رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران عنوان کرد

ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت تولید در صنایع کوچک و متوسط

تاريخ 1399/05/21 ساعت 15:52

محمدرضا مرتضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به این که صنایع کوچک زیرساخت صنعت ایران را شکل می‌دهند بر لزوم توجه و تقویت آنها تاکید کرد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران ‌می‌گوید حوزه صنعت، نیازمند سازمان‌های فکری برای انتظام‌بخشی به مسایل مالی و استفاده حداکثری از ظرفیت تولید است.

محمدرضا مرتضوی که به مناسبت روز حمایت از صنایع کوچک مقابل دوربین استودیوی اتاق تهران قرار گرفت، با بیان اینکه زیرساخت‌های بخش تولید، تجارت و کشاورزی ایران روی صنایع کوچک استوار است، عنوان کرد که مدل توسعه صنایع ایران چندان با صنایع بزرگ سازگار نبوده است.

او در سخنان خود به نقاط قوت و ضعف و کوچک‌مقیاس بودن صنایع ایران اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه  همواره داعیه به وجود آوردن اقتصاد مردمی مطرح شده است، با ایجاد سازمان‌های اجتماعی کوچک و متوسط نقش مردم در صنعت پررنگ‌تر شده و این یکی از نقاط قوت صنایع کشور است.

 اما از نگاه رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران، یکی از نقاط ضعف صنایع ایران آن است که از همه ظرفیت‌های به وجود آمده، حداکثر استفاده صورت نگرفته است. محمدرضا مرتضوی گفت: در بخش تولید بسیاری از کارخانجات با ظرفیت‌های کمتر از ظرفیت اسمی خود فعالیت ‌می‌کنند. اما مشاهده ‌می‌شود که باز هم برای واحدهای جدید موافقت اصولی صادر شده و منابعی به این واحدها تخصیص ‌می‌یابد. حال آنکه، 50  درصد  ظرفیت تولیدی واحدهای موجود بلااستفاده مانده است. از این رو، نقش تشکل‌ها، اتاق و فدراسیون‌ها در به وجود آوردن هم‌گرایی و ایجاد کنسرسیوم‌های فکری برای هدایت بخش‌های تولیدی و صنعتی و نیز ایجاد نظم و انضباط مالی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولیدی واحدهای کوچک و متوسط موثر خواهد بود.

 


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر