتی اخیر1399/07/27
» نرخ تعادلی و نرخ بازار ارز1399/07/27
» نوبل اقتصاد برای طراحان حراج1399/07/22
» طناب سست بروکرات‌ها!1399/07/21
» چه‌کسی تخم‌مرغ را اینقدر گران کرد؟1399/07/21
» دو راهکار فوری پیشگیری از شوک1399/07/20
» حبس زدایی از کالاهای وارداتی1399/07/20
» مصرف‌کنندگان؛ بازنده نهایی1399/07/20
» همه موانع تجاری1399/07/20
» صادرات سالامبور، خام فروشی نیست1399/07/19
» محروم از ارز دولتی1399/07/19
» معمای بنگاه‌داری در زمان تورم1399/07/16
» بازی باخت- باخت1399/07/15
» رانت در ارزهای دولتی1399/07/15
» خودروسازان در گرداب1399/07/15
» درباره طرح بنزینی مجلس1399/07/15
» شیشه عمر تورم1399/07/14
» ارز دولتی به کم‌درآمدها نمی‌رسد1399/07/14
» چرا این رویا محقق نمی‌شود؟!1399/07/14
» توسعه منهای رسانه ممکن نیست1399/07/12
» اقتصاددانان و اوضاع اقتصادی1399/07/08
» اجتهاد در اقتصاد1399/07/07
» درون‌زایی نقدینگی و نقص سیاست‌گذاری1399/07/06
» داستان نرخ ارز و صادرات1399/07/06
» در اسرع وقت اقدام فرمایید!1399/07/05
» دو تحلیل از خطاهای اقتصادی1399/07/05
» بورس‌ها و انتخابات آبان1399/07/01
» تصاحب بازارها؛ نقطه عطف تولید1399/06/31
» نمایی دیگر از گشایش ارزی1399/06/31
» وزیر صمت باید چه ویژگی‌های داشته باشد؟1399/06/31
» همه بخش‌ها ظرفیت توسعه دارند1399/06/31
» آثار اقتصادی انتخابات آمریکا1399/06/30
» پیشنهادی برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی1399/06/29
» اقتصاد ایران در دو راهی1399/06/29
» مبارزه با گرانی از مسیر بخت‌آزمایی1399/06/29
» چالش‌های مدیریتی بورس1399/06/26
» نجات سرباز دارا1399/06/26
» راه و بیراهه حمایت از بورس1399/06/24
» کلید رونق پایدار بورس1399/06/23
راهبرد برون‌رفت از شرایط موجود چیست؟
» استراتژی گمشده اقتصادی1399/06/22
» ابرراه‌حل گشایش اقتصادی1399/06/22
» سکانداری بخش‌خصوصی در صمت1399/06/22
» داور آقای گل!1399/06/19
» درد مزمن و درمان مشترک1399/06/19
» قواعد حمایت از بورس1399/06/17
« قبلي [3] [2] [1]